ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : BIG BEIJING TIANJIN ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน (120420)
ทัวร์จีน : BIG BEIJING TIANJIN ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน (120420)
เส้นทาง ทัวร์จีน เทียนสิน
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้น 35,900
รหัสทัวร์ THB2-TG-CN-12APR-16APR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
ปักกิ่งวัดลามะ-รถไฟความเร็วสูงสู่เทียนสิน
วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ
ถนนอิตาลี-แม่น้ำไห่เห่อ+The Tinjin Eye (ด้านนอก)
จิ่งหยวน(บ้านเก่าปูยี)-รถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
หอฟ้าเทียนถาน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง-กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
ถนนหวังฟู่จิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ปักกิ่ง
X X อาหาร
  2 วัดลามะ-รถไฟความเร็วสูงสู่เทียนสิน-วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนอิตาลี-แม่น้ำไห่เห่อ+The Tinjin Eye (ด้านนอก)
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 จิ่งหยวน(บ้านเก่าปูยี)-รถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง-หอฟ้าเทียนถาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-ถนนหวังฟู่จิ่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 พระราชวังฤดูร้อน-สนามบิน-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ปักกิ่ง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดลามะ-รถไฟความเร็วสูงสู่เทียนสิน-วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนอิตาลี-แม่น้ำไห่เห่อ+The Tinjin Eye (ด้านนอก)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : จิ่งหยวน(บ้านเก่าปูยี)-รถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง-หอฟ้าเทียนถาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-ถนนหวังฟู่จิ่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พระราชวังฤดูร้อน-สนามบิน-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : BIG BEIJING TIANJIN ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน (120420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top