Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์หลักพัน

พบทั้งหมด 120 รายการ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์กัมพูชา : CBD01 CAMBODIA นครวัด นครธม 2วัน 1คืน (250519)


THA7-WE-KH-9DEC18-25MAY19

ID : 25080

เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดใหม่
วัดเพรียพรหมรัตน์-โตนเลสาบ-ตลาดซาจ๊ะ
ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ประสามบายน
ปรสาทตาพรหม-นครวัด
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-10,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-27 ม.ค 62
9-10 มี.ค 62
23-24 มี.ค 62
30-31 มี.ค 62
ราคา 7,999.-
22-23 ธ.ค 61
18-19 ก.พ 62
4-5 พ.ค 62
18-19 พ.ค 62
25-26 พ.ค 62
ราคา 8,555.-
6-7 เม.ย 62
ราคา 9,555.-
9 – 10 ธ.ค 61
ราคา 9,999.-
29 – 30 ธ.ค 61
30 – 31 ธ.ค 61
31ธ.ค – 1ม.ค 62
13-14 เม.ย 62
14-15 เม.ย 62
15-16 เม.ย 62
ราคา 10,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN16 BEAUTY SAPA HANOI 4D3N (220819)


THZ1-VJ-VN-14FEB-22AUG19

ID : 25372

เมืองฮานอย – เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต 
วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 สิงหาคม 2562
ราคา 8,999.-
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
25 – 28 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 9,999.-
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 62
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
04 – 07 เมษายน 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 10,999.-
14 – 17 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
12 – 15 เมษายน 2562
13 – 16 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN14 THE WONDERFUL SAPA 3D2N (280619)


THZ1-FD-VN-26JAN-28JUN19

ID : 25995

เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
หมู่บ้านก๊าตก๊าต -หมู่บ้านตะวัน - น้ำตกสีเงิน
ด่านชายแดนเวียดนามจีน-วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 มิถุนายน 2562
14 – 16 มิถุนายน 2562
21 – 23 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 9,999.-
26 – 28 มกราคม 2562
ราคา 10,999.-
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
29 – 31 มีนาคม 2562
05 – 07 เมษายน 2562
27 – 29 เมษายน 2562
10 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,999.-
12 – 14 เมษายน 2562
ราคา 13,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์จีน : BZCKG02 T-SUD CHONGQING SMART DEAL 3D2N (280619)


THZ1-WE-CN-22FEB-28JUN19

ID : 26024

ฉงชิ่ง – หวู่หลง
มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
14 – 16 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 9,999.-
01 – 03 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
19 – 21 เมษายน 2562
03 – 05 พฤษภาคม 2562
10 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 10,999.-
05 – 07 เมษายน 2562
17 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,999.-
13 – 15 เมษายน 2562
15 – 17 เมษายน 2562
ราคา 20,999.-
ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์มาเลเซีย : GO1KUL-MH003 Malaysia ครบสูตร คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน (280619)


THG1-MH-MY-15FEB-28JUN19

ID : 26087

กัวลาลัมเปอร์  - คาเมร่อน ไฮแลนด์
น้ำตกอีสกันดา-สวนสตอรเบอรี่
สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติ้ง
ห้าง First World Plaza-ถ้ำบาตู
ตึกแฝดปิโตรนัส – เมืองใหม่ปุตตราจายา
มัสยิดปุตรา - ช็อปปิ้ง Mitsui Outlet
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-11,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 กุมภาพันธ์ 2562
22–24 กุมภาพันธ์ 2562
01-03 มีนาคม 2562
08-10 มีนาคม 2562
15-17 มีนาคม 2562
22-24 มีนาคม 2562
29-31 มีนาคม 2562
05-07 เมษายน 2562
19-21 เมษายน 2562
26-28 เมษายน 2562
03-05 พฤษภาคม 2562
10-12 พฤษภาคม 2562
17-19 พฤษภาคม 2562
25-27 พฤษภาคม 2562
07-09 มิถุนายน 2562
14-16 มิถุนายน 2562
21-23 มิถุนายน 2562
28-30 มิถุนายน 2562
ราคา 8,888.-
18-20 พฤษภาคม 2562
ราคา 10,888.-
12-14 เมษายน 2562
ราคา 11,888.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์พม่า : BZRGN10 GLORY MYANMAR 2D1N (250519)


