ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : เพราะเราคู่กัน GEORGIA-AZERBAIJAN 7 วัน 5 คืน (120420)
ทัวร์จอร์เจีย : เพราะเราคู่กัน GEORGIA-AZERBAIJAN 7 วัน 5 คืน (120420)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 43,900
รหัสทัวร์ THV3-XJ-GD-12-18APR20
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน XJ
ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ
คาซเบกี-ซิกนากี-บากู
โกบุสตานแหลมอับเชรอน
Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ
เชคี-ลาโกห์เดกิ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
  2 ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)-อนานูริ-Memorial of Friendship-คาซเบกี-ทบิลิซี่
X อาหาร อาหาร
  3 ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-โบสถ์ทรินิตี้-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา-สะพานสันติภาพ-ถนนชาร์เดนี- สนามบินทบิลิซี - บากู
อาหาร อาหาร X
  4 บากู-ชมย่านเมืองเก่า -โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-บากู-ถนนนิซามิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 บากู-แหลมอับเชรอน- ภูเขาแห่งไฟ-เชมากิ-เชกี
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เชกี-พระราชวังข่านเชกี-ลาโกเดกิ-ซิกนากี(จอร์เจีย)-ควาเรลี-ชิมไวน์-กรุงทบิลิซี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 สนามบินทบิลิซี- กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)-อนานูริ-Memorial of Friendship-คาซเบกี-ทบิลิซี่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-โบสถ์ทรินิตี้-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา-สะพานสันติภาพ-ถนนชาร์เดนี- สนามบินทบิลิซี - บากู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : บากู-ชมย่านเมืองเก่า -โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-บากู-ถนนนิซามิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : บากู-แหลมอับเชรอน- ภูเขาแห่งไฟ-เชมากิ-เชกี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เชกี-พระราชวังข่านเชกี-ลาโกเดกิ-ซิกนากี(จอร์เจีย)-ควาเรลี-ชิมไวน์-กรุงทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : สนามบินทบิลิซี- กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : เพราะเราคู่กัน GEORGIA-AZERBAIJAN 7 วัน 5 คืน (120420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top