ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : EK024 GEORGIA ON MY MIND 8 วัน (190320)
ทัวร์จอร์เจีย : EK024 GEORGIA ON MY MIND 8 วัน (190320)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 42,900
รหัสทัวร์ THC9-EK-GD-4DEC19-19MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
ทบิลิซิ – วิหารซีโอนี - โบสถ์ตรีนิตี้
โบสถ์เมทเทคี – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน
Bridge ofPeace - เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา
ร้าน Old Georgian Bakery Tone
Anchiskhati church – อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย
Jan sharden street - ทบิลิซี – มิสเคต้า
โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี
ทะเลสาบ Jhinvali Lake   อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย
เมืองกูดาอูรี – คัสเบกี – เทือกเขาคอเคซัส
เมืองโกรี่ – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค – เมืองบอร์โจมี
อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park
บอร์โจมี– เมือง akhaltsikhe – ป้อม Rabat Fortress
อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ – ทบิลิซิ – วิหารซีโอนี
X X อาหาร
  3 ทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้ – โบสถ์เมทเทคี – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - Bridge ofPeace - เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - ร้าน Old Georgian Bakery Tone - Anchiskhati church – อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - Jan Sharden Street
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ทบิลิซี – มิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – คัสเบกี – เทือกเขาคอเคซัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองกูดาอูรี – เมืองโกรี่ – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค – เมืองบอร์โจมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul National Park
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 บอร์โจมี– เมือง akhaltsikhe – ป้อม Rabat Fortress
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ทบิลิซี – อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia
อาหาร อาหาร X
  8 ดูไบ-กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – ทบิลิซิ – วิหารซีโอนี
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้ – โบสถ์เมทเทคี – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - Bridge ofPeace - เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - ร้าน Old Georgian Bakery Tone - Anchiskhati church – อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - Jan Sharden Street
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ทบิลิซี – มิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – คัสเบกี – เทือกเขาคอเคซัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองกูดาอูรี – เมืองโกรี่ – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค – เมืองบอร์โจมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul National Park
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บอร์โจมี– เมือง akhaltsikhe – ป้อม Rabat Fortress
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ทบิลิซี – อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ดูไบ-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : EK024 GEORGIA ON MY MIND 8 วัน (190320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top