ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : CHARTER GEORGIA COOLY FRESH 7 วัน 5 คืน (120420)
ทัวร์จอร์เจีย : CHARTER GEORGIA COOLY FRESH 7 วัน 5 คืน (120420)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THV3-XJ-GD-12-18APR20
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน XJ
ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-กอริ-อุพลิสชิเค่
ย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสันติภาพ
โบสถ์เมเตห์คี- โบสถ์ทรินิตี้
EAST POINT OUTLET-บอร์โจมี
อาคัลท์ชิกเค-ป้อมปราการราบาตี
อนานูริ-กูดาอูรี-The Memorial of Friendship
คาซเบกี-ซิกนากี-ควาเรลี- Freedom Square
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
  2 ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)-มิทสเคต้า-กอริ-อุพลิสชิเค่-ทบิลิซี
X อาหาร อาหาร
  3 ทบิลิซี่-ย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า- สะพานสันติภาพ-โบสถ์เมเตห์คี- โบสถ์ทรินิตี้- EAST POINT OUTLET -ทบิลิซี
อาหาร อาหาร X
  4 ทบิลิซี-บอร์โจมี-อาคัลท์ชิกเค-ป้อมปราการราบาตี-ทบิลิซี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ทบิลิซี่-อนานูริ-กูดาอูรี-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ทบิลิซี่-ซิกนากี-ควาเรลี- Freedom Square -ทบิลิซี
อาหาร อาหาร X
  7 สนามบินทบิลิซี- กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)-มิทสเคต้า-กอริ-อุพลิสชิเค่-ทบิลิซี
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทบิลิซี่-ย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า- สะพานสันติภาพ-โบสถ์เมเตห์คี- โบสถ์ทรินิตี้- EAST POINT OUTLET -ทบิลิซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ทบิลิซี-บอร์โจมี-อาคัลท์ชิกเค-ป้อมปราการราบาตี-ทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ทบิลิซี่-อนานูริ-กูดาอูรี-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ทบิลิซี่-ซิกนากี-ควาเรลี- Freedom Square -ทบิลิซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินทบิลิซี- กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : CHARTER GEORGIA COOLY FRESH 7 วัน 5 คืน (120420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top