ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : MU115 ทัวร์เฉิงตู เล่อซาน ง๊อไบ๊ 5 วัน 3 คืน (270320)
ทัวร์จีน : MU115 ทัวร์เฉิงตู เล่อซาน ง๊อไบ๊ 5 วัน 3 คืน (270320)
เส้นทาง ทัวร์จีน เฉิงตู
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 9,888
รหัสทัวร์ THB12-MU-CN-7FEB-27MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน MU
เฉิงตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-เมืองง๊อไบ๊ 
วัดเป้ากั๋ว-วัดฝูหู-พิพิธภัณฑ์ง๊อไบ๊
GLOBAL CENTER-ถนนคนเดินชุนซีลู่
ถนนจินหลี-วัดต้าสือ
ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่กู่หลี่หลิน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 เฉิงตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-เมืองง๊อไบ๊
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 วัดเป้ากั๋ว-วัดฝูหู-พิพิธภัณฑ์ง๊อไบ๊
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เฉิงตู- GLOBAL CENTER-ถนนคนเดินชุนซีลู่
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ถนนจินหลี-วัดต้าสือ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่กู่หลี่หลิน - Option: สุกี้เสฉวน+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-เฉิงตู-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เฉิงตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-เมืองง๊อไบ๊
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดเป้ากั๋ว-วัดฝูหู-พิพิธภัณฑ์ง๊อไบ๊
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เฉิงตู- GLOBAL CENTER-ถนนคนเดินชุนซีลู่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ถนนจินหลี-วัดต้าสือ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่กู่หลี่หลิน - Option: สุกี้เสฉวน+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-เฉิงตู-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : MU115 ทัวร์เฉิงตู เล่อซาน ง๊อไบ๊ 5 วัน 3 คืน (270320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top