ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : BIG ENJOY CHANGZA ZHANGJIAJIE 5 วัน 4 คืน (120420)
ทัวร์จีน : BIG ENJOY CHANGZA ZHANGJIAJIE 5 วัน 4 คืน (120420)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ฟ่งหวง
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน ฉางซา
ราคาเริ่มต้น 37,500
รหัสทัวร์ THB2-WE-CN-11MAR-12APR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน WE
นครฉางซา - ฟิงหวง – ล่องเรือถัวเจียง
สะพานสายรุ้ง - เฟิงหวง - จางเจียเจี้ย 
เขาเทียนเหมินซาน - สะพานหนึ่งใต้หล้า
ถ้าประตูสวรรค์ (ขึ้นกระเช้า-บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) 
หน้าผาลอยฟ้าทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
เขาเทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลง โดยลิฟต์แก้วไป่หลง) 
ลำธารแส้ทอง - ภาพวาดทราย
ภาพเขียน 10 ลี้(นั่งรถไฟเล็กไป-กลับ)
แกรนด์แคนยอน - สะพานกระจกที่ยาวที่สุด 
วัดเคฟู – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงหลู่ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ–นครฉางซา
X X X
  2 ฉางซา – เฟิงหวง – ล่องเรือถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เฟิงหวง - จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้าประตูสวรรค์ (ขึ้นกระเช้า-บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – หน้าผาลอยฟ้าทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 จางเจียเจี้ย– เขาเทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลง โดยลิฟต์แก้วไป่หลง) -สะพานหนึ่งใต้หล้า–ลำธารแส้ทอง - ภาพวาดทราย-ภาพเขียน 10 ลี้(นั่งรถไฟเล็กไป-กลับ)–แกรนด์แคนยอน - สะพานกระจกที่ยาวที่สุด
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 จางเจียเจี้ย –วัดเคฟู - ฉางซา – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงหลู่ – สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ–นครฉางซา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ฉางซา – เฟิงหวง – ล่องเรือถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เฟิงหวง - จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้าประตูสวรรค์ (ขึ้นกระเช้า-บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – หน้าผาลอยฟ้าทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : จางเจียเจี้ย– เขาเทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลง โดยลิฟต์แก้วไป่หลง) -สะพานหนึ่งใต้หล้า–ลำธารแส้ทอง - ภาพวาดทราย-ภาพเขียน 10 ลี้(นั่งรถไฟเล็กไป-กลับ)–แกรนด์แคนยอน - สะพานกระจกที่ยาวที่สุด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : จางเจียเจี้ย –วัดเคฟู - ฉางซา – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงหลู่ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : BIG ENJOY CHANGZA ZHANGJIAJIE 5 วัน 4 คืน (120420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top