THZ1-FD-MM-5APR-25MAY19

ID : 26088

เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย
พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน
พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-8,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 21 เมษายน 2562
27 – 28 เมษายน 2562
11 – 12 พฤษภาคม 2562
25 – 26 พฤษภาคม 2562
ราคา 7,999.-
05 – 06 เมษายน 2562
06 – 07 เมษายน 2562
18 – 19 พฤษภาคม 2562
19 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 8,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์จีน : FD511 ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน (191019)


THB12-FD-CN-28FEB-19OCT19

ID : 26228

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ภูเขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ถนนคนเดินไท่ผิง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 Feb - 04 Mar 19 
02 - 06 Mar 19 
01 - 05 Jun 19 
06 - 10 Jun 19 
08 - 12 Jun 19 
13 - 17 Jun 19 
29 Aug - 02 Sep 19 
31 Aug - 04 Sep 19 
05 - 09 Sep 19 
07 - 11 Sep 19 
ราคา 9,888.-
07 - 11 Mar 19 
09 - 13 Mar 19 
09 - 13 May 19 
11 - 15 May 19 
30 May - 03 Jun 19 
20 - 24 Jun 19 
27 Jun - 01 Jul 19 
12 - 16 Sep 19 
14 - 18 Sep 19 
19 - 23 Sep 19 
ราคา 10,888.-
14 - 18 Mar 19 
16 - 20 Mar 19 
21 - 25 Mar 19 
23 - 27 Mar 19 
28 Mar - 01 Apr 19 
30 Mar - 03 Apr 19 
04 - 08 Apr 19 
18 - 22 Apr 19 
20 - 24 Apr 19 
25 - 29 Apr 19 
27 Apr - 01 May 19 
02 - 06 May 19 
04 - 08 May 19 
21 - 25 Sep 19 
10 - 14 Oct 19 
17 - 21 Oct 19 
19 - 23 Oct 19 
ราคา 11,888.-
06 - 10 Apr 19 
16 - 20 May 19 
03 - 07 Oct 19 
12 - 16 Oct 19 
ราคา 12,888.-
18 - 22 May 19
ราคา 13,888.-
05 - 09 Oct 19 
ราคา 16,888.-
13 - 17 Apr 19 
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 8889.-

ทัวร์จีน : PVG01 SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมัดเมา 5D3N (261019)


THG15-XW-CN-21MAR-26OCT19

ID : 26258

เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – เมืองหางโจว
เจดีย์นางพญางูขาว – หมู่บ้านใบชา
ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย-สัมผัสรถไฟหัวจรวด
ร้านยางพารา – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
ย่านซินเทียนตี้-ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์ เลเซอร์
ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,889-15,889 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 มีนาคม 62
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
ราคา 8,889.-
04 – 08 มิถุนายน 62
06 – 10 มิถุนายน 62
11 – 15 มิถุนายน 62
13 – 17 มิถุนายน 62
18 – 22 มิถุนายน 62
20 – 24 มิถุนายน 62
25 – 29 มิถุนายน 62
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
ราคา 9,889.-
02 – 06 พฤษภาคม 62
07 – 11 พฤษภาคม 62
09 – 13 พฤษภาคม 62
21 – 25 พฤษภาคม 62
23 – 27 พฤษภาคม 62
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
02 – 06 กรกฎาคม 62
04 – 08 กรกฎาคม 62
09 – 13 กรกฎาคม 62
16 – 20 กรกฎาคม 62
18 – 22 กรกฎาคม 62
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 62
01 – 05 สิงหาคม 62
06 – 10 สิงหาคม 62
13 – 17 สิงหาคม 62
15 – 19 สิงหาคม 62
20 – 24 สิงหาคม 62
22 – 26 สิงหาคม 62
27 – 31 สิงหาคม 62
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
03 – 07 กันยายน 62
05 – 09 กันยายน 62
10 – 14 กันยายน 62
12 – 16 กันยายน 62
17 – 21 กันยายน 62
19 – 23 กันยายน 62
24 – 28 กันยายน 62
ราคา 10,889.-
02 – 06 เมษายน 62
16 – 20 เมษายน 62
18 – 22 เมษายน 62
23 – 27 เมษายน 62
25 – 29 เมษายน 62
15 – 19 ตุลาคม 62
18 – 22 ตุลาคม 62
26 – 30 ตุลาคม 62
ราคา 11,889.-
05 – 09 เมษายน 62
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62
14 – 18 พฤษภาคม 62
17 – 21 พฤษภาคม 62
23 – 27 กรกฎาคม 62
ราคา 12,889.-
12 – 16 กรกฎาคม 62
13 – 17 กรกฎาคม 62
09 – 13 สิงหาคม 62
11 – 15 ตุลาคม 62
19 – 23 ตุลาคม 62
22 – 26 ตุลาคม 62
25 – 29 ตุลาคม 62
ราคา 13,889.-
12 – 16 เมษายน 62
13 – 17 เมษายน 62
ราคา 15,889.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9989.-

