Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 36 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : HAN01 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3D2N (291119)


THG15-SL-VN-24APR-29NOV19

ID : 26861

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา
น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน– อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,989-14,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 มิถุนายน 62
ราคา 8,989.-
24 – 26 เมษายน 62
26 – 28 เมษายน 62
08 – 10 พฤษภาคม 62
22 – 24 พฤษภาคม 62
14 – 16 มิถุนายน 62
28 – 30 มิถุนายน 62
05 – 07 กรกฎาคม 62
02 – 04 สิงหาคม 62
23 – 25 สิงหาคม 62
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
ราคา 9,989.-
12 – 14 กรกฎาคม 62
09 – 11 สิงหาคม 62
11 – 13 กันยายน 62
18 – 20 กันยายน 62
25 – 27 กันยายน 62
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 62
ราคา 10,989.-
01 – 03 พฤษภาคม 62
03 – 05 พฤษภาคม 62
17 – 19 พฤษภาคม 62
15 – 17 กรกฎาคม 62
26 – 28 กรกฎาคม 62
29 – 31 กรกฎาคม 62
12 – 14 สิงหาคม 62
04 – 06 กันยายน 62
13 – 15 กันยายน 62
20 – 22 กันยายน 62
27 – 29 กันยายน 62
ราคา 11,989.-
02 – 04 ตุลาคม 62
04 – 06 ตุลาคม 62
09 – 11 ตุลาคม 62
14 – 16 ตุลาคม 62
16 – 18 ตุลาคม 62
25 – 27 ตุลาคม 62
28 – 30 ตุลาคม 62
30 ต.ค. – 01 พ.ย. 62
01 – 03 พฤศจิกายน 62
06 – 08 พฤศจิกายน 62
13 – 15 พฤศจิกายน 62
15 – 17 พฤศจิกายน 62
20 – 22 พฤศจิกายน 62
22 – 24 พฤศจิกายน 62
27 – 29 พฤศจิกายน 62
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
ราคา 12,989.-
11 – 13 ตุลาคม 62
21 – 23 ตุลาคม 62
23 – 25 ตุลาคม 62
ราคา 14,989.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN16 BEAUTY SAPA HANOI 4D3N (220819)


THZ1-VJ-VN-14FEB-22AUG19

ID : 25372

เมืองฮานอย – เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต 
วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 สิงหาคม 2562
ราคา 8,999.-
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
25 – 28 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 9,999.-
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 62
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
04 – 07 เมษายน 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 10,999.-
14 – 17 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
12 – 15 เมษายน 2562
13 – 16 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-SW06-SL SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน (241119)


THP3-SL-VN-28JUN-24NOV19

ID : 28652

ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า
ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village 
ภูเขาห่ามโหร่ง – น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall)
ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU -จัตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62
30 มิ.ย.- 03 ก.ค. 62
05-08 ก.ค. 62
07-10 ก.ค. 62
19-22 ก.ค. 62
21-24 ก.ค. 62
02-05 ส.ค. 62
04-07 ส.ค. 62
16-19 ส.ค. 62
18-21 ส.ค. 62
23-26 ส.ค. 62
25-28 ส.ค. 62
30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62
01-04 ก.ย. 62
06-09 ก.ย. 62
08-11 ก.ย. 62
13-16 ก.ย. 62
15-18 ก.ย. 62
20-23 ก.ย. 62
22-25 ก.ย. 62
27-30 ก.ย. 62
29 ก.ย.- 02 ต.ค. 62
04-07 ต.ค. 62
06-09 ต.ค. 62
18-21 ต.ค. 62
25-28 ต.ค. 62
27-30 ต.ค. 62
01-04 พ.ย. 62
03-06 พ.ย. 62
08-11 พ.ย. 62
10-13 พ.ย. 62
15-18 พ.ย. 62
17-20 พ.ย. 62
22-25 พ.ย. 62
24-27 พ.ย. 62
ราคา 9,999.-
12-15 ก.ค. 62
14-17 ก.ค. 62
26-29 ก.ค. 62
28-31 ก.ค. 62
09-12 ส.ค. 62
11-14 ส.ค. 62
13-16 ต.ค. 62
20-23 ต.ค. 62
ราคา 11,999.-
11-14 ต.ค. 62
ราคา 12,500.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN14 THE WONDERFUL SAPA 3 วัน 2 คืน (100819)


THZ1-FD-VN-14JUN-10AUG19

ID : 28288

เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต 
หมู่บ้านก๊าตก๊าต-หมู่บ้านตะวัน - น้ำตกสีเงิน
ด่านชายแดนเวียดนามจีน-วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 16 มิถุนายน 2562
21 – 23 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
06 – 08 กรกฎาคม 2562
02 – 04 สิงหาคม 2562
ราคา 9,999.-
13 – 15 กรกฎาคม 2562
26 – 28 กรกฎาคม 2562
ราคา 10,999.-
15 – 17 กรกฎาคม 2562
10 – 12 สิงหาคม 2562
ราคา 11,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : PVN12-VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน (พักซาปา 2 คืน) (201019)


THJ6-VJ-VN-17MAY-20OCT19

ID : 27674

ลาวไก-ซาปา-หุบเขาปากมังกร
หมู่บ้านก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์
ฮานอย
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-20 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
13-16 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
27-30 ก.ค.62
09-12 ส.ค.62
10-13 ส.ค.62
11-14 ต.ค.62
12-15 ต.ค.62
20-23 ต.ค.62
ราคา 11,999.-
12-15 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
ราคา 9,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-SW01-FD SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน (211219)


THP3-FD-VN-1JUN-21DEC19

ID : 27385

ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า
ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,500-11,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-03 มิ.ย. 62
15-17 มิ.ย. 62
29 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62
20-22 ก.ค. 62
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
07-09 ก.ย. 62
14-16 ก.ย. 62
21-23 ก.ย. 62
19-21 ต.ค. 62
26-28 ต.ค. 62
02-04 พ.ย. 62
09-11 พ.ย. 62
16-18 พ.ย. 62
23-25 พ.ย. 62
30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
14-16 ธ.ค. 62
21-23 ธ.ค. 62
ราคา 10,500.-
05-07 ธ.ค. 62
07-09 ธ.ค. 62
08-10 ธ.ค. 62
ราคา 11,500.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN006 VJ มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN 4 วัน 3 คืน (281219)


THB11-VJ-VN-5JUL-28DEC19

ID : 28655

กรุงฮานอย - ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ลาวไก - ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-เขาฮามลอง - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ยอดเขาฟานซีปัน - สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 ก.ค.62-08 ก.ค.62
12 ก.ค.62-15 ก.ค.62
13 ก.ค.62-16 ก.ค.62
02 ส.ค.62-05 ส.ค.62
30 ส.ค.62-02 ก.ย.62
06 ก.ย.62-09 ก.ย.62
13 ก.ย.62-16 ก.ย.62
20 ก.ย.62-23 ก.ย.62
27 ก.ย.62-30 ก.ย.62
04 ต.ค.62-07 ต.ค.62
18 ต.ค.62-21 ต.ค.62
01 พ.ย.62-04 พ.ย.62
08 พ.ย.62-11 พ.ย.62
ราคา 11,900.-
26 ก.ค.62-29 ก.ค.62
10 ส.ค.62-13 ส.ค.62
11 ต.ค.62-14 ต.ค.62
25 ต.ค.62-28 ต.ค.62
15 พ.ย.62-18 พ.ย.62
22 พ.ย.62-25 พ.ย.62
29 พ.ย.62-02 ธ.ค.62
ราคา 12,900.-
09 ส.ค.62-12 ส.ค.62
05 ธ.ค.62-08 ธ.ค.62
06 ธ.ค.62-09 ธ.ค.62
07 ธ.ค.62-10 ธ.ค.62
08 ธ.ค.62-11 ธ.ค.62
13 ธ.ค.62-16 ธ.ค.62
20 ธ.ค.62-23 ธ.ค.62
ราคา 13,900.-
23 ส.ค.62-26 ส.ค.62
ราคา 10,900.-
27 ธ.ค.62-30 ธ.ค.62
28 ธ.ค.62-31 ธ.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN005 SL มหัศจรรย์ HANOI SAPA 4 วัน 3 คืน (251019)


THB11-SL-VN-28JUN-25OCT19

ID : 28653

กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ตลาดซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 มิ.ย.62-01 ก.ค.62
26 ก.ค.62-29 ก.ค.62
28 ก.ค.62-31 ก.ค.62
09 ส.ค.62-12 ส.ค.62
11 ส.ค.62-14 ส.ค.62
11 ต.ค.62-14 ต.ค.62
ราคา 13,900.-
14 ก.ค.62-17 ก.ค.62
19 ก.ค.62-22 ก.ค.62
23 ส.ค.62-26 ส.ค.62
20 ก.ย.62-23 ก.ย.62
04 ต.ค.62-07 ต.ค.62
13 ต.ค.62-16 ต.ค.62
18 ต.ค.62-21 ต.ค.62
20 ต.ค.62-23 ต.ค.62
25 ต.ค.62-28 ต.ค.62
ราคา 12,900.-
02 ส.ค.62-05 ส.ค.62
ราคา 10,900.-
16 ส.ค.62-19 ส.ค.62
30 ส.ค.62-02 ก.ย.62
06 ก.ย.62-09 ก.ย.62
13 ก.ย.62-16 ก.ย.62
27 ก.ย.62-30 ก.ย.62
ราคา 11,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : HAN03 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4D3N (291119)


THG15-SL-VN-19APR-29NOV19

ID : 26862

เมืองฮานอย-เมืองลาวไก-เมืองซาปา
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-เมืองนิงบิงห์-ฮาลองบก
ถ้ำตามก๊ก-เมืองฮาลอง-ร้านยา-ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า
หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 10,989-14,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 22 เมษายน 2562
ราคา 10,989.-
09 – 12 มิถุนายน 62
23 – 26 มิถุนายน 62
ราคา 11,989.-
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
19 – 22 พฤษภาคม 62
14 – 17 กรกฎาคม 62
28 – 31 กรกฎาคม 62
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
ราคา 12,989.-
09 – 12 สิงหาคม 62
11 – 14 สิงหาคม 62
13 – 16 กันยายน 62
20 – 23 กันยายน 62
27 – 30 กันยายน 62
04 – 07 ตุลาคม 62
18 – 21 ตุลาคม 62
25 – 28 ตุลาคม 62
01 – 04 พฤศจิกายน 62
08 – 11 พฤศจิกายน 62
15 – 18 พฤศจิกายน 62
22 – 25 พฤศจิกายน 62
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
ราคา 13,989.-
11 – 14 ตุลาคม 62
13 – 16 ตุลาคม 62
20 – 23 ตุลาคม 62
ราคา 14,989.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : ZHAN08 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4D3N (เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว) (281219)


THZ1-VJ-VN-22AUG-28DEC19

ID : 27819

เมืองฮานอย – เมืองซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา
กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต
น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต-วัดเจิ่นกว๊อก
ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 สิงหาคม 2562
ราคา 10,999.-
05 – 08 กันยายน 2562
19 – 22 กันยายน 2562
03 – 06 ตุลาคม 2562
04 – 07 ตุลาคม 2562
ราคา 11,999.-
07 – 10 พฤศจิกายน 2562
08 – 11 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
ราคา 12,999.-
10 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
13 – 16 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 62
05 – 08 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
ราคา 13,999.-
12 – 15 ตุลาคม 2562
07 – 10 ธันวาคม 2562
ราคา 14,999.-
26 – 29 ธันวาคม 2562
27 – 30 ธันวาคม 2562
ราคา 15,999.-
28 – 31 ธันวาคม 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GQ1HAN-FD001 สุดโดน เวียดนามเหนือ นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (261219)


THB15-FD-VN-20JUN-26DEC19

ID : 28178

ฮานอย-นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก
ถ้ำตำก๊อก-ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย
เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall
Cat Cat Village-ตลาดเมืองซาปา
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย. 62 
27-30 มิ.ย. 62
28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
04-07 ก.ค.62
05-08 ก.ค.62
11-14 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
19-22 ก.ค.62
01-04 ส.ค.62
02-05 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
16-19 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
29 ส.ค.- 01 ก.ย. 62
30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62
05-08 ก.ย. 62
06-09 ก.ย. 62
12-15 ก.ย. 62
13-16 ก.ย. 62
20-23 ก.ย. 62
03-06 ต.ค. 62
11-14 ต.ค. 62
18-21 ต.ค. 62
23-26 ต.ค. 62
25-28 ต.ค. 62
31 ต.ค.-03 พ.ย.62
01-04 พ.ย. 62
08-11 พ.ย. 62
15-18 พ.ย. 62
22-25 พ.ย. 62
28 พ.ย.-01 ธ.ค.62
29 พ.ย.-02 ธ.ค.62
12-15 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
19-22 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62
26-29 ธ.ค.62
ราคา 11,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN05 SL มหัศจรรย์ HANOI SAPA 4 วัน 3 คืน (270919)


THB11-SL-VN-3MAY-27SEP19

ID : 27338

กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 พ.ค.62-13 พ.ค.62
12 พ.ค.62-15 พ.ค.62
ราคา 11,900.-
24 พ.ค.62-27 พ.ค.62
07 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
14 มิ.ย.62-17 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
05 ก.ค.62-08 ก.ค.62
19 ก.ค.62-22 ก.ค.62
02 ส.ค.62-05 ส.ค.62
16 ส.ค.62-19 ส.ค.62
30 ส.ค.62-02 ก.ย.62
06 ก.ย.62-09 ก.ย.62
13 ก.ย.62-16 ก.ย.62
20 ก.ย.62-23 ก.ย.62
27 ก.ย.62-30 ก.ย.62
ราคา 12,900.-
03 พ.ค.62-06 พ.ค.62
19 พ.ค.62-22 พ.ค.62
31 พ.ค.62-03 มิ.ย.62
28 มิ.ย.62-01 ก.ค.62
12 ก.ค.62-15 ก.ค.62
14 ก.ค.62-17 ก.ค.62
28 ก.ค.62-31 ก.ค.62
23 ส.ค.62-26 ส.ค.62
ราคา 13,900.-
26 ก.ค.62-29 ก.ค.62
09 ส.ค.62-12 ส.ค.62
11 ส.ค.62-14 ส.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN005 VJ มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN 5 วัน 4 คืน (251219)


THB11-VJ-VN-26JUN-25DEC19

ID : 28654

ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ยอดเขาฟานซีปัน – นิงห์บิงห์
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง๊อกเซิน –ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
ราคา 11,999.-
03 ก.ค.62-07 ก.ค.62
10 ก.ค.62-14 ก.ค.62
13 ก.ค.62-17 ก.ค.62
17 ก.ค.62-21 ก.ค.62
24 ก.ค.62-28 ก.ค.62
31 ก.ค.62-04 ส.ค.62
07 ส.ค.62-11 ส.ค.62
14 ส.ค.62-18 ส.ค.62
ราคา 12,900.-
21 ส.ค.62-25 ส.ค.62
04 ก.ย.62-08 ก.ย.62
11 ก.ย.62-15 ก.ย.62
18 ก.ย.62-22 ก.ย.62
25 ก.ย.62-29 ก.ย.62
02 ต.ค.62-06 ต.ค.62
16 ต.ค.62-20 ต.ค.62
23 ต.ค.62-27 ต.ค.62
30 ต.ค.62-03 พ.ย.62
06 พ.ย.62-10 พ.ย.62
13 พ.ย.62-17 พ.ย.62
20 พ.ย.62-24 พ.ย.62
ราคา 13,900.-
28 ส.ค.62-01 ก.ย.62
09 ต.ค.62-13 ต.ค.62
27 พ.ย.62-01 ธ.ค.62
04 ธ.ค.62-08 ธ.ค.62
ราคา 14,900.-
11 ธ.ค.62-15 ธ.ค.62
18 ธ.ค.62-22 ธ.ค.62
25 ธ.ค.62-29 ธ.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : ZHAN07 เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 5D4N (เลสโก แตะขอบฟ้า ฟานซิปัน) (271219)


THZ1-VJ-VN-6SEP-27DEC19

ID : 27820

เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า
เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก
เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา
หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร
ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต-นั่งรถไฟชมเมืองซาปา
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย -จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์ 
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
ราคา 11,999.-
04 – 08 ตุลาคม 2562
ราคา 12,999.-
09 – 13 ตุลาคม 2562
16 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 22 ตุลาคม 2562
25 – 29 ตุลาคม 2562
08 – 12 พฤศจิกายน 2562
15 – 19 พฤศจิกายน 2562
22 – 26 พฤศจิกายน 2562
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
ราคา 13,999.-
11 – 15 ตุลาคม 2562
04 – 08 ธันวาคม 2562
06 – 10 ธันวาคม 2562
13 – 17 ธันวาคม 2562
20 – 24 ธันวาคม 2562
ราคา 14,999.-
25 – 29 ธันวาคม 2562
ราคา 15,999.-
27 – 31 ธันวาคม 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : SLH1 ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (251019)


THS20-SL-VN-5APR-25OCT19

ID : 26904

ฮานอย – วัดเฉินก๊วก -ซาปา
โบสถ์หินที่เก่าแก่-ตลาดไนต์เมืองซาปา
นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า)
น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้าน Cat Cat – ลาวไก
สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดียว
ทะเลสาบคืนดาบ-นิงห์บิงห์
ตามก๊ก- ถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,899-14,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3 – 6 พฤษภาคม 62
7 – 10 มิถุนายน 62
14 – 17 มิถุนายน 62
28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62
5 – 8 กรกฎาคม 62
2 – 5 สิงหาคม 62
23 – 26 สิงหาคม 62
6 – 9 กันยายน 62
13 – 16 กันยายน 62
27 – 30 กันยายน 62
4 – 7 ตุลาคม 62
25 – 28 ตุลาคม 62
ราคา 12,899.-
5 – 8 เมษายน 62
17 – 20 พฤษภาคม 62
14 – 17 กรกฎาคม 62
26 – 29 กรกฎาคม 62
9 – 12 สิงหาคม 62
30 ส.ค. – 2 ก.ย. 62
11 – 14 ตุลาคม 62
20 – 23 ตุลาคม 62
ราคา 13,899.-
12 – 15 เมษายน 62
14 – 17 เมษายน 62
ราคา 14,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN07 SL มหัศจรรย์ HANOI HALONG 5 วัน 4 คืน (301019)


THZ1-SL-VN-5JUN-30OCT19

ID : 28151

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-เขาฮามลอง
นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 มิ.ย.62-09 มิ.ย.62
12 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62
19 มิ.ย.62-23 มิ.ย.62
07 ส.ค.62-11 ส.ค.62
28 ส.ค.62-01 ก.ย.62
ราคา 12,900.-
26 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
31 ก.ค.62-04 ส.ค.62
14 ส.ค.62-18 ส.ค.62
21 ส.ค.62-25 ส.ค.62
04 ก.ย.62-08 ก.ย.62
11 ก.ย.62-15 ก.ย.62
18 ก.ย.62-22 ก.ย.62
25 ก.ย.62-29 ก.ย.62
02 ต.ค.62-06 ต.ค.62
09 ต.ค.62-13 ต.ค.62
16 ต.ค.62-20 ต.ค.62
30 ต.ค.62-03 พ.ย.62
ราคา 13,900.-
15 ก.ค.62-19 ก.ค.62
17 ก.ค.62-21 ก.ค.62
24 ก.ค.62-28 ก.ค.62
29 ก.ค.62-02 ส.ค.62
12 ส.ค.62-16 ส.ค.62
14 ต.ค.62-18 ต.ค.62
23 ต.ค.62-27 ต.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN061 FD มหัศจรรย์ Fansipan ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (280919)


THB11-FD-VN-16JUN-28SEP19

ID : 28141

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)
ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ร้านหยก-ถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 มิ.ย.62-19 มิ.ย.62
30 มิ.ย.62-03 ก.ค.62
10 ก.ค.62-13 ก.ค.62
21 ก.ค.62-24 ก.ค.62
28 ก.ค.62-31 ก.ค.62
07 ส.ค.62-10 ส.ค.62
11 ส.ค.62-14 ส.ค.62
25 ส.ค.62-28 ส.ค.62
31 ส.ค.62-03 ก.ย.62
28 ก.ย.62-01 ต.ค.62
ราคา 13,900.-
06 ก.ค.62-09 ก.ค.62
17 ก.ค.62-20 ก.ค.62
27 ก.ค.62-30 ก.ค.62
03 ส.ค.62-06 ส.ค.62
17 ส.ค.62-20 ส.ค.62
14 ก.ย.62-17 ก.ย.62
21 ก.ย.62-24 ก.ย.62
ราคา 14,900.-
07 ก.ค.62-10 ก.ค.62
01 ก.ย.62-04 ก.ย.62
08 ก.ย.62-11 ก.ย.62
ราคา 12,900.-
10 ส.ค.62-13 ส.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : FT-HAN FD01A เวียดนาม เที่ยวฟิน ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (271219)


THF4-FD-VN-28JUN-27DEC19

ID : 27658

ลาวไก – ซาปา – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม/จีน
ตลาดซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน
นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,990-18,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
05-08 ก.ค. 62
12-15 ก.ค. 62
02-05 ส.ค. 62
04-07 ต.ค. 62
18-21 ต.ค. 62
08-11 พ.ย. 62
ราคา 14,990.-
14-17 ก.ค. 62
ราคา 15,990.-
26-29 ก.ค. 62
11-14 ต.ค. 62
20-23 ธ.ค. 62
ราคา 17,990.-
16-19 ส.ค. 62
23-26 ส.ค. 62
20-23 ก.ย. 62
ราคา 13,990.-
10-13 ต.ค. 62
13-16 ธ.ค. 62
ราคา 16,990.-
01-04 พ.ย. 62
ราคา 12,990.-
27-30 ธ.ค. 62
ราคา 18,990.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : HAN05 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4D3N (311219)


THG15-FD-VN-9AUG-31DEC19

ID : 28217

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงบิงห์
ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก
เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์
ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
05 – 08 กันยายน 62
12 - 15 กันยายน 62
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคา 12,999.-
03 – 06 ตุลาคม 62
05 - 08 ตุลาคม 62
25 - 28 ตุลาคม 62
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 62
15 – 18 พฤศจิกายน 62
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
ราคา 13,999.-
09 – 12 สิงหาคม 62
10 – 13 สิงหาคม 62
11 - 14 สิงหาคม 62
11 - 14 ตุลาคม 62
12 - 15 ตุลาคม 62
13 - 16 ตุลาคม 62
18 - 21 ตุลาคม 62
19 - 22 ตุลาคม 62
20 - 23 ตุลาคม 62
08 – 11 ธันวาคม 62
25 - 28 ธันวาคม 62
ราคา 14,999.-
30 ธ.ค.62 – 02 ม.ค.63
31 ธ.ค.62 – 03 ม.ค.63
ราคา 18,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN02 DESTINY VIETNAM 5D4N (230819)


THZ1-VJ-VN-22FEB-23AUG19

ID : 25998

เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า
เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม+จีน
เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต-น้ำตกสีเงิน
ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย 
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 มีนาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
ราคา 12,999.-
22 – 26 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
10 – 14 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,999.-
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
05 – 09 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
ราคา 14,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 19,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก