ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : GQ1PEK-HU001 หนีห่าวเป่ยจิง กำแพงหมื่นลี้ ตำหนักรักกู้กง 4 วัน 2 คืน (270320)
ทัวร์จีน : GQ1PEK-HU001 หนีห่าวเป่ยจิง กำแพงหมื่นลี้ ตำหนักรักกู้กง 4 วัน 2 คืน (270320)
เส้นทาง ทัวร์จีน ปักกิ่ง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 12,900
รหัสทัวร์ THB15-HU-CN-11OCT19-27MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน HU
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง – ศูนย์ไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ช้อปปิ้งย่านซานหลี่ถุน
พระราชวังฤดูร้อน-นั่งสามล้อซอยหง
ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง
ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  2 ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์ไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ช้อปปิ้งย่านซานหลี่ถุน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 พระราชวังฤดูร้อน-นั่งสามล้อซอยหง –ถนนโบราณโหลวกู่เซียง- ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์ไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ช้อปปิ้งย่านซานหลี่ถุน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พระราชวังฤดูร้อน-นั่งสามล้อซอยหง –ถนนโบราณโหลวกู่เซียง- ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : GQ1PEK-HU001 หนีห่าวเป่ยจิง กำแพงหมื่นลี้ ตำหนักรักกู้กง 4 วัน 2 คืน (270320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top