ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : FT-TBS XJ03B เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย Grand and Great of Georgia 8 วัน 6 คืน (250420)
ทัวร์จอร์เจีย : FT-TBS XJ03B เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย Grand and Great of Georgia 8 วัน 6 คืน (250420)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 42,990
รหัสทัวร์ THF4-XJ-GD-14MAR-25APR20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน XJ
ทบิลิซี่ – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี 
วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองกอรี 
พิพิธภัณฑ์ สตาลิน – เมืองคูทายสิ
อารามเกลาติ – อารามบากราติ 
บาทูมี่ - ถ้ำโพรมีธีอุส – ควาเรลี 
อาลีและนีโน่ – ล่องเรือทะเลดำ 
เมืองเก่าบาทูมี่ - จัตุรัสยุโรป
บอร์โจมี่ - สวนน้ำแร่บอร์โจมี่ 
คาซเบกี้ – ป้อมอนาอูรี่ – โบสถ์เกอร์เกตี้ 
อนุสรณ์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย – กูดาอูรี่ 
สะพานแห่งสันติภาพ - ป้อมนาริกาล่า 
พระแม่แห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี 
โรงน้ำแร่เก่าแก่ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี่ 
ถนนคนเดินรุสตาเวลี่ – วิหารบอดี 
เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – ซิกนากี 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
  2 กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – ทบิลิซี่ – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ สตาลิน – เมืองคูทายสิ
X อาหาร อาหาร
  3 อารามเกลาติ – อารามบากราติ - บาทูมี่ – อาลีและนีโน่ – ล่องเรือทะเลดำ - รับประทานอาหารเย็น มื้อพิเศษ + โชว์น้ำพุ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองเก่าบาทูมี่ - จัตุรัสยุโรป – ถ้ำโพรมีธีอุส - บอร์โจมี่ - สวนน้ำแร่บอร์โจมี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 คาซเบกี้ – ป้อมอนาอูรี่ – อนุสรณ์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย – กูดาอูรี่ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – ทบิลิซี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ทบิลิซี่ – สะพานแห่งสันติภาพ - ป้อมนาริกาล่า - พระแม่แห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี - โรงน้ำแร่เก่าแก่ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี่ - ถนนคนเดินรุสตาเวลี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – ซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี - ทบิลิซี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ทบิลิซี่ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – ทบิลิซี่ – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ สตาลิน – เมืองคูทายสิ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อารามเกลาติ – อารามบากราติ - บาทูมี่ – อาลีและนีโน่ – ล่องเรือทะเลดำ - รับประทานอาหารเย็น มื้อพิเศษ + โชว์น้ำพุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองเก่าบาทูมี่ - จัตุรัสยุโรป – ถ้ำโพรมีธีอุส - บอร์โจมี่ - สวนน้ำแร่บอร์โจมี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : คาซเบกี้ – ป้อมอนาอูรี่ – อนุสรณ์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย – กูดาอูรี่ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – ทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ทบิลิซี่ – สะพานแห่งสันติภาพ - ป้อมนาริกาล่า - พระแม่แห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี - โรงน้ำแร่เก่าแก่ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี่ - ถนนคนเดินรุสตาเวลี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – ซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี - ทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ทบิลิซี่ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : FT-TBS XJ03B เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย Grand and Great of Georgia 8 วัน 6 คืน (250420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top