Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 4 รายการ

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : BT-LAO01 FD ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (100819)


THB11-FD-LA-18MAY-10AUG19

ID : 27721

หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พระราชวังเก่า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62
28 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
19 ก.ค.62-21 ก.ค.62
ราคา 12,900.-
24 พ.ค.62-26 พ.ค.62
31 พ.ค.62-02 มิ.ย.62
07 มิ.ย.62-09 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62-23 มิ.ย.62
05 ก.ค.62-07 ก.ค.62
12 ก.ค.62-14 ก.ค.62
ราคา 13,900.-
18 พ.ค.62-20 พ.ค.62
26 ก.ค.62-28 ก.ค.62
ราคา 14,900.-
27 ก.ค.62-29 ก.ค.62
10 ส.ค.62-12 ส.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : BT-LAOS001 PG มหัศจรรย์ หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน (280619)


THB11-PG-LA-8MAR-28JUN19

ID : 26542

หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด
บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห
พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่
พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว
วัดวิชุนราช-บ้านผานม
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 พ.ค.62-02 มิ.ย.62
ราคา 12,900.-
08 มี.ค.62-10 มี.ค.62
10 พ.ค.62-12 พ.ค.62
14 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62
28 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
ราคา 13,900.-
03 พ.ค.62-05 พ.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : BT-LAOS02 FD ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (150619)


THB11-FD-LA-30MAR-15JUN19

ID : 26538

เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย
ถนนโรตี-วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง
พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว
วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง
วัดวิชุนราช 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 เม.ย.62-29 เม.ย.62
ราคา 12,900.-
30 มี.ค.62-01 เม.ย.62
04 พ.ค.62-06 พ.ค.62
11 พ.ค.62-13 พ.ค.62
25 พ.ค.62-27 พ.ค.62
01 มิ.ย.62-03 มิ.ย.62
15 มิ.ย.62-17 มิ.ย.62
ราคา 13,900.-
06 เม.ย.62-08 เม.ย.62
18 พ.ค.62-20 พ.ค.62
ราคา 14,900.-
14 เม.ย.62-16 เม.ย.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : GO1CNXLPQ-PG002 บินตรงเชียงใหม่ แอ่วเมืองลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (051219)


THG1-PG-LA-22JUN-5DEC19

ID : 27704

เชียงใหม่ - หลวงพระบาง- พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซาร์-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี
บ้านผานม – วัดแสนสุขาราม-วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง -ศูนย์เครื่องเงิน
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-ตลาดดารา
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 22 มิถุนายน 2562
08 – 10 สิงหาคม 2562
24 – 26 ตุลาคม 2562
21 – 23 พฤศจิกายน 2562
ราคา 13,888.-
05 – 07 ธันวาคม 2562
ราคา 14,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก