ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : KY104 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (170320)
ทัวร์จีน : KY104 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (170320)
เส้นทาง ทัวร์จีน แชงกรีล่า
ทัวร์จีน ลี่เจียง
ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน คุนหมิง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 17,888
รหัสทัวร์ THB12-KY-CN-20FEB-17MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน KY
คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลี่เจียง
สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก-เมืองจงเตี้ยน-เมืองโบราณจงเตี้ยน 
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า (รวมกระเช้า)
เมืองต้าหลี่-ตำหนักทองจินเตี้ยน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินคุนหมิง
วัดหยวนทง-สวนน้ำตกคุนหมิง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-คุนหมิง
X X X
  2 คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-เมืองจงเตี้ยน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า (รวมกระเช้า)-เมืองต้าหลี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 คุนหมิง-ตำหนักทองจินเตี้ยน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินคุนหมิง
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 วัดหยวนทง-สวนน้ำตกคุนหมิง-คุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-คุนหมิง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-เมืองจงเตี้ยน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า (รวมกระเช้า)-เมืองต้าหลี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : คุนหมิง-ตำหนักทองจินเตี้ยน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินคุนหมิง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : วัดหยวนทง-สวนน้ำตกคุนหมิง-คุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : KY104 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (170320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top