ทัวร์จีน : PVG02 SHANGHAI ขี่พายุทะลุฟ้า 5D3N (271019)


THG15-XW-CN-20MAR-27OCT19

ID : 26259

เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)
ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
ย่านซินเทียนตี้-ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์เลเซอร์
ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,989-17,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 24 มีนาคม 62
ราคา 9,989.-
27 – 31 มีนาคม 62
ราคา 10,989.-
05 – 09 มิถุนายน 62
12 – 16 มิถุนายน 62
19 – 23 มิถุนายน 62
26 – 30 มิถุนายน 62
03 – 07 กรกฎาคม 62
ราคา 11,989.-
17 – 21 เมษายน 62
24 – 28 เมษายน 62
08 – 12 พฤษภาคม 62
22 – 26 พฤษภาคม 62
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
17 – 21 กรกฎาคม 62
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62
14 – 18 สิงหาคม 62
21 – 25 สิงหาคม 62
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
04 – 08 กันยายน 62
11 – 15 กันยายน 62
18 – 22 กันยายน 62
25 – 29 กันยายน 62
ราคา 12,989.-
16 – 20 ตุลาคม 62
17 – 21 ตุลาคม 62
27 – 31 ตุลาคม 62
ราคา 13,989.-
03 – 07 เมษายน 62
04 – 08 เมษายน 62
01 – 05 พฤษภาคม 62
15 – 19 พฤษภาคม 62
16 – 20 พฤษภาคม 62
10 – 14 กรกฎาคม 62
11 – 15 กรกฎาคม 62
14 – 18 กรกฎาคม 62
24 – 28 กรกฎาคม 62
25 – 29 กรกฎาคม 62
07 – 11 สิงหาคม 62
08 – 12 สิงหาคม 62
20 – 24 ตุลาคม 62
21 – 25 ตุลาคม 62
ราคา 14,989.-
09 – 13 เมษายน 62
23 – 27 ตุลาคม 62
24 – 08 ตุลาคม 62
ราคา 15,989.-
10 – 14 เมษายน 62
ราคา 16,989.-
11 – 15 เมษายน 62
ราคา 17,989.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 8899.-

ทัวร์จีน : CSPVGXW01 เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว 5 วัน 3 คืน (231019)


THC4-XW-CN-25FEB-23OCT19

ID : 26280

เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว
ร้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-หังโจว
ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbuck
ร้านหยก
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,899-15,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562 
ราคา 8,899.-
02-06 มีนาคม 2562
25-29 เมษายน 2562
09-13 พฤษภาคม 2562
06-10 มิถุนายน 2562
20-24 มิถุนายน 2562 
22-26 สิงหาคม 2562 
05-09 กันยายน 2562
19-23 กันยายน 2562 
ราคา 9,899.-
06-10 เมษายน 2562 
17-21 พฤษภาคม 2562
25-29 กรกฎาคม 2562
08-12 สิงหาคม 2562 
11-15 ตุลาคม 2562 
ราคา 12,899.-
13-17 กรกฎาคม 2562 
19-23 ตุลาคม 2562 
23-27 ตุลาคม 2562 
ราคา 13,899.-
11-15 เมษายน 2562 
12-16 เมษายน 2562 
ราคา 15,899.-
ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์มาเลเซีย : มาเลเซีย-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน (250519)


THJ6-MH-MY-16FEB-25MAY19

ID : 26283

ปุตราจายา-กัวลาลัมเปอร์
เก็นติ้งไฮแลนด์-วัดถ้ำบาตู
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ช้อปปิ้ง Motsui Outlet
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-04 มี.ค.62
09-11 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
30 มี.ค.-01 เม.ย.62
27-29 เม.ย.62
11-13 พ.ค.62
25-27 พ.ค.62
ราคา 7,999.-
16-18 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
ราคา 8,999.-
06-08 เม.ย.62
04-06 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
ราคา 10,999.-
13-15 เม.ย.62
ราคา 11,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์จีน : XW04 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ไอ้หนุ่มเซี่ยงไฮ้ (271019)


THT18-XW-CN-25FEB-27OCT19

ID : 26362

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก
ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ถนนนานกิง
ร้านกาแฟ Starbucks
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-15,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
ราคา 8,888.-
09 - 13 มีนาคม 2562 
13 - 17 มีนาคม 2562 
ราคา 9,888.-
16 - 20 มีนาคม 2562 
20 - 24 มีนาคม 2562 
23 - 27 มีนาคม 2562 
27 - 31 มีนาคม 2562 
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
02 - 06 พฤษภาคม 2562
04 - 08 พฤษภาคม 2562
08 - 12 พฤษภาคม 2562
11 - 15 พฤษภาคม 2562
22 - 26 พฤษภาคม 2562
25 - 29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
01 - 05 มิถุนายน 2562
05 - 09 มิถุนายน 2562
08 - 12 มิถุนายน 2562
12 - 16 มิถุนายน 2562
15 -19 มิถุนายน 2562
19 - 23 มิถุนายน 2562
22 - 26 มิถุนายน 2562
26 - 30 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562
03 - 07 กรกฎาคม 2562
06 - 10 กรกฎาคม 2562
10 - 14 กรกฎาคม 2562
20 - 24 กรกฎาคม 2562
23 - 27 กรกฎาคม 2562
31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562
03 - 07 สิงหาคม 2562
07 - 11 สิงหาคม 2562
14 - 18 สิงหาคม 2562
17 - 21 สิงหาคม 2562
21 - 25 สิงหาคม 2562
24 - 28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
04 - 08 กันยายน 2562
07 - 11 กันยายน 2562
11 - 15 กันยายน 2562
14 - 18 กันยายน 2562
18 - 22 กันยายน 2562
21 - 25 กันยายน 2562
25 - 29 กันยายน 2562
ราคา 10,888.-
07 - 11 เมษายน 2562
08 - 12 เมษายน 2562
20 - 24 เมษายน 2562
21 - 25 เมษายน 2562
22 - 26 เมษายน 2562
23 - 27 เมษายน 2562
24 - 28 เมษายน 2562
25 - 29 เมษายน 2562
26 - 30 เมษายน 2562
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
24 - 28 ตุลาคม 2562
25 - 29 ตุลาคม 2562
26 - 30 ตุลาคม 2562
27 - 31 ตุลาคม 2562
ราคา 11,888.-
03 – 07 เมษายน 2562
06 – 10 เมษายน 2562
15 - 19 พฤษภาคม 2562
18 - 22 พฤษภาคม 2562
17 - 21 กรกฎาคม 2562
27 - 31 กรกฎาคม 2562 
11 - 15 สิงหาคม 2562
12 – 16 ตุลาคม 2562 
13 – 17 ตุลาคม 2562 
14 - 18 ตุลาคม 2562
15 - 19 ตุลาคม 2562
16 - 20 ตุลาคม 2562
17 - 21 ตุลาคม 2562
18 - 22 ตุลาคม 2562
20 – 24 ตุลาคม 2562
21 - 25 ตุลาคม 2562
22 - 26 ตุลาคม 2562
23 - 27 ตุลาคม 2562
ราคา 12,888.-
09 – 13 เมษายน 2562
10 – 14 เมษายน 2562
15 - 19 เมษายน 2562
16 - 20 เมษายน 2562
17 – 21 เมษายน 2562
19 - 23 ตุลาคม 2562
ราคา 13,888.-
11 – 15 เมษายน 2562
12 - 16 เมษายน 2562
13 - 17 เมษายน 2562
14 - 18 เมษายน 2562
ราคา 15,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์มาเก๊า : MFM02 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N (210919)


