Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 11 รายการ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : EK020 อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี 7 วัน (221019)


THC9-EK-EU-12JUN-22OCT19

ID : 27270

เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้
สะพานถอนหายใจ-จัตุรัสซานมาร์โค
โบสถ์ซานมาร์โค-Noventa Di Piave Designer Outlet
เมืองพิราน – จัตุรัสตาร์ตินี – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
โบสถ์เซนต์ฟรังซิส – ถ้ำโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา
สะพานมังกร - เพรเซเรน สแควร์ – ปราสาทลูบลิยานา
เมืองเบลด – โบสถ์พระแม่มารีย์ – ปราสาทเบลด
เมืองกราซ – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสเมนสแควร์
กรุงบูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง  
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-18 มิ.ย. 62
7-13 / 10-16 / 24-30 ก.ค. 62
9-15 / 16-22 / 22-28 ต.ค. 62
ราคา 42,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZVIE03 RERUN EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8D5N (170619)


THZ1-BR-EU-11APR-17JUN19

ID : 24900

เมืองเวียนนา-ถนนสายวงแหวน
อาคารรัฐสภา-น้ำพุพัลลัส อะธีน่า
พระราชวังเชินบรุนน์-พระราชวัง เบลวีเดียร์
พระราชวังฮอฟบวร์ค-เมืองซาลส์บูร์ก
บ้านเกิดโมสาร์ท-ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองฮัลสตัท-หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
จัตุรัสกลางเมือง-ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่
เมืองปราก-ย่านช่างทองโบราณ-สะพานชาร์ล
ประตูเมืองเก่า-ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตัส-พระราชวังหลวง
เมืองบราติสลาวา-ปราสาทบราติสลาวา
ย่านเมืองเก่า-ประตูมิคาเอล-โรงละคร
ศาลากลางเก่า-อาคารรัฐสภาสโลวาเกีย
พระราชวังไพรเมท-โบสถ์เซนต์มาร์ติน
เมืองบูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส
อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1-ป้อมชาวประมง
ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ
อาคารรัฐสภา ฮังการี-สะพานเชน
ถนนแอนดราสซี-จัตุรัสอลิซาเบธ-ซิตี้พาร์ค
พระราชวังหลวง-โบสถ์เซนต์สตีเฟน-โรงละคร
จัตุรัสวีรบุรุษ-เมืองเวียนนา
อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
ถนนคาร์นท์เนอร์-พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 42,999-52,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 - 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 42,999.-
17 - 24 มิถุนายน 2562
ราคา 45,999.-
11 - 18 เมษายน 2562
ราคา 52,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : WQR0307S อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน 7 วัน QR (220619)


THW6-QR-EU-8MAY-22JUN19

ID : 27009

มิลาน - ดูโอโม่ – เวนิส เมสเตร้ – เวโรน่า
บ้านของจูเลียต – โบลซาโน – อินซ์บรูกซ์
โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์
เอททัล – นิมเฟนบูร์ก - นูเรมเบิร์ก
Ingolstadt Outlet-โอลิมปิคปาร์ค
จัตุรัสมาเรียนพลาส
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-13 พ.ค.//12-18 พ.ค.//15-21 พ.ค. 62
19-25 พ.ค.//22-28 พ.ค.//26 พ.ค.-01 มิ.ย. 62
29 พ.ค.-04 มิ.ย.// 05-11 มิ.ย.//09-15 มิ.ย. 62
12-18 มิ.ย.//16-22 มิ.ย.//19-25 มิ.ย. 62
21-27 มิ.ย.//22-28 มิ.ย. 62
ราคา 45,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : GO3FRA-EK016 Wonderful Alsace And Beautiful Danube River 9 วัน 6 คืน (310519)


THG1-EK-EU-25DEC18-31MAY19

ID : 25452

แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก
รีคเวียร์ - กอลมาร์ – อองกีเชม - มูว์ลูซ
เมืองลูเซิร์น - เมืองซุก - การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
ฮัลสตัท – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
Parndorf Outlet -บราติสลาว่า – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – Vaci Street-CASTLE HILL
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 49,900-69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 ธ.ค.61-2 ม.ค. 62
ราคา 65,900.-
23-31 ม.ค. 62
27 ก.พ.-7 มี.ค. 62
ราคา 49,900.-
6-14, 20-28 มี.ค. 62
ราคา 50,900.-
10-18 เม.ย. 62
ราคา 69,900.-
2-10 เม.ย. 62
30 เม.ย.-1 พ.ค. 62
31 พ.ค.-8 มิ.ย. 62
ราคา 55,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZMUC12 READY EAST EUROPE 8D5N (150619)


THZ1-TG-EU-26JAN-15JUN19

ID : 24898

เมืองโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค-ถนนมาเรียเทเรซ่า
หอคอยประจำเมือง-เสาอันนาเซาเลอ
หลังคาทองคำ  -เมืองฮัลสตัท
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองซาลส์บูร์ก-บ้านเกิดโมสาร์ท
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส-เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ-จตุรัสกลางเมือง
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่-เมืองปราก
ปราสาทปราก-มหาวิหาร เซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง-ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล-ประตูเมืองเก่า
ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เมืองเวียนนา
พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท-ถนนสายวงแหวน
พระราชวังฮอฟเบิร์ก-โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนคาร์นท์เนอร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 49,999-62,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562
16 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
23 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562
09 - 16 มีนาคม 2562
16 - 23 มีนาคม 2562
ราคา 49,999.-
23 - 30 มีนาคม 2562
ราคา 50,999.-
04 - 11 พฤษภาคม 2562
18 - 25 พฤษภาคม 2562
08 - 15 มิถุนายน 2562
15 - 22 มิถุนายน 2562
ราคา 51,999.-
13 - 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 52,999.-
14 - 21 เมษายน 2562
ราคา 59,999.-
09 - 16 เมษายน 2562
ราคา 61,999.-
12 - 19 เมษายน 2562
13 - 20 เมษายน 2562
ราคา 62,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : ZMUC16 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 8D5N (เลสโก เฮอร์คิวลีส) (111019)


THZ1-TG-EU-9AUG-11OCT19

ID : 27333

เมืองมิวนิก - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์
ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น
สถานีรถไฟไอบ์เซ่ - สถานีซุกสปิตพลาส
ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์
สถานีซุกสปิตเซ่-ยอดเขาซุกสปิตเซ่
เมืองมิทเท่นวาลด์ - พิพิธภัณฑ์ไวโอลิน
โบสถ์คาธอลิคสีชมพู-เมืองมิทเท่นวาลด์
เมืองอินส์บรูค-ถนนมาเรียเทเรซ่า
หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ
หลังคาทองคำ - เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน
ทะเลสาบโคนิคซี่-โบสถ์เซนต์บาโธโลมา
เหมืองเกลือเก่าของเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน
อุโมงค์กลางหุบเขา-ยอดเขาเคห์ลสไตน์ โดยลิฟต์
ยอดเขาเคห์ลสไตน์ - เมืองซาลซ์บูร์ก-บ้านเกิดโมสาร์ท
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองเซนต์วูฟกัง
โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง - จัตุรัสใจกลางเมือง
โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์ - เมืองฮัลสตัท
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ
แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน
เมืองเวียนนา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน
โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย
น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์
พระราชวังฮอฟบวร์ค - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ 
เมืองเวียนนา 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 52,999-58,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 - 21 กันยายน 2562
ราคา 52,999.-
28 ก.ย. - 05 ต.ค. 62
ราคา 55,999.-
09 - 16 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. - 06 ก.ย. 62
11 - 18 ตุลาคม 2562
ราคา 58,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : QE3MXP-EK009 HELLO EUROPEAN [ยุโรป 7 ประเทศ] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (201019)


THB15-EK-EU-26JUN-20OCT19

ID : 27534

มิลาน – ดูโอโม่ – อินเทอร์ลาเคน
กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น
วาดุซ – เบรเกนซ์ – มิวนิค – คาร์โลวี วารี
ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา
บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 56,900-63,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 มิ.ย.-04 ก.ค. 62
ราคา 57,900.-
09-17 ส.ค. 62
ราคา 63,900.-
11-19 ก.ย. 62
ราคา 58,900.-
24 ก.ย.-02 ต.ค. 62
ราคา 59,900.-
02-10 ต.ค. 62
ราคา 55,900.-
13-21 ต.ค. 62
20-28 ต.ค. 62
ราคา 56,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : QE3VCE-EK002 THE GLAMOROUS DESTINATION อิตาลี-สวิส-เยอรมนี-ออสเตรีย-สโลวัก-เชก 10 วัน 7 คืน (211019)


THB15-EK-EU-10AUG-21OCT19

ID : 27539

เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้-มิลาน
มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น
กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา
เซนท์กัลเลน – ปราสาทนอยชไวน์สไตน์
มิวนิค – ฮัลสตัท – เวียนนา
พระราชวังเชิร์นบรุนน์-บราติสลาวา
เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก – ปราสาทปราก
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 58,900-65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-19 ส.ค. 62
ราคา 65,900.-
10-19 ก.ย. 62
24 ก.ย.-03 ต.ค. 62
21-30 ต.ค. 62
ราคา 59,900.-
13-22 ต.ค. 62
ราคา 58,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : QE3CDG-TG015 HALLSTATT COLMAR PARIS ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี 9 วัน 6 คืน (041019)


THB15-TG-EU-13SEP-4OCT19

ID : 27518

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ประตูชัย
หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมุช – พิพิธภัณฑ์น้าหอม
แร็งส์ – กอลมาร์ – ทิทิตเซ่ – อินส์บรูก 
เบิร์ชเต็ทกาเด้น –  ทะเลสาบโคนิก
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 -21 ก.ย. 62
4-12 ต.ค. 62
ราคา 65,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : QE3FCO-TG003 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน (171019)


THB15-TG-EU-6JUN-17OCT19

ID : 27507

โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกัน
ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เมสเตร้
เกาะเวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น – อินเทอลาเคน
ยอดเขาจุงฟราวด์ – เซนท์กัลเลน
ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค
ฮัลสตัท – เวียนนา
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 69,900-75,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-15 มิ.ย. 62
ราคา 72,900.-
4-13 ก.ค. 62
ราคา 75,900.-
12-21 ก.ย. 62
5-14 ต.ค.62
17-26 ต.ค.62
ราคา 69,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : GO3FCO-TG003 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน (060619)


THG1-TG-EU-23FEB-6JUN19

ID : 25444

โรม – โคลอสเซี่ยม – วาติกัน – ปิซ่า
หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน-ลูเซิร์น
อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา
ซังคท์กัลเลิน-ปราสาทนอยชวานสไตน์
อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 75,900-89,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 ก.พ.-4 มี.ค. 62
9-18 มี.ค. 62
2-11, 16-25 พ.ค. 62
30 พ.ค.-8 มิ.ย. 62
6-15 มิ.ย. 62
ราคา 75,900.-
18-27 เม.ย. 62
25 เม.ย.-4 พ.ค. 62
ราคา 85,900.-
4-13 เม.ย. 62
ราคา 89,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก