ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : GQ1KMG-TG004 คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) ไป๋สุ่ยเหอ 5 วัน 4 คืน (060520)
ทัวร์จีน : GQ1KMG-TG004 คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) ไป๋สุ่ยเหอ 5 วัน 4 คืน (060520)
เส้นทาง ทัวร์จีน แชงกรีล่า
ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน คุนหมิง
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ลี่เจียง
ราคาเริ่มต้น 27,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-CN-6FEB-6MAY20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
คุนหมิง - เมืองโบราณต้าหลี่
วัดเจ้าแม่กวนอิม - แชงกรีล่า
ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง - ลี่เจียง
สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถแบตเตอรี่)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - ต้าหลี่
X X อาหาร
  2 เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่-แชงกรีล่า -ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถแบตเตอรี่) - ลี่เจียง - คุนหมิง (รถไฟความเร็วสูง)
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 วัดหยวนทง - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - ต้าหลี่
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่-แชงกรีล่า -ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถแบตเตอรี่) - ลี่เจียง - คุนหมิง (รถไฟความเร็วสูง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : วัดหยวนทง - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : GQ1KMG-TG004 คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) ไป๋สุ่ยเหอ 5 วัน 4 คืน (060520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top