ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : SHWECGO8 ซีอาน ดอกชบา ลั่วหยาง สุสานกองทัพทหารดินเผา เติงฟง ถ้ำหลงเหมิน 5 วัน 3 คืน (260320)
ทัวร์จีน : SHWECGO8 ซีอาน ดอกชบา ลั่วหยาง สุสานกองทัพทหารดินเผา เติงฟง ถ้ำหลงเหมิน 5 วัน 3 คืน (260320)
เส้นทาง ทัวร์จีน ซีอาน
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ลั่วหยาง
ราคาเริ่มต้น 21,999
รหัสทัวร์ THS3-WE-CN-7FEB-26MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน WE
เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)
ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-เมืองหลิงเป่า
เมืองซีอาน-กองทัพทหารดินเผาของกษัตริน์จิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)
กำแพงเมืองโบราณ-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม
โชว์ราชวงศ์ถัง-ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)
ศาลเจ้ากวนอู
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว
X X X
  2 เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู เมืองหลิงเป่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองหลินเป่า-เมืองซีอาน-กองทัพทหารดินเผาของกษัตริน์จิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่)-กำแพงเมืองโบราณ-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลามโชว์ราชวงศ์ถัง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซีอาน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลง เหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ศาลเจ้ากวนอู-เจิ้งโจว
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 สนามบินเจิ้งโจว-กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู เมืองหลิงเป่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองหลินเป่า-เมืองซีอาน-กองทัพทหารดินเผาของกษัตริน์จิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่)-กำแพงเมืองโบราณ-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลามโชว์ราชวงศ์ถัง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซีอาน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลง เหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ศาลเจ้ากวนอู-เจิ้งโจว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สนามบินเจิ้งโจว-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : SHWECGO8 ซีอาน ดอกชบา ลั่วหยาง สุสานกองทัพทหารดินเผา เติงฟง ถ้ำหลงเหมิน 5 วัน 3 คืน (260320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top