ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : PVG11 SHANGHAI HANGZHOU ตะลุยแดนศักดิ์สิทธิ์ 5 วัน 3 คืน (240420)
ทัวร์จีน : PVG11 SHANGHAI HANGZHOU ตะลุยแดนศักดิ์สิทธิ์ 5 วัน 3 คืน (240420)
เส้นทาง ทัวร์จีน เซียงไฮ้
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 10,999
รหัสทัวร์ THG15-XJ-CN-3JAN-24APR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
เซี่ยงไฮ้-เมืองหางโจว-สวนผลไม้ตามฤดูกาล
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ-หมู่บ้านใบชา
สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจวร้านผ้าไหม
เมิองโบราณอูเจิ้น-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง         
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ร้านบัวหิมะ
เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว-ร้านหยก-ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
X X X
  2 เซี่ยงไฮ้ – เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
X อาหาร อาหาร
  3 ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง– ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว – ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เซี่ยงไฮ้ – เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง– ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว – ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : PVG11 SHANGHAI HANGZHOU ตะลุยแดนศักดิ์สิทธิ์ 5 วัน 3 คืน (240420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top