ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : SHNXMFMCAN3 กวางเจาเทรดแฟร์ ดอกรัก CANTON FAIR ครั้งที่ 127 (ชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (010520)
ทัวร์จีน : SHNXMFMCAN3 กวางเจาเทรดแฟร์ ดอกรัก CANTON FAIR ครั้งที่ 127 (ชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (010520)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า จูไห่
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า มาเก๊า
ทัวร์จีน กวางเจา
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ THS3-NX-CN-16APR-1MAY20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน NX
มาเก๊า-จูไห่-กวางเจา 
งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 127
จัตุรัสฮัวเฉิง-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้ สแควร์
THE VENETIAN
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-กวางเจา
X X อาหาร
  2 งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 - จัตุรัสฮัวเฉิง
อาหาร X อาหาร
  3 งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 - จูไห่
อาหาร X อาหาร
  4 จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์พอล ช้อปปิ้งเซนาโด้ สแควร์-THE VENETIAN-มาเก๊า-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-กวางเจา
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 - จัตุรัสฮัวเฉิง
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 - จูไห่
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์พอล ช้อปปิ้งเซนาโด้ สแควร์-THE VENETIAN-มาเก๊า-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : SHNXMFMCAN3 กวางเจาเทรดแฟร์ ดอกรัก CANTON FAIR ครั้งที่ 127 (ชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (010520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top