ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : Fantastic Azerbaijan-Georgia 8 วัน 6 คืน (300420)
ทัวร์จอร์เจีย : Fantastic Azerbaijan-Georgia 8 วัน 6 คืน (300420)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THV3-PS-GD-9-30APR20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน PS
สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี
ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 กรุงเคียฟ - บากู (อาเซอร์ไบจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-หอคอย Maiden Tower- Heydar Aliyev Center - ถ่ายรูปเชคอินกับ I Love Baku Sign
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 บากู-โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ-บากู-ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  4 บากู - ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - มิทสเคต้า-ทบิลิซี่
X อาหาร อาหาร
  5 ทบิลิซี่-อนานูริ-คาซเบกี-กูดาอูรี-ทบิลิซี่
อาหาร อาหาร X
  6 ทบิลิซี่-ซิกนากี-ควาเรลี-ชิมไวน์-ทบิลิซี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ทบิลิซี่-ชมย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้า-ป้อมนาริกาลา-อิสระช้อปปิ้ง-สนามบิน- กรุงเคียฟ (ยูเครน)
อาหาร X X
  8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเคียฟ - บากู (อาเซอร์ไบจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-หอคอย Maiden Tower- Heydar Aliyev Center - ถ่ายรูปเชคอินกับ I Love Baku Sign
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บากู-โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ-บากู-ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : บากู - ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - มิทสเคต้า-ทบิลิซี่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ทบิลิซี่-อนานูริ-คาซเบกี-กูดาอูรี-ทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ทบิลิซี่-ซิกนากี-ควาเรลี-ชิมไวน์-ทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ทบิลิซี่-ชมย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้า-ป้อมนาริกาลา-อิสระช้อปปิ้ง-สนามบิน- กรุงเคียฟ (ยูเครน)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : Fantastic Azerbaijan-Georgia 8 วัน 6 คืน (300420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top