Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 4 รายการ

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : BT-LAO01 FD มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (270919)


THB11-FD-LA-14JUN-27SEP19

ID : 28129

หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด 
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ-วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พระราชวังเก่า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62
28 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
19 ก.ค.62-21 ก.ค.62
23 ส.ค.62-25 ส.ค.62
30 ส.ค.62-01 ก.ย.62
ราคา 12,900.-
21 มิ.ย.62-23 มิ.ย.62
05 ก.ค.62-07 ก.ค.62
12 ก.ค.62-14 ก.ค.62
13 ก.ย.62-15 ก.ย.62
27 ก.ย.62-29 ก.ย.62
ราคา 13,900.-
26 ก.ค.62-28 ก.ค.62
ราคา 14,900.-
27 ก.ค.62-29 ก.ค.62
10 ส.ค.62-12 ส.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : BT-LAO01 PG มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (041019)


THB11-PG-LA-28JUN-4OCT19

ID : 28128

หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน - ตลาดมืด
บ้านช่างฆ้อง - ถ้ำติ่ง - บ้านช่างไห
พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - วัดใหม่
พระธาตุษูสี - บายศรีสู่ขวัญ - ใส่บาตรข้าวเหนียว
วัดวิชุนราช - บ้านผานม 
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
16 ก.ค.62-18 ก.ค.62
06 ก.ย.62-08 ก.ย.62
04 ต.ค.62-06 ต.ค.62
ราคา 13,900.-
05 ก.ค.62 07 ก.ค.62
02 ส.ค.62 04 ส.ค.62
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62
ราคา 12,900.-
26 ก.ค.62-28 ก.ค.62
10 ส.ค.62-12 ส.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : BT-LAO02 FD มหัศจรรย์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (130919)


THB11-FD-LA-15JUN-13SEP19

ID : 28127

เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย
วังเวียง – ถนนโรตี – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง
พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว
วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง-วัดวิชุนราช
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 มิ.ย.62-17 มิ.ย.62
06 ก.ค.62-08 ก.ค.62
ราคา 13,900.-
14 ก.ค.62-16 ก.ค.62
ราคา 14,900.-
26 ก.ค.62-28 ก.ค.62
09 ส.ค.62-11 ส.ค.62
ราคา 15,900.-
24 ส.ค.62-26 ส.ค.62
30 ส.ค.62-01 ก.ย.62
13 ก.ย.62-15 ก.ย.62
ราคา 12,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : GO1CNXLPQ-PG002 บินตรงเชียงใหม่ แอ่วเมืองลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (051219)


THG1-PG-LA-22JUN-5DEC19

ID : 27704

เชียงใหม่ - หลวงพระบาง- พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซาร์-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี
บ้านผานม – วัดแสนสุขาราม-วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง -ศูนย์เครื่องเงิน
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-ตลาดดารา
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 22 มิถุนายน 2562
08 – 10 สิงหาคม 2562
24 – 26 ตุลาคม 2562
21 – 23 พฤศจิกายน 2562
ราคา 13,888.-
05 – 07 ธันวาคม 2562
ราคา 14,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก