ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : KMG03 KUNMING หัวใจยอดพยัคฆ์ 6 วัน 5 คืน (280420)
ทัวร์จีน : KMG03 KUNMING หัวใจยอดพยัคฆ์ 6 วัน 5 คืน (280420)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ลี่เจียง
ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน คุนหมิง
ราคาเริ่มต้น 20,899
รหัสทัวร์ THG15-TG-CN-4FEB-28APR20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
คุนหมิง – เมืองเสียงยิน - เมืองต้าหลี่ 
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองเก่าต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิม – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง 
ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
จงเตี้ยน – วัดลามะซงจ้านหลิน 
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) 
ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) 
โชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG 
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ไม่รวมรถแบตเตอรี่)
ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานผิงเจี่ย 
ร้านบัวหิมะ - วัดหยวนทง – ร้านหยก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – คุนหมิง – เมืองเสียงยิน
X X อาหาร
  2 เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 จงเตี้ยน – วัดลามะซงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – โชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองเสียงยิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองคุนหมิง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานผิงเจี่ย – ร้านบัวหิมะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 วัดหยวนทง – ร้านหยก – สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – คุนหมิง – เมืองเสียงยิน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : จงเตี้ยน – วัดลามะซงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – โชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองเสียงยิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองคุนหมิง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานผิงเจี่ย – ร้านบัวหิมะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : วัดหยวนทง – ร้านหยก – สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : KMG03 KUNMING หัวใจยอดพยัคฆ์ 6 วัน 5 คืน (280420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top