Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์หลักพัน

พบทั้งหมด 141 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์เวียดนาม : ZDAD24 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3D2N (เลสโก สาวน้อยบานาฮิลส์) (211019)


THZ1-VZ-VN-2AUG-21OCT19

ID : 28121

เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101 - ศาลเจ้าโบราณ - ล่องเรือกระด้ง
หมู่บ้านกั๊มทาน - หมูบ้านแกะลักหินอ่อน
สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก-วัดหลินอึ๋ง
หาดมีเค - บานาฮิลล์ - สะพานสีทอง
สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค -บานาฮิลส์
สะพานมือ - สวนดอกไม้ - โรงเก็บไวน์
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 04 สิงหาคม 2562
09 – 11 สิงหาคม 2562
24 – 26 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
06 – 08 กันยายน 2562
20 – 22 กันยายน 2562
21 – 23 กันยายน 2562
28 – 30 กันยายน 2562
04 – 06 ตุลาคม 2562
14 – 16 ตุลาคม 2562
15 – 17 ตุลาคม 2562
ราคา 10,999.-
04 – 06 สิงหาคม 2562
06 – 08 ตุลาคม 2562
ราคา 9,999.-
15 – 17 กันยายน 2562
ราคา 8,999.-
12 – 14 ตุลาคม 2562
ราคา 14,999.-
13 – 15 ตุลาคม 2562
ราคา 13,999.-
18 – 20 ตุลาคม 2562
21 – 23 ตุลาคม 2562
ราคา 11,999.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 6900.-

ทัวร์พม่า : BT-MMR014 SL มหัศจรรย์ MYANMAR 2 วัน 1 คืน (290919)


THB11-SL-MM-9JUN-29SEP19

ID : 28123

ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจ
สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง
เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน
เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง
ตลาดสก็อต
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 6,900-8,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
ราคา 6,900.-
16 มิ.ย.62-17 มิ.ย.62
23 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
07 ก.ค.62-08 ก.ค.62
04 ส.ค.62-05 ส.ค.62
01 ก.ย.62-02 ก.ย.62
08 ก.ย.62-09 ก.ย.62
15 ก.ย.62-16 ก.ย.62
ราคา 7,900.-
14 ก.ค.62-15 ก.ค.62
21 ก.ค.62-22 ก.ค.62
28 ก.ค.62-29 ก.ค.62
11 ส.ค.62-12 ส.ค.62
18 ส.ค.62-19 ส.ค.62
25 ส.ค.62-26 ส.ค.62
22 ก.ย.62-23 ก.ย.62
29 ก.ย.62-30 ก.ย.62
ราคา 8,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์จีน : ZKMG07 จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป 4D3N (เลสโก พญาบุปผา) (300919)


THZ1-8L-CN-1JUL-30SEP19

ID : 28132

เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง
สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden
ตำหนักทองจินเตี้ยน – เมืองโบราณกวนตู้
หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน – ร้านบัวหิมะ
ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย 
ภูเขาซีซาน – วัดหยวนทง 
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 กรกฎาคม 2562
02 – 05 กรกฎาคม 2562
07 – 10 กรกฎาคม 2562
08 – 11 กรกฎาคม 2562
09 – 12 กรกฎาคม 2562
30 ก.ค. – 02 ส.ค. 62
04 – 07 สิงหาคม 2562
05 – 08 สิงหาคม 2562
26 – 29 สิงหาคม 2562
27 – 30 สิงหาคม 2562
01 – 04 กันยายน 2562
02 – 05 กันยายน 2562
03 – 06 กันยายน 2562
08 – 11 กันยายน 2562
09 – 12 กันยายน 2562
10 – 13 กันยายน 2562
15 – 18 กันยายน 2562
16 – 19 กันยายน 2562
17 – 20 กันยายน 2562
22 – 25 กันยายน 2562
23 – 26 กันยายน 2562
24 – 27 กันยายน 2562
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 62
30 ก.ย. – 03 ต.ค. 62   
ราคา 8,999.-
03 – 06 กรกฎาคม 2562
04 – 07 กรกฎาคม 2562
05 – 08 กรกฎาคม 2562
06 – 09 กรกฎาคม 2562
10 – 13 กรกฎาคม 2562
11 – 14 กรกฎาคม 2562
18 – 21 กรกฎาคม 2562
19 – 22 กรกฎาคม 2562
20 – 23 กรกฎาคม 2562
21 – 24 กรกฎาคม 2562
22 – 25 กรกฎาคม 2562
23 – 26 กรกฎาคม 2562
24 – 27 กรกฎาคม 2562
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 62
01 – 04 สิงหาคม 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
03 – 06 สิงหาคม 2562
28 – 31 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
04 – 07 กันยายน 2562
05 – 08 กันยายน 2562
06 – 09 กันยายน 2562
07 – 10 กันยายน 2562
11 – 14 กันยายน 2562
12 – 15 กันยายน 2562
13 – 16 กันยายน 2562
14 – 17 กันยายน 2562
18 – 21 กันยายน 2562
19 - 22 กันยายน 2562
20 – 23 กันยายน 2562
21 – 24 กันยายน 2562
25 – 28 กันยายน 2562
26 – 29 กันยายน 2562
27 – 30 กันยายน 2562
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคา 9,999.-
13 – 16 กรกฎาคม 2562
15 – 18 กรกฎาคม 2562
16 – 19 กรกฎาคม 2562
17 – 20 กรกฎาคม 2562
26 – 29 กรกฎาคม 2562
27 – 30 กรกฎาคม 2562
28 – 31 กรกฎาคม 2562
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 62
ราคา 10,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN01 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (231019)


THB11-VZ-VN-8JUN-23OCT19

ID : 28148

ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER
CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย
Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,900-10,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
15 มิ.ย.62-17 มิ.ย.62
22 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
29 มิ.ย.62-01 ก.ค.62
06 ก.ค.62-08 ก.ค.62
31 ก.ค.62-02 ส.ค.62
07 ส.ค.62-09 ส.ค.62
31 ส.ค.62-02 ก.ย.62
07 ก.ย.62-09 ก.ย.62
14 ก.ย.62-16 ก.ย.62
21 ก.ย.62-23 ก.ย.62
28 ก.ย.62-30 ก.ย.62
23 ต.ค.62-25 ต.ค.62
ราคา 9,900.-
13 ก.ค.62-15 ก.ค.62
10 ส.ค.62-12 ส.ค.62
24 ส.ค.62-26 ส.ค.62
05 ต.ค.62-07 ต.ค.62
19 ต.ค.62-21 ต.ค.62
ราคา 10,900.-
17 ก.ค.62-19 ก.ค.62
ราคา 8,900.-
ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์มาเลเซีย : Hilight Of Malaysia 4 วัน 3 คืน (241019)


THS12-SL-MY-13JUN-24OCT19

ID : 28152

ปีนัง-ปีนัง ฮิลล์-คาเมร่อนไฮแลนด์
เก็นติ้งไฮแลนด์-วัดถ้ำบาตู
กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-16 JUN 19
4-7 JUL 19
22-24 AUG 19
19-22 SEP 19
3-6 OCT 19
17-20  OCT 19
18-21 OCT 19
24-27 OCT 19
ราคา 9,999.-
13-16 JUL 19
9-12 AUG 19
ราคา 10,999.-
26-29 JUL 19
11-14 OCT 19
ราคา 11,999.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์พม่า : Yangon Holy 9 ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (211219)


THW2-8M-MM-12JUN-21DEC19

ID : 28159

ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 9 วัด
สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS (8M)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-8,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-13 มิ.ย.62
26-27 มิ.ย.62
10-11 ก.ค.62
24-25 ก.ค.62
7-8 ส.ค.62
21-23 ส.ค.62
4-5 ก.ย.62
18-19 ก.ย.62
ราคา 7,999.-
22-23 มิ.ย.62
20-21 ก.ค.62
17-18 ส.ค.62
28-29 ก.ย.62
5-6 ต.ค.62
26-27 ต.ค.62
9-10 พ.ย.62
23-24 พ.ย.62
7-8 ธ.ค.62
21-22 ธ.ค.62
ราคา 8,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9988.-

ทัวร์จีน : GQ1PVG-FM001 SHANGHAI I LOVE YOU 4 DAYS 3 NIGHTS (270619)


THB15-FM-CN-22-27JUN19

ID : 28160

เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน
อุโมงเลเซอร์-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
STARBUCK RESERVE ROASTERY
ถนนนานกิง-วัดพระหยกขาว - ร้านหยก
ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES (FM)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-25 มิ.ย. 62
24-27 มิ.ย. 62
ราคา 9,988.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์เกาหลี : KRWE54 KOREA PROMOTION 5 วัน 3 คืน (270619)


THW3-TW-KR-11-27JUN19

ID : 28172

LA PROVENCE - PAJU OUTLET
ONEMOUNT SNOW PARK
WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ)
เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไมจำกัด)
N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)
ศูนย์เวชสำอาง-ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์
พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE
วัดโชเกซา - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - DUTY FREE
คลองชองเกชอน - ศูนย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทิส
SUPERMARKET
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 มิถุนายน 2562
ราคา 8,999.-
13 – 17 มิถุนายน 2562
18 – 22 มิถุนายน 2562
25 – 29 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน – 1  กรกฎาคม 2562
ราคา 9,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 8990.-

ทัวร์เกาหลี : FT-ICN TW01V Super Promotion เที่ยวฟิน สนุกสุดมันส์ 5 วัน 3 คืน (270619)


THF4-TW-KR-11-27JUN19

ID : 28173

อินชอน – เกาะนามิ
สะพานกระจกแก้ว (Soyanggang Sky Walk)
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน-พระราชวังถ๊อกซูคุง
ถนนเลียบกำแพงหิน – ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-Cosmetic Shop
Duty Free – ช็อปปิ้งตลาดเมียงดง
โซลทาวเวอร์ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ช้อปปิ้งถนนฮงอิก- ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-15 มิ.ย. 62
13-17 มิ.ย. 62
18-22 มิ.ย. 62
25-29 มิ.ย. 62
27 มิ.ย.-01 ก.ค.62
ราคา 8,990.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 6789.-

ทัวร์มาเก๊า : GQ1MFM-FD001 มาเก๊า เที่ยวเพลิน เพลิน 3 วัน 2 คืน (310819)


THB15-FD-HK-8JUN-31AUG19

ID : 28176

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน-เซินเจิ้น-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-จูไห่
ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,789 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-10 มิ.ย. 62
22-24 มิ.ย. 62
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
05-07 ก.ค. 62
06-08 ก.ค. 62
10-12 ส.ค. 62
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
31 ส.ค.-02 ก.ย. 62
ราคา 6,789.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 6555.-

ทัวร์พม่า : GQ1RGN-FD001 พม่า บุญรักษา 2 วัน 1 คืน (110819)


THB15-FD-MM-15JUN-11AUG19

ID : 28181

ย่างกุ้ง -วัดพระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-วัดบารมี
ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,555-6,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 มิ.ย.-16 มิ.ย. 62
16 มิ.ย.-17 มิ.ย. 62
22 มิ.ย.-23 มิ.ย. 62
23 มิ.ย.-24 มิ.ย. 62
29 มิ.ย.-30 มิ.ย. 62
30 มิ.ย.-31 มิ.ย. 62
06 ก.ค.-07 ก.ค. 62
07 ก.ค.-08 ก.ค. 62
13 ก.ค.-14 ก.ค. 62
14 ก.ค.-15 ก.ค. 62
20 ก.ค.-21 ก.ค. 62
21 ก.ค.-22 ก.ค. 62
03 ส.ค.-04 ส.ค.62
04 ส.ค.-05 ส.ค.62
10 ส.ค.-11 ส.ค.62
ราคา 6,555.-
27 ก.ค.-28 ก.ค. 62
28 ก.ค.-29 ก.ค. 62
11 ส.ค.-12 ส.ค.62
ราคา 6,999.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 6555.-

ทัวร์พม่า : GQ1RGN-DD002 พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน (280919)


THB15-DD-MM-8JUN-28SEP19

ID : 28182

ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี
ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 6,555-7,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 มิ.ย.62-09 มิ.ย.62
15 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62
22 มิ.ย.62-23 มิ.ย.62
29 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
05 ก.ค.62-06 ก.ค.62
06 ก.ค.62-07 ก.ค.62
07 ก.ค.62-08 ก.ค.62
13 ก.ค.62-14 ก.ค.62
20 ก.ค.62-21 ก.ค.62
02 ส.ค.62-03 ส.ค.62
03 ส.ค.62-04 ส.ค.62
17 ส.ค.62-18 ส.ค.62
23 ส.ค.62-24 ส.ค.62
24 ส.ค.62-25 ส.ค.62
25 ส.ค.62-26 ส.ค.62
30 ส.ค.62-31 ส.ค.62
31 ส.ค.62-01 ก.ย.62
05 ก.ย.62-06 ก.ย.62
11 ก.ย.62-12 ก.ย.62
12 ก.ย.62-13 ก.ย.62
18 ก.ย.62-19 ก.ย.62
19 ก.ย.62-20 ก.ย.62
25 ก.ย.62-26 ก.ย.62
ราคา 6,555.-
16 ก.ค.62-17 ก.ค.62
27 ก.ค.62-28 ก.ค.62
28 ก.ค.62-29 ก.ค.62
09 ส.ค.62-10 ส.ค.62
ราคา 7,999.-
07 ก.ย.62-08 ก.ย.62
14 ก.ย.62-15 ก.ย.62
21 ก.ย.62-22 ก.ย.62
28 ก.ย.62-29 ก.ย.62
ราคา 6,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8990.-

ทัวร์ฮ่องกง : SHS2 ฮ่องกง-เซินเจิ้น ดี๊ดี 4 วัน 2 คืน (190919)


THS21-HX-HK-4JUL-19SEP19

ID : 28198

ฮ่องกง –ขึ้นกระเช้านองปิง – วัดโป๋หลิน
พระใหญ่ลันตา – หมู่บ้านวัฒนธรรมนอนปิง
ช้อปปิ้งซิตี้เกต เอาท์เลต– วัดกวนอู
ร้านบัวหิวมะ–ร้านยางพารา– ร้านหยก
ช้อปปิ้งหล่อหวู่-เซินเจิ้น – วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิม
โรงงานจิวเวอร์รี่–ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,990-9,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04–07 กรกฎาคม 2562
ราคา 8,990.-
18–21 กรกฎาคม 2562
08-11 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม-01 กันยายน 2562
05-08 กันยายน 2562 
12-15 กันยายน 2562
19-22 กันยายน 2562
ราคา 9,990.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S08) ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 2 คืน (250719)


THF5-SL-TW-20JUN-25JUL19

ID : 28206

เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง
หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic Shop
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์ GERMANIUM - Duty Free- ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 23 JUN 19
27 – 30 JUN 19
28 JUN-01 JUL 19
04 – 07 JUL 19
05 – 08 JUL 19
11 – 14 JUL 19
18 – 21 JUL 19
19 – 22 JUL 19
25 – 28 JUL 19
ราคา 9,999.-
13 – 16 JUL 19
ราคา 11,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์สิงคโปร์ : FLOW SINGAPORE PLUS 3 DAYS (281019)


THS12-SL-SG-8JUN-28OCT19

ID : 28207

MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์
ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT-Duty Free Shop
วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย
ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด  - THE JEWEL CHANGI 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-10 JUN 19
9-11 JUN 19
13-15 JUN 19
14-16 JUN 19
15-17 JUN 19 
16-18 JUN 19
20-22 JUN 19
21-23 JUN 19
22-24 JUN 19
23-25 JUN 19
27-29 JUN 19
28-30 JUN 19
29 JUN – 1 JUL 19
30 JUN – 2 JUL 19
4-6 JUL 19
5-7 JUL 19
6-8 JUL 19
7-9 JUL 19
11-13 JUL 19
12-14 JUL 19
18-20 JUL 19
19-21 JUL 19
20-22 JUL 19
21-23 JUL 19
1-3 AUG 19
2-4 AUG 19
3-5 AUG 19
4-6 AUG 19
15-17 AUG 19
16-18 AUG 19
17-19 AUG 19
18-20 AUG 19
22-24 AUG 19
23-25 AUG 19
24-26 AUG 19
29-31 AUG 19
30 AUG – 1 SEP 19
31 AUG – 2 SEP 19
1-3 SEP 19
5-7 SEP 19
6-8 SEP 19
7-9 SEP 19
8-10 SEP 19
12-14 SEP 19
13-15 SEP 19
14-16 SEP 19
15-17 SEP 19
26-28 SEP 19
27-29 SEP 19
28-30 SEP 19
29 SEP – 1 OCT 19
1-3 OCT 19
2-4 OCT 19
3-5 OCT 19
4-6 OCT 19
5-7 OCT 19
6-8 OCT 19
7-9 OCT 19
8-10 OCT 19
9-11 OCT 19
15-17 OCT 19
16-18 OCT 19
17-19 OCT 19
18-20 OCT 19
19-21 OCT 19
20-22 OCT 19
24-26 OCT 19
25-27 OCT 19
26-28 OCT 19
27-29 OCT 19
28-30 OCT 19
 
*หากต้องการเข้า Universal Studio คิดเพิ่ม 1,850 บาท / ท่าน*

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก