ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : GQ1CTU-MU005 เฉิงตู เล่อซาน นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 4 วัน 3 คืน (220320)
ทัวร์จีน : GQ1CTU-MU005 เฉิงตู เล่อซาน นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 4 วัน 3 คืน (220320)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน เฉิงตู
ราคาเริ่มต้น 14,900
รหัสทัวร์ THG1-MU-CN-27FEB-22MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน MU
เฉิงตู-เมืองโบราณหวงซี-เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊    
ยอดเขาจินติ่ง (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)
นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง-วัดเป้ากว๋อ
ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านยางพารา-ร้านใบชา
วัดกวนอิม-ถนนโบราณจิ่งหลี่
วังแพะเขียว-ร้านบัวหิมะ
ถนนคนเดินซุนซีลู่-วัดต้าฉือ-ย่านไท่กู๋หลี่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-เมืองโบราณหวงซี-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊
อาหาร อาหาร อาหาร
  2 ยอดเขาจินติ่ง (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)-นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง-วัดเป้ากว๋อ
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านยางพารา-ร้านใบชา-วัดกวนอิม-ถนนโบราณจิ่งหลี่ OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วังแพะเขียว-ร้านบัวหิมะ-ถนนคนเดินซุนซีลู่-วัดต้าฉือ-ย่านไท่กู๋หลี่-เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-เมืองโบราณหวงซี-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ยอดเขาจินติ่ง (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)-นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง-วัดเป้ากว๋อ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านยางพารา-ร้านใบชา-วัดกวนอิม-ถนนโบราณจิ่งหลี่ OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วังแพะเขียว-ร้านบัวหิมะ-ถนนคนเดินซุนซีลู่-วัดต้าฉือ-ย่านไท่กู๋หลี่-เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : GQ1CTU-MU005 เฉิงตู เล่อซาน นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 4 วัน 3 คืน (220320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top