THG15-FD-HK-4APR-21SEP19

ID : 26445

มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน
ชมโชว์วัฒนธรรมจีน-ตลาดใต้ดินกงเป่ย
เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์
ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น
วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน
ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China
หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว-วัดอาม่า
ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จัตุรัสเซนาโด้
ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-09 มิถุนายน 2562
13-16 มิถุนายน 2562
15-18 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
22-25 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
05-08 กันยายน 2562
07-10 กันยายน 2562
12-15 กันยายน 2562
13-16 กันยายน 2562
19-22 กันยายน 2562
21-24 กันยายน 2562
ราคา 9,999.-
02-05 พฤษภาคม 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
16-19 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
25-28 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. – 02 มิ.ย.62
31 พ.ค. – 03 มิ.ย.62
ราคา 10,999.-
04-07 เมษายน 2562
07-10 เมษายน 2562
19-22 เมษายน 2562
20-23 เมษายน 2562
21-24 เมษายน 2562
25-28 เมษายน 2562
26-29 เมษายน 2562
27-30 เมษายน 2562
04-07 กรกฎาคม 2562
06-09 กรกฎาคม 2562
11-14 กรกฎาคม 2562
13-16 กรกฎาคม 2562
14-17 กรกฎาคม 2562
27-30 กรกฎาคม 2562
10-13 สิงหาคม 2562
17-20 สิงหาคม 2562
22-25 สิงหาคม 2562
23-26 สิงหาคม 2562
24-27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 01 ก.ย.62
30 ส.ค. – 02 ก.ย.62
31 ส.ค. – 03 ก.ย.62
ราคา 11,999.-
11-14 เม.ย.62 บัส 1
ราคา 13,999.-
11-14 เม.ย.62 บัส 2
ราคา 14,999.-
12-15 เมษายน 2562
14-17 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
13-16 เมษายน 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 6999.-

ทัวร์พม่า : HASHTAG พม่า อิ่มบุญ 2 วัน 1 คืน (291019)


THW5-FD-MM-5MAR-29OCT19

ID : 26507

พระเจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา)
พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์  – พระเทพทันใจ
เทพกระซิบ – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ตลาดสก๊อต 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 - 06 Mar 19 
28 - 29 Mar 19 
30 Apr - 01 May 19 
14 - 15 May 19 
11 - 12 Jun 19 
16 - 17 Jul 19 
17 - 18 Sep 19 
08 - 09 Oct 19 
22 - 23 Oct 19 
29 - 30 Oct 19 
ราคา 6,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN01 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (290619)


THB11-VZ-VN-8MAR-29JUN19

ID : 26543

ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER
CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย
Clay Pot Village-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,900-11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 มี.ค.62-17 มี.ค.62
ราคา 8,900.-
08 มี.ค.62-10 มี.ค.62
22 มี.ค.62-24 มี.ค.62
20 เม.ย.62-22 เม.ย.62
27 เม.ย.62-29 เม.ย.62
04 พ.ค.62-06 พ.ค.62
25 พ.ค.62-27 พ.ค.62
01 มิ.ย.62-03 มิ.ย.62
08 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
15 มิ.ย.62-17 มิ.ย.62
22 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
29 มิ.ย.62-01 ก.ค.62
ราคา 9,900.-
11 พ.ค.62-13 พ.ค.62
ราคา 10,900.-
13 เม.ย.62-15 เม.ย.62
15 เม.ย.62-17 เม.ย.62
ราคา 11,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก