ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : WQR2012B อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์มาเนีย 12 วัน QR
ทัวร์จอร์เจีย : WQR2012B อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์มาเนีย 12 วัน QR
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 89,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-18OCT19-19MAR20
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน QR
บากู – ศูนย์ประชุม เฮดาร์ – จตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน – คริสตัลฮอล์
โกบาสตัน – ภูเขาโคลน – อิเชรี เชเคอร์ หอคอยไมเดน - อนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา
สุเหร่ายิดดิ กัมบัส – สุสานเชอร์วาน คาน – เชอคี – พระราชวังเชอคี
ลาโกเดกี้ – ซิงนากี – วิหารเซนต์นีน่า – ทบิลิซี - มัคเคต้า – วิหารจวารี
วิหารสเวติสโคเวรี – สเตแพนมินด้า - โบสถ์ตรินีตี้ - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์
พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ – ป้อมนาริคารา
ซาดาโคล - ฮักพาท – อารามมรดกโลกฮักพาท – ซีแวน – ล่องเรือ
อารามซีแวน - เจอร์มุก – กระเช้าตาเตฟ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 โดฮา – บากู – ศูนย์ประชุม เฮดาร์ – จตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน – คริสตัลฮอล์
X อาหาร อาหาร
  3 โกบาสตัน – ภูเขาโคลน – อิเชรี เชเคอร์ – หอคอยไมเดน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา – สุเหร่ายิดดิ กัมบัส – สุสานเชอร์วาน คาน – เชอคี
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 พระราชวังเชอคี - ลาโกเดกี้ – ซิงนากี – วิหารเซนต์นีน่า – ทบิลิซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 มัคเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวรี – สเตแพนมินด้า – โบสถ์ตรินีตี้ – โชว์พื้นเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 บิลิซี่ – เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ – พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ – ป้อมนาริคารา
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ซาดาโคล – เมืองฮักพาท – อารามมรดกโลกฮักพาท – ซีแวน – ล่องเรือ – อารามซีแวน
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 ซีแวน – เจอร์มุก – กระเช้าตาเตฟ – วิหารทาเตฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  10 วิหารโนราแวงค์ – วิหารคอฟ วิราฟ – วิหารเกคฮาร์ด – อารามการ์นี – เยเรวาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  11 เยเรวาน – วิหารเอคมิอัดซิน – วิหารซวาร์นอทต์ – สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  12 เยเรวาน – โดฮา – กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โดฮา – บากู – ศูนย์ประชุม เฮดาร์ – จตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน – คริสตัลฮอล์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โกบาสตัน – ภูเขาโคลน – อิเชรี เชเคอร์ – หอคอยไมเดน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา – สุเหร่ายิดดิ กัมบัส – สุสานเชอร์วาน คาน – เชอคี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พระราชวังเชอคี - ลาโกเดกี้ – ซิงนากี – วิหารเซนต์นีน่า – ทบิลิซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มัคเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวรี – สเตแพนมินด้า – โบสถ์ตรินีตี้ – โชว์พื้นเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บิลิซี่ – เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ – พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ – ป้อมนาริคารา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ซาดาโคล – เมืองฮักพาท – อารามมรดกโลกฮักพาท – ซีแวน – ล่องเรือ – อารามซีแวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ซีแวน – เจอร์มุก – กระเช้าตาเตฟ – วิหารทาเตฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 10
สถานที่ : วิหารโนราแวงค์ – วิหารคอฟ วิราฟ – วิหารเกคฮาร์ด – อารามการ์นี – เยเรวาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 11
สถานที่ : เยเรวาน – วิหารเอคมิอัดซิน – วิหารซวาร์นอทต์ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 12
สถานที่ : เยเรวาน – โดฮา – กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : WQR2012B อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์มาเนีย 12 วัน QR
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top