Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์หลักพัน

พบทั้งหมด 152 รายการ

ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 6200.-

ทัวร์ภายในประเทศ : TMLEI-BS001 เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3 วัน 2 คืน (260719)


THG1-BUS-TH-10MAY-26JUL19

ID : 27446

วัดเนรมิตวิปัสนา-พระธาตุศรีสองรัก
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน-เชียงคาน-ถนนคนเดิน
ชมวิวภูทอก-แก่งคุดคู้-วัดป่าห้วยลาด
อุทยานภูเรือ-พระพุทธมหาธรรมราชา
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,200 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-12 พฤษภาคม 2562
18-20 พฤษภาคม 2562
24-26 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562
07-09 มิถุนายน 2562
14-16 มิถุนายน 2562
21-23 มิถุนายน 2562
28-30 มิถุนายน 2562
05-07 กรกฎาคม 2562
12-14 กรกฎาคม 2562
19-21 กรกฎาคม 2562
26-28 กรกฎาคม 2562
ราคา 6,200.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 6900.-

ทัวร์ภายในประเทศ : TMUTH-BS001 อุดรธานี-หนองคาย 4 วัน 2 คืน (250719)


THG1-BUS-TH-10MAY-25JUL19

ID : 27448

ศาลหลักเมืองอุดรธานี-ศาลเจ้าปู่ย่า
ศูนย์วัฒนธรรมไทย จีน-วัดโพธิ์สมภรณ์
ตลาดผ้าบ้านนาข่า-คำชะโนด-วัดป่าภูก้อน
พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว-วัดผาตากเสื้อ
ทางเดินกระจก Sky Walk-หนองคาย-ท่าเสด็จ
หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-หลวงพ่อพระใส
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-13 พฤษภาคม 2562
17-20 พฤษภาคม 2562
24-27 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562
06-09 มิถุนายน 2562
13-16 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
04-07 กรกฎาคม 2562
11-14 กรกฎาคม 2562
18-21 กรกฎาคม 2562
25-28 กรกฎาคม 2562
ราคา 6,900.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 6200.-

ทัวร์ภายในประเทศ : TMTAK-BS001 ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3 วัน 2 คืน (260719)


THG1-BUS-TH-10MAY-26JUL19

ID : 27450

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากฯ-วัดพระธาตุบ้านตาก
วัดชัยชนะสงคราม-สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
วัดโพธิคุณ-วัดไทยสามัคคี-ออนเซ็นอโรคยาศาล
กาษาคัพ-วัดไทยวัฒนาราม-เที่ยวแม่สอด-เมียวดี
ชมวัดต่างๆ-ตลาดบุเรงนอง-ตลาดริมเมย-ตลาดมูเซอร์
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,200 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-12 พฤษภาคม 2562
18-20 พฤษภาคม 2562
24-26 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2562
07-09 มิถุนายน 2562
14-16 มิถุนายน 2562
21-23 มิถุนายน 2562
28-30 มิถุนายน 2562
05-07 กรกฎาคม 2562
12-14 กรกฎาคม 2562
19-21 กรกฎาคม 2562
26-28 กรกฎาคม 2562
ราคา 6,200.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 4100.-

ทัวร์ภายในประเทศ : TMCPM-BS001 ดอกกระเจียวบาน-สโตนเฮนจ์เมืองไทย จ.ชัยภูมิ 2 วัน 1 คืน (310819)


THG1-BUS-TH-8JUN-31AUG19

ID : 27451

อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ-อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
บ้านเขว้า-ปรางค์กู่-เจ้าพ่อพระยาแล
ชัยภูมิ-อุทยานภูแลนคา-มอหินขาว
น้ำตกตาดโตน-วัดบ้านไร่
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 4,100 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-09 มิถุนายน 2562
15-16 มิถุนายน 2562
22-23 มิถุนายน 2562
29-30 มิถุนายน 2562
06-07 กรกฏาคม 2562
13-14 กรกฏาคม 2562
20-21 กรกฏาคม 2562
28-29 กรกฏาคม 2562
03-04 สิงหาคม 2562
11-12 สิงหาคม 2562
17-18 สิงหาคม 2562
24-25 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
ราคา 4,100.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 8699.-

ทัวร์ภายในประเทศ : TMUNN-BS001 ระนอง-เกาะสอง 4 วัน 2 คืน (241019)


THG1-BUS-TH-10MAY-24OCT19

ID : 27453

ระนอง-เกาะสอง-เที่ยวรอบเมืองเกาะสอง
สุสานเจ้าเมืองระนอง-วัดบ้านหงาว
น้ำตกหงาว-ภูเขาหญ้า-บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง
พระราชวังรัตนรังสรรค์-วัดวารีบรรพต
น้ำตกปุญญาบาล-ก้องวัลเล่ย์
วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง)-คอคอดกะ
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,699 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-13 พฤษภาคม 2562
17-20 พฤษภาคม 2562
23-27 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562
06-09 มิถุนายน 2562
13-16 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
04-07 กรกฏาคม 2562
11-14 กรกฏาคม 2562
18-21 กรกฏาคม 2562
26-29 กรกฏาคม 2562
01-04 สิงหาคม 2562
09-12 สิงหาคม 2562
15-18 สิงหาคม 2562
22-25 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม – 01กันยายน 2562
05-08 กันยายน 2562
12-15 กันยายน 2562
19-22 กันยายน 2562
26-29 กันยายน 2562
03-06 ตุลาคม 2562
10-13 ตุลาคม 2562
17-20 ตุลาคม 2562
24-27 ตุลาคม 2562
ราคา 8,699.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 7777.-

ทัวร์มาเก๊า : QE1MFM-FD001 มาเก๊า เหมา เหมา 3D2N (310819)


THB15-FD-HK-18MAY-31AUG19

ID : 27502

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน
จูไห่-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,777-11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-26 พฤษภาคม 2562
25-27 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
01-03 มิถุนายน 2562
07-09 มิถุนายน 2562
08-10 มิถุนายน 2562
21-23 มิถุนายน 2562
22-24 มิถุนายน 2562
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
05-07 กรกฎาคม 2562
06-08 กรกฎาคม 2562
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
31 ส.ค.-02 ก.ย. 62
ราคา 7,777.-
10-12 สิงหาคม 2562
ราคา 10,900.-
18-20 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,900.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 6999.-

ทัวร์พม่า : HASHTAG อิ่มบุญ พม่า 2 วัน 1 คืน (291019)


THW5-FD-MM-14MAY-29OCT19

ID : 27565

พระเจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา)
พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์
พระเทพทันใจ-เทพกระซิบ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
ตลาดสก๊อต 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 - 15 May 19
11 - 12 Jun 19
16 - 17 Jul 19
17 - 18 Sep 19
08 - 09 Oct 19
22 - 23 Oct 19
29 - 30 Oct 19
ราคา 6,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9989.-

ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)


THG15-XJ-CN-14MAY-22OCT19

ID : 27615

นครเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง ร้านปี่เซี๊ยะ
ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,989-14,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 พฤษภาคม 62
ราคา 9,989.-
21 – 25 พฤษภาคม 62
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
06 – 10 มิถุนายน 62
13 – 17 มิถุนายน 62
20 – 24 มิถุนายน 62
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
04 – 08 กรกฎาคม 62
09 – 13 กรกฎาคม 62
ราคา 12,989.-
22 – 26 สิงหาคม 62
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
05 – 09 กันยายน  62
12 – 16 กันยายน  62
17 – 21 กันยายน  62
19 – 23 กันยายน  62
24 – 28 กันยายน  62
26 – 30 กันยายน  62
15 – 19 ตุลาคม 62
ราคา 13,989.-
16 – 20 กรกฎาคม 62
25 – 29 กรกฎาคม 62
08 – 12 สิงหาคม 62
10 – 14 ตุลาคม 62
17 – 21 ตุลาคม 62
22 – 26 ตุลาคม 62
ราคา 14,989.-
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์สิงคโปร์ : SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืน (121019)


THS12-TR-SG-14JUN-12OCT19

ID : 27619

THE JEWEL CHANGI-ไชน่าทาวน์
Garden By The Bay – Marina Bay Sands
Duty Free Shop – ช็อปปิ้ง Orchard
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-16 JUN 19
ราคา 9,999.-
27-29 JUL 19
12-14 OCT 19
ราคา 12,999.-
10-12 AUG 19
ราคา 11,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (241119)


THP14-FD-HK-12MAY-24NOV19

ID : 27628

มาเก๊า – THE VENETIAN – จูไห่
ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว
จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-14, 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ค.62
07-09, 08-10, 09-11, 14-16, 15-17, 16-18 มิ.ย.62
21-23, 22-24, 23-25, 28-30 มิ.ย., 29 มิ.ย.-01 ก.ค.62
05-07, 06-08, 12-14 ก.ค.62
23-25, 24-26 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-02 ก.ย.62
06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17 ก.ย.62
20-22, 21-23, 22-24 ก.ย.62
19-21, 20-22, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค.62
01-03, 02-04, 03-05, 08-10, 09-11, 10-12 พ.ย.62
16-18, 17-19, 22-24, 23-25, 24-26 พ.ย.62
ราคา 8,888.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 3999.-

ทัวร์พม่า : BT-JT01_DD มหัศจรรย์ MYANMAR ไหว้พระ 4 วัดดัง (260919)


THB11-DD-MM-16MAY-26SEP19

ID : 27638

ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี
เทพทันใจ–เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 3,999-4,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 พ.ค. 62
ราคา 4,999.-
23 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62
ราคา 3,999.-
06 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62
04 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62
01 ส.ค. 62
08 ส.ค. 62
15 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62
05 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 
26 ก.ย. 62
ราคา 4,499.-
 
*โปรแกรม One Day Trip*
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์จีน : CSWUS3U01 บินตรง อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร 4 วัน 3 คืน (270719)


THC4-3U-CN-18MAY-27JUL19

ID : 27667

อู่อี๋ซาน-อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน
เขาเทียนโหยวฟง-ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี
ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง-ผ่านชมวังอู่อี่
ร้านยาจีนถงเหยินถัง-ร้านยางพารา
แปลงไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ
เขาหยู่หนี่ฟง (เขานางฟ้า)-ร้านหยก-ร้านใบชา
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 พฤษภาคม 2562
01-04 มิถุนายน 2562
08-11 มิถุนายน 2562
15-18 มิถุนายน 2562
22-25 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562
06-09 กรกฎาคม 2562
20-23 กรกฎาคม 2562
ราคา 9,999.-
18-21 พฤษภาคม 2562 
13-16 กรกฎาคม 2562 
27-30 กรกฎาคม 2562  
ราคา 10,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์เวียดนาม : PVN30-VZ เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3 วัน (เที่ยวบนบานาฮิลล์เต็มวัน) (231019)


THJ6-VZ-VN-20MAY-23OCT19

ID : 27671

ดานัง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
บานาฮิลล์ (ตลอดทั้งวัน)
สะพานมือ-สะพานมังกร
คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง
ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 พ.ค.62
ราคา 8,999.-
15-17 ก.ย.62
14-16 ต.ค.62
20-22 ต.ค.62
22-24 ต.ค.62
23-25 ต.ค.62
ราคา 9,999.-
01-03 มิ.ย.62
07-09 มิ.ย.62
08-10 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
15-17 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
22-24 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-01 ก.ค.62
05-07 ก.ค.62
06-08 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
20-22 ก.ค.62
02-04 ส.ค.62
11-13 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
23-25 ส.ค.62
06-08 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
27-29 ก.ย.62
05-07 ต.ค.62
ราคา 10,999.-
27-29 ก.ค.62
10-12 ส.ค.62
ราคา 12,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : PVN27 เวียดนามใต้ ดาลัท-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (251019)


THJ6-VZ-VN-19MAY-25OCT19

ID : 27673

ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
ทะเลทรายขาวมุยเน่-สวนดอกไม้
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-22 พ.ค.62
ราคา 9,999.-
23-26 พ.ค.62
31 พ.ค.-03 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
04-07 ก.ค.62
12-15 ก.ค.62
17-20 ก.ค.62
28-31 ก.ค.62
01-04 ส.ค.62
11-14 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
06-09 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
ราคา 10,999.-
28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
25-28 ก.ค.62
08-12 ส.ค.62
04-07 ต.ค.62
10-13 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
ราคา 11,999.-
14-17 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
09-13 ส.ค.62
ราคา 12,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : PVN12-VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน (พักซาปา 2 คืน) (201019)


THJ6-VJ-VN-17MAY-20OCT19

ID : 27674

ลาวไก-ซาปา-หุบเขาปากมังกร
หมู่บ้านก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์
ฮานอย
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-20 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
13-16 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
27-30 ก.ค.62
09-12 ส.ค.62
10-13 ส.ค.62
11-14 ต.ค.62
12-15 ต.ค.62
20-23 ต.ค.62
ราคา 11,999.-
12-15 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
ราคา 9,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก