Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 47 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : HVD-VZ32-S02 HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์ 3D2N (300719)


THH3-VZ-VN-17MAY-30JUL19

ID : 27179

บาน่าฮิลล์เต็มวัน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
แฟนตาซีพาร์ค-Golden Bridge
หมู่บ้านแกะสลักหิน - ฮอยอัน
พายเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง
สะพานแห่งความรักดานัง
ช๊อปปิ้งตลาดห่าน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-12,998 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-19 พฤษภาคม 2562
ราคา 12,998.-
19-21 พฤษภาคม 2562
21-23 พฤษภาคม 2562
27-29 พฤษภาคม 2562
29-31 พฤษภาคม 2562
ราคา 10,998.-
23-25 พฤษภาคม 2562
25-27 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
02-04 มิถุนายน 2562
06-08 มิถุนายน 2562
08-10 มิถุนายน 2562
12-14 มิถุนายน 2562
14-16 มิถุนายน 2562
16-18 มิถุนายน 2562
18-20 มิถุนายน 2562
20-22 มิถุนายน 2562
22-24 มิถุนายน 2562
24-26 มิถุนายน 2562
26-28 มิถุนายน 2562
28-30 มิถุนายน 2562
30 มิ.ย.-02 ก.ค. 62
02-04 กรกฎาคม 2562
04-06 กรกฎาคม 2562
06-08 กรกฎาคม 2562
08-10 กรกฎาคม 2562
10-12 กรกฎาคม 2562
12-14 กรกฎาคม 2562
14-16 กรกฎาคม 2562
16-18 กรกฎาคม 2562
18-20 กรกฎาคม 2562
20-22 กรกฎาคม 2562
22-24 กรกฎาคม 2562
24-26 กรกฎาคม2562
26-28 กรกฎาคม 2562
28-30 กรกฎาคม 2562
30 ก.ค.-01 ส.ค. 62
ราคา 11,998.-
04-06 มิถุนายน 2562
10-12 มิถุนายน 2562
ราคา 8,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : PVN30-VZ เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3 วัน (เที่ยวบนบานาฮิลล์เต็มวัน) (231019)


THJ6-VZ-VN-20MAY-23OCT19

ID : 27671

ดานัง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
บานาฮิลล์ (ตลอดทั้งวัน)
สะพานมือ-สะพานมังกร
คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง
ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 พ.ค.62
ราคา 8,999.-
15-17 ก.ย.62
14-16 ต.ค.62
20-22 ต.ค.62
22-24 ต.ค.62
23-25 ต.ค.62
ราคา 9,999.-
01-03 มิ.ย.62
07-09 มิ.ย.62
08-10 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
15-17 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
22-24 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-01 ก.ค.62
05-07 ก.ค.62
06-08 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
20-22 ก.ค.62
02-04 ส.ค.62
11-13 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
23-25 ส.ค.62
06-08 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
27-29 ก.ย.62
05-07 ต.ค.62
ราคา 10,999.-
27-29 ก.ค.62
10-12 ส.ค.62
ราคา 12,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-WH05-VZ WORLD HERITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (111019)


THP3-VZ-VN-7JUN-11OCT19

ID : 27386

ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา
แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ
ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้ง
เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101-บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR”
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE
ตลาดฮาน –สะพานมังกร - วัดหลินอึ๋ง 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,888-11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-16 ก.ย. 62
27-30 ก.ย. 62
ราคา 10,888.-
19-22 ก.ค. 62
02-05 ส.ค. 62
16-19 ส.ค. 62
30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62
ราคา 10,900.-
11-14 ต.ค. 62
ราคา 11,500.-
07-10 มิ.ย. 62
21-24 มิ.ย. 62
05-08 ก.ค. 62
ราคา 11,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VZD5 ดานัง-ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (231019)


THS20-VZ-VN-15MAY-23OCT19

ID : 27598

ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร
สะพานมังกร-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน
หาดหมีเคว – บาน่าฮิลล์  สะพานมือ
สวนสนุก Fantasy Park – เว้ - วัดเทียนมู่
ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,899-13,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 14 มิถุนายน 62
10 – 13 กรกฎาคม 62
14 – 17 สิงหาคม 62
11 – 14 กันยายน 62
2 – 5 ตุลาคม 62
ราคา 10,899.-
15 – 18 พฤษภาคม 62
4 – 7 มิถุนายน 62
18 – 21 มิถุนายน 62
25 – 28 มิถุนายน 62
24 – 27 กรกฎาคม 62
7 – 10 สิงหาคม 62
21 – 24 สิงหาคม 62
28 – 31 สิงหาคม 62
4 – 7 กันยายน 62
18 – 21 กันยายน 62
25 – 28 กันยายน 62
9 – 12 ตุลาคม 62
16 – 19 ตุลาคม 62
ราคา 11,899.-
16 – 19 พฤษภาคม 62
23 – 26 พฤษภาคม 62
24 – 27 พฤษภาคม 62
25 – 28 พฤษภาคม 62
14 – 17 กรกฎาคม 62
2 – 5 สิงหาคม 62
16 – 19 สิงหาคม 62
23 – 26 สิงหาคม 62
6 – 9 กันยายน 62
13 – 16 กันยายน 62
20 – 23 กันยายน 62
4 – 7 ตุลาคม 62
18 – 21 ตุลาคม 62
23 – 26 ตุลาคม 62
ราคา 12,899.-
17 – 20 พฤษภาคม 62
5 – 8 กรกฎาคม 62
26 – 29 กรกฎาคม 62
9 – 12 สิงหาคม 62
11 – 14 ตุลาคม 62
ราคา 13,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VZD4 ดานัง-ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (311019)


THS20-VZ-VN-4JUN-31OCT19

ID : 26900

ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย
ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ
สวนสนุก-วัดหลิงอิ๋ง  - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง
ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร
สะพานมังกร-ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,899-13,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4 – 7 มิถุนายน 62
2 – 5 กรกฎาคม 62
13 – 16 สิงหาคม 62
3 – 6 กันยายน 62
ราคา 10,899.-
5 – 8 มิถุนายน 62
11 – 14 มิถุนายน 62
12 – 15 มิถุนายน 62
16 – 19 มิถุนายน 62
25 – 28 มิถุนายน 62
26 – 29 มิถุนายน 62
3 – 6 กรกฎาคม 62
9 – 12 กรกฎาคม 62
10 – 13 กรกฎาคม 62
23 – 26 กรกฎาคม 62
24 – 27 กรกฎาคม 62
6 – 9 สิงหาคม 62
7 – 10 สิงหาคม 62
14 – 17 สิงหาคม 62
20 – 23 สิงหาคม 62
21 – 24 สิงหาคม 62
27 – 30 สิงหาคม 62
28 – 31 สิงหาคม 62
4 – 7 กันยายน 62
10 – 13 กันยายน 62
11 – 14 กันยายน 62
17 – 20 กันยายน 62
18 – 21 กันยายน 62
24 – 27 กันยายน 62
25 – 28 กันยายน 62
9 – 12 ตุลาคม 62
15 – 18 ตุลาคม 62
29 ต.ค.-1 พ.ย.62
ราคา 11,899.-
14 – 17 มิถุนายน 62
15 – 18 มิถุนายน 62
28 มิ.ย.-1ก.ค. 62
1 – 4 สิงหาคม 62
23 – 26 สิงหาคม 62
6 – 9 กันยายน 62
20 – 23 กันยายน 62
4 – 7 ตุลาคม 62
10 – 13 ตุลาคม 62
31 ต.ค.-3 พ.ย.62
ราคา 12,899.-
14 – 17 กรกฎาคม 62
13 – 16 ตุลาคม 62
22 – 25 ตุลาคม 62
23 – 26 ตุลาคม 62
ราคา 13,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-WH02-FD WORLD HERITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (301219)


THP3-FD-VN-9MAY-30DEC19

ID : 27388

ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา
แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ
ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้ง
เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101-บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR”
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE
ตลาดฮาน –สะพานมังกร-วัดหลินอึ๋ง 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-09 ก.ย. 62
12-15 ก.ย. 62
13-16 ก.ย. 62
19-22 ก.ย. 62
20-23 ก.ย. 62
26-29 ก.ย. 62
27-30 ก.ย. 62
03-06 ต.ค. 62
04-07 ต.ค. 62
17-20 ต.ค. 62
18-21 ต.ค. 62
25-28 ต.ค. 62
31 ต.ค.- 03 พ.ย. 62
01-04 พ.ย. 62
07-10 พ.ย. 62
08-11 พ.ย. 62
14-17 พ.ย. 62
15-18 พ.ย. 62
21-24 พ.ย. 62
22-25 พ.ย. 62
ราคา 10,900.-
12-15 ธ.ค. 62
13-16 ธ.ค. 62
ราคา 11,500.-
09-12 พ.ค. 62
16-19 พ.ค. 62
23-26 พ.ค. 62
27-30 มิ.ย. 62
28 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62
11-14 ก.ค. 62
12-15 ก.ค. 62
19-22 ก.ค. 62
01-04 ส.ค. 62
02-05 ส.ค. 62
15-18 ส.ค. 62
16-19 ส.ค. 62
22-25 ส.ค. 62
23-26 ส.ค. 62
29 ส.ค.- 01 ก.ย. 62
30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62
05-08 ก.ย. 62
23-26 ต.ค. 62
24-27 ต.ค. 62
19-22 ธ.ค. 62
20-23 ธ.ค. 62
ราคา 11,900.-
08-11 ส.ค. 62
ราคา 12,500.-
30 พ.ค.- 02 มิ.ย. 62
31 พ.ค.- 03 มิ.ย. 62
06-09 มิ.ย. 62
07-10 มิ.ย. 62
13-16 มิ.ย. 62
14-17 มิ.ย. 62
21-24 มิ.ย. 62
04-07 ก.ค. 62
05-08 ก.ค. 62
ราคา 12,900.-
20-23 มิ.ย. 62
ราคา 13,500.-
14-17 ก.ค. 62
25-28 ก.ค. 62
26-29 ธ.ค. 62
ราคา 13,900.-
18-21 พ.ค. 62
13-16 ก.ค. 62
09-12 ส.ค. 62
ราคา 14,900.-
26-29 ก.ค. 62
10-13 ต.ค. 62
05-08 ธ.ค. 62
ราคา 15,500.-
07-10 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
ราคา 15,900.-
11-14 ต.ค. 62
ราคา 16,500.-
28-31 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-WH08-FD WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (181019)


THP3-FD-VN-30MAR-18OCT19

ID : 26883

ดานัง – เว้ - วัดเจดีย์เทียนหมู่
พระราชวังโบราณ-ตลาดดองบา
ล่องเรือแม่น้ำหอม-บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR”
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE
วัดหลินอึ๋ง –  สะพานมังกร-ฮอยอัน
เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101-หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 มี.ค.- 01 เม.ย. 62
05-07 เม.ย. 62
19-21 เม.ย. 62
03-05 พ.ค. 62
04-06 พ.ค. 62
09-11 พ.ค. 62
10-12 พ.ค. 62
11-13 พ.ค. 62
17-19 พ.ค. 62
24-26 พ.ค. 62
22-24 มิ.ย. 62
28-30 มิ.ย. 62
29 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62
02-04 ส.ค. 62
03-05 ส.ค. 62
09-11 ส.ค. 62
16-18 ส.ค. 62
17-19 ส.ค. 62
23-25 ส.ค. 62
24-26 ส.ค. 62
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
31 ส.ค.-02 ก.ย. 62
06-08 ก.ย. 62
07-09 ก.ย. 62
13-15 ก.ย. 62
14-16 ก.ย. 62
20-22 ก.ย. 62
21-23 ก.ย. 62
27-29 ก.ย. 62
28-30 ก.ย. 62
04-06 ต.ค. 62
05-07 ต.ค. 62
18-20 ต.ค. 62
ราคา 10,900.-
20-24 เม.ย. 62
26-28 เม.ย. 62
25-27 พ.ค. 62
12-14 ก.ค. 62
19-21 ก.ค. 62
20-22 ก.ค. 62
26-28 ก.ค. 62
ราคา 11,500.-
31 พ.ค.- 02 มิ.ย. 62
01-03 มิ.ย. 62
07-09 มิ.ย. 62
14-16 มิ.ย. 62
15-17 มิ.ย. 62
21-23 มิ.ย. 62
ราคา 11,555.-
08-10 มิ.ย. 62
ราคา 11,999.-
13-15 ก.ค. 62
10-12 ส.ค. 62
ราคา 12,900.-
06-08 เม.ย. 62
18-20 พ.ค. 62
ราคา 13,500.-
15-17 เม.ย. 62
ราคา 13,900.-
12-14 เม.ย. 62
11-13 ต.ค. 62
ราคา 14,500.-
27-29 ก.ค. 62
ราคา 14,900.-
12-14 ต.ค. 62
ราคา 15,500.-
13-15 เม.ย. 62
14-16 เม.ย. 62
ราคา 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : EASY DAZZLING BANA HILL V.2 4 วัน 3 คืน (171019)


THZ2-VZ-VN-1APR-17OCT19

ID : 26691

สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก-เมืองฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่น - นั่งเรือกระด้ง – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์
เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – ดานัง
วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 เมษายน 2562
ราคา 10,900.-
09 – 12 เมษายน 2562
22 – 25 เมษายน 2562
23 – 26 เมษายน 2562
24 – 27 เมษายน 2562
08 – 11 พฤษภาคม 2562
22 – 25 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,900.-
03 – 06 เมษายน 2562
19 – 22 เมษายน 2562
25 – 28 เมษายน 2562
ราคา 12,900.-
08 – 11 เมษายน 2562
06 – 09 มิถุนายน 2562
13 – 16 มิถุนายน 2562
20 – 23 มิถุนายน 2562
27 – 30 มิถุนายน 2562
04 – 07 กรกฎาคม 2562
11 – 14 กรกฎาคม 2562
18 – 21 กรกฎาคม 2562
01 – 04 สิงหาคม 2562
08 – 11 สิงหาคม 2562
15 – 18 สิงหาคม 2562
22 – 25 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
05 – 09 กันยายน 2562
12 – 15 กันยายน 2562
19 – 22 กันยายน 2562
26 – 29 กันยายน 2562
03 – 06 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
ราคา 13,900.-
25 – 28 กรกฎาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VZDAD08 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU (231019)


THT18-VZ-VN-1JUN-23OCT19

ID : 27555

เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา
ล่องเรือแม่น้ำหอม-แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น
พระราชวังไดโน้ย-เมืองดานัง – บานาฮิลล์
กระเช้าลอยฟ้า-สวนสนุก The Fantasy Park
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน
เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู
สะพานมังกร – ตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-12 มิถุนายน 2562
ราคา 10,999.-
02-05 มิถุนายน 2562
16-19 มิถุนายน 2562
30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 62
07-10  กรกฎาคม 2562
21-24 กรกฎาคม 2562
04-07 สิงหาคม 2562
12-15 สิงหาคม 2562
18-21 สิงหาคม 2562
25-28 สิงหาคม 2562
01-04 กันยายน 2562
08-11 กันยายน 2562
15-18 กันยายน 2562
22-25 กันยายน 2562
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 62
01-04 ตุลาคม 2562
02-05 ตุลาคม 2562
06-09 ตุลาคม 2562
07-10 ตุลาคม 2562
08-11 ตุลาคม 2562
09-12 ตุลาคม 2562
14-17 ตุลาคม 2562
15-18 ตุลาคม 2562
16-19 ตุลาคม 2562
21-24 ตุลาคม 2562
22-25 ตุลาคม 2562
ราคา 11,999.-
01-04 มิถุนายน 2562
07-10 มิถุนายน 2562
08-11 มิถุนายน 2562
14-17 มิถุนายน 2562
15-18 มิถุนายน 2562
21-24 มิถุนายน 2562
22-25 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62
29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 62
05-08 กรกฎาคม 2562
06-09 กรกฎาคม 2562
11-14 กรกฎาคม 2562
12-15 กรกฎาคม 2562
18-21 กรกฎาคม 2562
19-22 กรกฎาคม 2562
20-23 กรกฎาคม 2562
25-28 กรกฎาคม 2562
01-04 สิงหาคม 2562
02-05 สิงหาคม 2562
03-06 สิงหาคม 2562
08-11 สิงหาคม 2562
11-14  สิงหาคม 2562
15-18 สิงหาคม 2562
16-19 สิงหาคม 2562
17-20 สิงหาคม 2562
22-25 สิงหาคม 2562
23-26 สิงหาคม 2562
24-27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
05-08 กันยายน 2562
06-09 กันยายน 2562
07-10 กันยายน 2562
12-15 กันยายน 2562
13-16 กันยายน 2562
14-17 กันยายน 2562
19-22 กันยายน 2562
20-23 กันยายน 2562
21-24 กันยายน 2562
26-29 กันยายน 2562
27-30 กันยายน 2562
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
03-06 ตุลาคม 2562
04-07 ตุลาคม 2562
05-08 ตุลาคม 2562
10-13 ตุลาคม 2562
17-20 ตุลาคม 2562
18-21 ตุลาคม 2562
19-22 ตุลาคม 2562
20-23 ตุลาคม 2562
23-26 ตุลาคม 2562
ราคา 12,999.-
28-31 กรกฎาคม 2562
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 62
09-12 สิงหาคม 2562
10-13 สิงหาคม 2562
13-16 ตุลาคม 2562
ราคา 13,999.-
13-16 กรกฎาคม 2562
14-17 กรกฎาคม 2562
26-29 กรกฎาคม 2562
27-30 กรกฎาคม 2562
11-14 ตุลาคม 2562
12-15 ตุลาคม 2562
ราคา 14,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VZDAD07 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME (231019)


THT18-VZ-VN-2JUN-23OCT19

ID : 27554

เมืองดานัง - สะพานมังกร-เมืองฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง-เมืองโบราณฮอยอัน
วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู
บานาฮิลล์ (ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า
โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
สวนสนุก The Fantasy Park  - เมืองเว้
พระราชวังไดโน้ย – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – วัดเทียนมู่
เมืองดานัง -  วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-05 มิถุนายน 2562
ราคา 10,999.-
05-08 มิถุนายน 2562
09-12 มิถุนายน 2562
12-15 มิถุนายน 2562
16-19 มิถุนายน 2562
19-22 มิถุนายน 2562
26-29 มิถุนายน 2562
03-06 กรกฎาคม 2562
07-10 กรกฎาคม 2562
17-20 กรกฎาคม 2562
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 62
04-07 สิงหาคม 2562
14-17 สิงหาคม 2562
18-21 สิงหาคม 2562
25-28 สิงหาคม 2562
28-31 สิงหาคม 2562
04-07 กันยายน 2562
11-14 กันยายน 2562
18-21 กันยายน 2562
22-25 กันยายน 2562
02-05 ตุลาคม 2562
09-12 ตุลาคม 2562
16-19 ตุลาคม 2562
ราคา 11,999.-
07-10 มิถุนายน 2562
21-24 มิถุนายน 2562
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
19-22 กรกฎาคม 2562
11-14 สิงหาคม 2562
24-27 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
07-10 กันยายน 2562
14-17 กันยายน 2562
21-24 กันยายน 2562
27-30 กันยายน 2562
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
05-08 ตุลาคม 2562
19-22 ตุลาคม 2562
20-23 ตุลาคม 2562
23-26 ตุลาคม 2562
ราคา 12,999.-
28-31 กรกฎาคม 2562
10-13 สิงหาคม 2562
ราคา 13,999.-
13-16 กรกฎาคม 2562
27-30 กรกฎาคม 2562
12-15 ตุลาคม 2562
13-16 ตุลาคม 2562
ราคา 14,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : ZDAD19 เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 4D3N เลสโก สาวงาม..บานาฮิลส์ (291019)


THZ1-VZ-VN-4APR-29OCT19

ID : 26569

เมืองดานัง –  นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ
โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก-เมืองเว้
พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม 
วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน-วัดหลินอึ๋ง
สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 09 กันยายน 2562
20 – 23 กันยายน 2562
ราคา 10,999.-
17 – 20 เมษายน 2562
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
08 – 11 พฤษภาคม 2562
22 – 25 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
01 – 04 ตุลาคม 2562
02 – 05 ตุลาคม 2562
08 – 11 ตุลาคม 2562
15 – 18 ตุลาคม 2562
16 – 19 ตุลาคม 2562
ราคา 11,999.-
04 – 07 เมษายน 2562
20 – 23 เมษายน 2562
02 – 05 พฤษภาคม 2562
11 – 14 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62
13 – 16 มิถุนายน 2562
14 – 17 มิถุนายน 2562
20 – 23 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
04 – 07 กรกฎาคม 2562
11 – 14 กรกฎาคม 2562
12 – 15 กรกฎาคม 2562
25 – 28 กรกฎาคม 2562
01 – 04 สิงหาคม 2562
15 – 18 สิงหาคม 2562
22 – 25 สิงหาคม 2562
23 – 26 สิงหาคม 2562
05 – 08 กันยายน 2562
12 – 15 กันยายน 2562
26 – 29 กันยายน 2562
03 – 06 ตุลาคม 2562
04 – 07 ตุลาคม 2562
05 – 08 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
19 – 22 ตุลาคม 2562
21 – 24 ตุลาคม 2562
22 – 25 ตุลาคม 2562
27 – 30 ตุลาคม 2562
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 62
ราคา 12,999.-
10 – 13 เมษายน 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
10 – 13 สิงหาคม 2562
ราคา 13,999.-
13 – 16 กรกฎาคม 2562
26 – 29 กรกฎาคม 2562
ราคา 14,999.-
13 – 16 ตุลาคม 2562
ราคา 15,999.-
15 – 18 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
12 – 15 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VZ06 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ บานาฮิลล์จักรพรรดิ ภาค 3 (310519)


THT18-VZ-VN-1APR-31MAY19

ID : 26374

เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์
กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน
เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู
สะพานมังกร-เมืองดานัง – ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 เมษายน 2562
ราคา 10,999.-
02-05 เมษายน 2562
03-06 เมษายน 2562
09-12 เมษายน 2562
10-13 เมษายน 2562
17-20 เมษายน 2562
21-24 เมษายน 2562
22-25 เมษายน 2562
23-26 เมษายน 2562
24-27 เมษายน 2562
28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2562
05-08 พฤษภาคม 2562
06-09 พฤษภาคม 2562
07-10 พฤษภาคม 2562
08-11 พฤษภาคม 2562
12-15 พฤษภาคม 2562
13-16 พฤษภาคม 2562
14-17 พฤษภาคม 2562
15-18 พฤษภาคม 2562
19-22 พฤษภาคม 2562
20-23 พฤษภาคม 2562
21-24 พฤษภาคม 2562
22-25 พฤษภาคม 2562
26-29 พฤษภาคม 2562
27-30 พฤษภาคม 2562
28-31 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
ราคา 11,999.-
04-07 เมษายน 2562
18-21 เมษายน 2562
19-22 เมษายน 2562
20-23 เมษายน 2562
25-28 เมษายน 2562
26-29 เมษายน 2562
02-05 พฤษภาคม 2562
03-06 พฤษภาคม 2562
04-07 พฤษภาคม 2562
09-12 พฤษภาคม 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
11-14 พฤษภาคม 2562
16-19 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
24-27 พฤษภาคม 2562
25-28 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
ราคา 12,999.-
05-08 เมษายน 2562
07-10 เมษายน 2562
08-11 เมษายน 2562
ราคา 13,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-WH09-PG WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (071219)


THP3-PG-VN-17MAY-7DEC19

ID : 27391

ดานัง  – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่น-จั๋วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101
เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - แม่น้ำหอม
วัดเจดีย์เทียนหมู่ - พระราชวังโบราณ
วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สะพานมังกร
บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR”
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-20 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
27-30 มิ.ย. 62
12-15 ก.ค. 62
25-28 ก.ค. 62
26-29 ก.ค. 62
23-26 ส.ค. 62
19-22 ก.ย. 62
27-30 ก.ย. 62
03-06 ต.ค. 62
04-07 ต.ค. 62
10-13 ต.ค. 62
17-20 ต.ค. 62
18-21 ต.ค. 62
23-26 ต.ค. 62
24-27 ต.ค. 62
25-28 ต.ค. 62
31 ต.ค.- 03 พ.ย. 62
01-04 พ.ย. 62
07-10 พ.ย. 62
08-11 พ.ย. 62
14-17 พ.ย. 62
15-18 พ.ย. 62
21-24 พ.ย. 62
22-25 พ.ย. 62
28 พ.ย.- 01 ธ.ค. 62
29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 62
06-09 ธ.ค. 62
ราคา 11,900.-
09-12 ส.ค. 62
05-08 ธ.ค. 62
07-10 ธ.ค. 62
ราคา 12,500.-
13-16 มิ.ย. 62
20-23 มิ.ย. 62
ราคา 12,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : EASY IMPRESSIONS HOI AN BANA HILL 4 วัน 3 คืน (290519)


THZ2-VZ-VN-2APR-29MAY19

ID : 26731

สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 
นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้
สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ – เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์
นั่งเรือกระด้ง  - ชมโชว์ HOI AN IMPRESSIONS THEME PARK
เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - เมืองเว้
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา
ล่องเรือแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน
วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 05 เมษายน 2562
ราคา 11,900.-
21 – 24 เมษายน 2562
05 – 08 พฤษภาคม 2562
12 – 15 พฤษภาคม 2562
26 – 29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
ราคา 12,900.-
04 – 07 เมษายน 2562
28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
19 – 22 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,900.-
07 – 10 เมษายน 2562
ราคา 14,900.-
05 – 08 เมษายน 2562 
06 – 09 เมษายน 2562 
ราคา 15,900.-
11 – 14 เมษายน 2562 
12 – 15 เมษายน 2562 
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN081 VZ มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สัมผัสเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน (270619)


THB11-VZ-VN-15MAR-27JUN19

ID : 26531

เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่
ดานัง – บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน
บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู
สะพานมังกร – ชอปปิงตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 มี.ค.62-20 มี.ค.62
18 มี.ค.62-21 มี.ค.62
19 มี.ค.62-22 มี.ค.62
24 มี.ค.62-27 มี.ค.62
25 มี.ค.62-28 มี.ค.62
26 มี.ค.62-29 มี.ค.62
31 มี.ค.62-03 เม.ย.62
03 เม.ย.62-06 เม.ย.62
01 พ.ค.62-04 พ.ค.62
ราคา 11,900.-
15 มี.ค.62-18 มี.ค.62
21 มี.ค.62-24 มี.ค.62
22 มี.ค.62-25 มี.ค.62
28 มี.ค.62-31 มี.ค.62
04 พ.ค.62-07 พ.ค.62
09 พ.ค.62-12 พ.ค.62
06 มิ.ย.62-09 มิ.ย.62
07 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
13 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
27 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
ราคา 12,900.-
10 เม.ย.62-13 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : PVN34 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน (พักบนบานาฮิลล์) (231019)


THJ6-VZ-VN-15MAY-23OCT19

ID : 27672

ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร
พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์
สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน
วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-18 พ.ค.62
26-29 พ.ค.62
29 พ.ค.-01 มิ.ย.62
02-05 มิ.ย.62
05-08 มิ.ย.62
09-12 มิ.ย.62
12-15 มิ.ย.62
16-19 มิ.ย.62
19-22 มิ.ย.62
23-26 มิ.ย.62
26-29 มิ.ย.62
30 มิ.ย.-03 ก.ค.62
03-06 ก.ค.62
07-10 ก.ค.62
10-13 ก.ค.62
17-20 ก.ค.62
21-24 ก.ค.62
24-27 ก.ค.62
31 ก.ค.-03 ส.ค.62
04-07 ส.ค.62
07-10 ส.ค.62
14-17 ส.ค.62
18-21 ส.ค.62
21-24 ส.ค.62
25-28 ส.ค.62
28-31 ส.ค.62
04-07 ก.ย.62
08-11 ก.ย.62
11-14 ก.ย.62
15-18 ก.ย.62
18-21 ก.ย.62
22-25 ก.ย.62
25-28 ก.ย.62
29 ก.ย.-02 ต.ค.62
02-05 ต.ค.62
06-09 ต.ค.62
09-12 ต.ค.62
14-17 ต.ค.62
15-18 ต.ค.62
16-19 ต.ค.62
21-24 ต.ค.62
22-25 ต.ค.62
ราคา 11,999.-
06-09 มิ.ย.62
07-10 มิ.ย.62
08-11 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
15-18 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
22-25 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
29 มิ.ย.-02 ก.ค.62
04-07 ก.ค.62
05-08 ก.ค.62
06-09 ก.ค.62
11-14 ก.ค.62
12-15 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
19-22 ก.ค.62
20-23 ก.ค.62
25-28 ก.ค.62
01-04 ส.ค.62
02-05 ส.ค.62
03-06 ส.ค.62
08-11 ส.ค.62
11-14 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
16-19 ส.ค.62
17-20 ส.ค.62
22-25 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
24-27 ส.ค.62
05-08 ก.ย.62
06-09 ก.ย.62
07-10 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
14-17 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
21-24 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
27-30 ก.ย.62
28 ก.ย.-01 ต.ค.62
03-06 ต.ค.62
04-07 ต.ค.62
05-08 ต.ค.62
ราคา 12,999.-
16-19 พ.ค.62
19-22 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
25-28 พ.ค.62
30 พ.ค.-02 มิ.ย.62
31 พ.ค.-03 มิ.ย.62
10-13 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62
18-21 ต.ค.62
19-22 ต.ค.62
20-23 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
ราคา 13,900.-
09-12 ส.ค.62
10-13 ส.ค.62
ราคา 13,999.-
17-20 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
13-16 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
27-30 ก.ค.62
11-14 ต.ค.62
12-15 ต.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : SXC15 เวียดนามกลาง (รักสองเรา..พักบานาฮิลล์) เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (281019)


THA7-VZ-VN-15MAY-28OCT19

ID : 27357

กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)
นอนพักที่บานาฮิลล์ – เมืองลังโก
พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้)
ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ำหอม
เมืองเว้ – วัดเทียนมู่-สะพานมังกร
หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน
เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน
บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู
เมืองดานัง  - สะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-26 ก.ย 62
7-10 ต.ค 62
15-18 ต.ค 62
28-31 ต.ค 62
ราคา 11,999.-
15-18 พ.ค 62
9-12 มิ.ย 62
17-20 ก.ค 62
12-15 ส.ค 62
21-24 ส.ค 62
15-18 ก.ย 62
18-21 ก.ย 62
22-25 ก.ย 62
25-28 ก.ย 62
6-9 ต.ค 62
9-12 ต.ค 62
21-24 ต.ค 62
22-25 ต.ค 62
27-30 ต.ค 62
ราคา 12,999.-
16-19 พ.ค 62
6-9 มิ.ย 62
8-11 มิ.ย 62
20-23 มิ.ย 62
22-25 มิ.ย 62
4-7 ก.ค 62
6-9 ก.ค 62
12-15 ก.ค 62
15-18 ก.ค 62
16-19 ก.ค 62
18-21 ก.ค 62
20-23 ก.ค 62
28-31 ก.ค 62
11-14 ส.ค 62
12-15 ก.ย 62
14-17 ก.ย 62
26-29 ก.ย 62
10-13 ต.ค 62
14-17 ต.ค 62
18-21 ต.ค 62
19-22 ต.ค 62
23-26 ต.ค 62
24-27 ต.ค 62
26-29 ต.ค 62
ราคา 13,999.-
18-21 พ.ค 62
13-16 ก.ค 62
26-29 ก.ค 62
27-30 ก.ค 62
9-12 ส.ค 62
10-13 ส.ค 62
12-15 ต.ค 62
ราคา 14,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : PVN35 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน (พักบนบานาฮิลล์) (231019)


THJ6-VZ-VN-1MAY-23OCT19

ID : 27299

ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน
สะพานแห่งความรัก-เมืองมรดกโลกฮอยอัน
นั่งเรือกระด้ง-บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้
วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
พระราชวังไดโนย-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-09 พ.ค.62
07-10 พ.ค.62
12-15 พ.ค.62
13-16 พ.ค.62
14-17 พ.ค.62
15-18 พ.ค.62
20-23 พ.ค.62
21-24 พ.ค.62
22-25 พ.ค.62
26-29 พ.ค.62
27-30 พ.ค.62
28-31 พ.ค.62
29 พ.ค.-01 มิ.ย.62
02-05 มิ.ย.62
03-06 มิ.ย.62
04-07 มิ.ย.62
05-08 มิ.ย.62
09-12 มิ.ย.62
10-13 มิ.ย.62
11-14 มิ.ย.62
12-15 มิ.ย.62
16-19 มิ.ย.62
17-20 มิ.ย.62
18-21 มิ.ย.62
19-22 มิ.ย.62
23-26 มิ.ย.62
17-20 ก.ค.62
14-17 ต.ค.62
15-18 ต.ค.62
16-19 ต.ค.62
21-24 ต.ค.62
22-25 ต.ค.62
ราคา 11,999.-
01-04 มิ.ย.62
06-09 มิ.ย.62
07-10 มิ.ย.62
08-11 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
15-18 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
22-25 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
29 มิ.ย.-02 ก.ค.62
04-07 ก.ค.62
05-08 ก.ค.62
06-09 ก.ค.62
11-14 ก.ค.62
12-15 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
19-22 ก.ค.62
20-23 ก.ค.62
25-28 ก.ค.62
01-04 ส.ค.62
02-05 ส.ค.62
03-06 ส.ค.62
08-11 ส.ค.62
11-14 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
16-19 ส.ค.62
17-20 ส.ค.62
22-25 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
24-27 ส.ค.62
05-08 ก.ย.62
06-09 ก.ย.62
07-10 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
14-17 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
21-24 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
27-30 ก.ย.62
28 ก.ย.-01 ต.ค.62
03-06 ต.ค.62
04-07 ต.ค.62
05-08 ต.ค.62
10-13 ต.ค.62
ราคา 12,999.-
01-04 พ.ค.62
02-05 พ.ค.62
05-08 พ.ค.62
08-11 พ.ค.62
09-12 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
11-14 พ.ค.62
16-19 พ.ค.62
19-22 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
25-28 พ.ค.62
30 พ.ค.-02 มิ.ย.62
31 พ.ค.-03 มิ.ย.62
13-16 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62
18-21 ต.ค.62
19-22 ต.ค.62
20-23 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
ราคา 13,900.-
09-12 ส.ค.62
10-13 ส.ค.62
ราคา 13,999.-
03-06 พ.ค.62
04-07 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
13-16 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
27-30 ก.ค.62
11-14 ต.ค.62
12-15 ต.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-WH06-VZ WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (111019)


THP3-VZ-VN-7JUN-11OCT19

ID : 27394

ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา
แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ
ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง
เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101
บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR”
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE
ตลาดฮาน –สะพานมังกร - วัดหลินอึ๋ง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,500-12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-22 ก.ค. 62
02-05 ส.ค. 62
16-19 ส.ค. 62
30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62
13-16 ก.ย. 62
27-30 ก.ย. 62
ราคา 12,500.-
07-10 มิ.ย. 62
21-24 มิ.ย. 62
05-08 ก.ค. 62
11-14 ต.ค. 62
ราคา 12,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1DAD-PG002 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (310519)


THG1-PG-VN-5APR-31MAY19

ID : 25639

เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park
สะพานทอง -สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-15,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-07 เมษายน 2562
ราคา 15,888.-
03-05 พฤษภาคม 2562
10-12 พฤษภาคม 2562
24-26 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม -02 มิถุนายน 2562
ราคา 12,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก