ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : GQ1CSX-FD004 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (170620)
ทัวร์จีน : GQ1CSX-FD004 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (170620)
เส้นทาง ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ฟ่งหวง
ทัวร์จีน ฉางซา
ราคาเริ่มต้น 16,900
รหัสทัวร์ THG1-FD-CN-4MAR-17JUN20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน FD
ฉางซา – ฟ่งหวง – อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)
X X X
  2 ฉางซา – ฟ่งหวง – อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ฟ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) OPTION : โชว์จิ้งจอกขาว
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด OPTION : เขาอวตาร
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ฉางซา – ฟ่งหวง – อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) OPTION : โชว์จิ้งจอกขาว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด OPTION : เขาอวตาร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : GQ1CSX-FD004 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (170620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top