Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 32 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : HAN01 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3D2N (291119)


THG15-SL-VN-24APR-29NOV19

ID : 26861

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา
น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน– อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,989-14,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 มิถุนายน 62
ราคา 8,989.-
24 – 26 เมษายน 62
26 – 28 เมษายน 62
08 – 10 พฤษภาคม 62
22 – 24 พฤษภาคม 62
14 – 16 มิถุนายน 62
28 – 30 มิถุนายน 62
05 – 07 กรกฎาคม 62
02 – 04 สิงหาคม 62
23 – 25 สิงหาคม 62
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
ราคา 9,989.-
12 – 14 กรกฎาคม 62
09 – 11 สิงหาคม 62
11 – 13 กันยายน 62
18 – 20 กันยายน 62
25 – 27 กันยายน 62
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 62
ราคา 10,989.-
01 – 03 พฤษภาคม 62
03 – 05 พฤษภาคม 62
17 – 19 พฤษภาคม 62
15 – 17 กรกฎาคม 62
26 – 28 กรกฎาคม 62
29 – 31 กรกฎาคม 62
12 – 14 สิงหาคม 62
04 – 06 กันยายน 62
13 – 15 กันยายน 62
20 – 22 กันยายน 62
27 – 29 กันยายน 62
ราคา 11,989.-
02 – 04 ตุลาคม 62
04 – 06 ตุลาคม 62
09 – 11 ตุลาคม 62
14 – 16 ตุลาคม 62
16 – 18 ตุลาคม 62
25 – 27 ตุลาคม 62
28 – 30 ตุลาคม 62
30 ต.ค. – 01 พ.ย. 62
01 – 03 พฤศจิกายน 62
06 – 08 พฤศจิกายน 62
13 – 15 พฤศจิกายน 62
15 – 17 พฤศจิกายน 62
20 – 22 พฤศจิกายน 62
22 – 24 พฤศจิกายน 62
27 – 29 พฤศจิกายน 62
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
ราคา 12,989.-
11 – 13 ตุลาคม 62
21 – 23 ตุลาคม 62
23 – 25 ตุลาคม 62
ราคา 14,989.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN16 BEAUTY SAPA HANOI 4D3N (220819)


THZ1-VJ-VN-14FEB-22AUG19

ID : 25372

เมืองฮานอย – เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต 
วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 สิงหาคม 2562
ราคา 8,999.-
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
25 – 28 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 9,999.-
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 62
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
04 – 07 เมษายน 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 10,999.-
14 – 17 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
12 – 15 เมษายน 2562
13 – 16 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : PVN12-VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน (พักซาปา 2 คืน) (201019)


THJ6-VJ-VN-17MAY-20OCT19

ID : 27674

ลาวไก-ซาปา-หุบเขาปากมังกร
หมู่บ้านก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์
ฮานอย
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-20 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
13-16 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
27-30 ก.ค.62
09-12 ส.ค.62
10-13 ส.ค.62
11-14 ต.ค.62
12-15 ต.ค.62
20-23 ต.ค.62
ราคา 11,999.-
12-15 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
ราคา 9,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN14 THE WONDERFUL SAPA 3D2N (280619)


THZ1-FD-VN-26JAN-28JUN19

ID : 25995

เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
หมู่บ้านก๊าตก๊าต -หมู่บ้านตะวัน - น้ำตกสีเงิน
ด่านชายแดนเวียดนามจีน-วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 มิถุนายน 2562
14 – 16 มิถุนายน 2562
21 – 23 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 9,999.-
26 – 28 มกราคม 2562
ราคา 10,999.-
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
29 – 31 มีนาคม 2562
05 – 07 เมษายน 2562
27 – 29 เมษายน 2562
10 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,999.-
12 – 14 เมษายน 2562
ราคา 13,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-SW01-FD SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน (211219)


THP3-FD-VN-1JUN-21DEC19

ID : 27385

ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า
ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,500-11,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-03 มิ.ย. 62
15-17 มิ.ย. 62
29 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62
20-22 ก.ค. 62
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
07-09 ก.ย. 62
14-16 ก.ย. 62
21-23 ก.ย. 62
19-21 ต.ค. 62
26-28 ต.ค. 62
02-04 พ.ย. 62
09-11 พ.ย. 62
16-18 พ.ย. 62
23-25 พ.ย. 62
30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
14-16 ธ.ค. 62
21-23 ธ.ค. 62
ราคา 10,500.-
05-07 ธ.ค. 62
07-09 ธ.ค. 62
08-10 ธ.ค. 62
ราคา 11,500.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : FD01 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ เวียด แอ๊ก แอ๊ก (280519)


THT18-FD-VN-26FEB-28MAY19

ID : 26368

เมืองลาวไก – เมืองซาปา-โบสถ์ซาปา
น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปายามค่ำคืน
เขาฮามลอง – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน
ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ซ้อปปิ้งถนน 36 สาย
นั่งเรือชมฮาลองบก – เมืองนิงห์บิงห์
วัดไบ่ดิงห์-ฮาลอง – ร้านเยื่อไม้ไผ่
ฮาลอง Night Market-อ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,888-12,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 22  มีนาคม 2562
ราคา 10,888.-
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์์ – 02 มีนาคม 2562
03 – 06  มีนาคม 2562
04 – 07  มีนาคม 2562
05 – 08  มีนาคม 2562
06 – 09  มีนาคม 2562
11 – 14  มีนาคม 2562
12 – 15  มีนาคม 2562
13 – 16  มีนาคม 2562
18 – 21  มีนาคม 2562
20 – 23  มีนาคม 2562
25 – 28  มีนาคม 2562
26 – 29  มีนาคม 2562
27 – 30  มีนาคม 2562
01 – 04  เมษายน 2562
02 – 05  เมษายน 2562
03 – 06  เมษายน 2562
08 – 11  เมษายน 2562
22 – 25  เมษายน 2562
23 – 26  เมษายน 2562
24 – 27  เมษายน 2562
29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
05 – 08  พฤษภาคม 2562
06 – 09  พฤษภาคม 2562
07 – 10  พฤษภาคม 2562
08 – 11  พฤษภาคม 2562
13 – 16  พฤษภาคม 2562
14 – 17  พฤษภาคม 2562
15 – 18  พฤษภาคม 2562
19 – 22  พฤษภาคม 2562
20 – 23  พฤษภาคม 2562
21 – 24  พฤษภาคม 2562
22 – 25  พฤษภาคม 2562
26 – 29  พฤษภาคม 2562
27 – 30  พฤษภาคม 2562
28 – 31  พฤษภาคม 2562
ราคา 12,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : HAN03 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4D3N (291119)


THG15-SL-VN-19APR-29NOV19

ID : 26862

เมืองฮานอย-เมืองลาวไก-เมืองซาปา
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-เมืองนิงบิงห์-ฮาลองบก
ถ้ำตามก๊ก-เมืองฮาลอง-ร้านยา-ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า
หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 10,989-14,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 22 เมษายน 2562
ราคา 10,989.-
09 – 12 มิถุนายน 62
23 – 26 มิถุนายน 62
ราคา 11,989.-
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
19 – 22 พฤษภาคม 62
14 – 17 กรกฎาคม 62
28 – 31 กรกฎาคม 62
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
ราคา 12,989.-
09 – 12 สิงหาคม 62
11 – 14 สิงหาคม 62
13 – 16 กันยายน 62
20 – 23 กันยายน 62
27 – 30 กันยายน 62
04 – 07 ตุลาคม 62
18 – 21 ตุลาคม 62
25 – 28 ตุลาคม 62
01 – 04 พฤศจิกายน 62
08 – 11 พฤศจิกายน 62
15 – 18 พฤศจิกายน 62
22 – 25 พฤศจิกายน 62
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
ราคา 13,989.-
11 – 14 ตุลาคม 62
13 – 16 ตุลาคม 62
20 – 23 ตุลาคม 62
ราคา 14,989.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : ZHAN08 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4D3N (เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว) (281219)


THZ1-VJ-VN-22AUG-28DEC19

ID : 27819

เมืองฮานอย – เมืองซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา
กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต
น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต-วัดเจิ่นกว๊อก
ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 สิงหาคม 2562
ราคา 10,999.-
05 – 08 กันยายน 2562
19 – 22 กันยายน 2562
03 – 06 ตุลาคม 2562
04 – 07 ตุลาคม 2562
ราคา 11,999.-
07 – 10 พฤศจิกายน 2562
08 – 11 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
ราคา 12,999.-
10 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
13 – 16 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 62
05 – 08 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
ราคา 13,999.-
12 – 15 ตุลาคม 2562
07 – 10 ธันวาคม 2562
ราคา 14,999.-
26 – 29 ธันวาคม 2562
27 – 30 ธันวาคม 2562
ราคา 15,999.-
28 – 31 ธันวาคม 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN006 VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ขี้นกระเช้า ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (270919)


THB11-VJ-VN-17MAY-27SEP19

ID : 27737

กรุงฮานอย-ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ลาวไก-ซาปา-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ยอดเขาฟานซีปัน-สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 พ.ค.62-20 พ.ค.62
30 ส.ค.62-02 ก.ย.62
06 ก.ย.62-09 ก.ย.62
13 ก.ย.62-16 ก.ย.62
20 ก.ย.62-23 ก.ย.62
27 ก.ย.62-30 ก.ย.62
ราคา 11,900.-
24 พ.ค.62-27 พ.ค.62
05 ก.ค.62-08 ก.ค.62
23 ส.ค.62-26 ส.ค.62
ราคา 12,900.-
12 ก.ค.62-15 ก.ค.62
13 ก.ค.62-16 ก.ค.62
26 ก.ค.62-29 ก.ค.62
02 ส.ค.62-05 ส.ค.62
09 ส.ค.62-12 ส.ค.62
10 ส.ค.62-13 ส.ค.62
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN05 SL มหัศจรรย์ HANOI SAPA 4 วัน 3 คืน (270919)


THB11-SL-VN-3MAY-27SEP19

ID : 27338

กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 พ.ค.62-13 พ.ค.62
12 พ.ค.62-15 พ.ค.62
ราคา 11,900.-
24 พ.ค.62-27 พ.ค.62
07 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
14 มิ.ย.62-17 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
05 ก.ค.62-08 ก.ค.62
19 ก.ค.62-22 ก.ค.62
02 ส.ค.62-05 ส.ค.62
16 ส.ค.62-19 ส.ค.62
30 ส.ค.62-02 ก.ย.62
06 ก.ย.62-09 ก.ย.62
13 ก.ย.62-16 ก.ย.62
20 ก.ย.62-23 ก.ย.62
27 ก.ย.62-30 ก.ย.62
ราคา 12,900.-
03 พ.ค.62-06 พ.ค.62
19 พ.ค.62-22 พ.ค.62
31 พ.ค.62-03 มิ.ย.62
28 มิ.ย.62-01 ก.ค.62
12 ก.ค.62-15 ก.ค.62
14 ก.ค.62-17 ก.ค.62
28 ก.ค.62-31 ก.ค.62
23 ส.ค.62-26 ส.ค.62
ราคา 13,900.-
26 ก.ค.62-29 ก.ค.62
09 ส.ค.62-12 ส.ค.62
11 ส.ค.62-14 ส.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : ZHAN07 เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 5D4N (เลสโก แตะขอบฟ้า ฟานซิปัน) (271219)


THZ1-VJ-VN-6SEP-27DEC19

ID : 27820

เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า
เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก
เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา
หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร
ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต-นั่งรถไฟชมเมืองซาปา
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย -จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์ 
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
ราคา 11,999.-
04 – 08 ตุลาคม 2562
ราคา 12,999.-
09 – 13 ตุลาคม 2562
16 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 22 ตุลาคม 2562
25 – 29 ตุลาคม 2562
08 – 12 พฤศจิกายน 2562
15 – 19 พฤศจิกายน 2562
22 – 26 พฤศจิกายน 2562
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
ราคา 13,999.-
11 – 15 ตุลาคม 2562
04 – 08 ธันวาคม 2562
06 – 10 ธันวาคม 2562
13 – 17 ธันวาคม 2562
20 – 24 ธันวาคม 2562
ราคา 14,999.-
25 – 29 ธันวาคม 2562
ราคา 15,999.-
27 – 31 ธันวาคม 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1HAN-FD002 เวียดนามเหนือ มอคโช (Moc Chau) Sapa (FANSIPAN) 3 วัน 2 คืน (240519)


THG1-FD-VN-11JAN-24MAY19

ID : 25644

ฮานอย-ลาวไก-ซาปา
อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา
Fansipan-MOC CHAU
ชมทุ่งดอกไม้มอคโช
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 มกราคม 2562
18-20 มกราคม 2562
25-27 มกราคม 2562
15-17 กุมภาพันธ์ 2562
08-10 มีนาคม 2562
15-17 มีนาคม 2562
05-07 เมษายน 2562
19-21 เมษายน 2562
26-28 เมษายน 2562
02-04 พฤษภาคม 2562
03-05 พฤษภาคม 2562
10-12 พฤษภาคม 2562
24-26 พฤษภาคม 2562
ราคา 12,888.-
01-03 พฤษภาคม 2562
ราคา 14,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : SLH1 ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (251019)


THS20-SL-VN-5APR-25OCT19

ID : 26904

ฮานอย – วัดเฉินก๊วก -ซาปา
โบสถ์หินที่เก่าแก่-ตลาดไนต์เมืองซาปา
นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า)
น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้าน Cat Cat – ลาวไก
สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดียว
ทะเลสาบคืนดาบ-นิงห์บิงห์
ตามก๊ก- ถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,899-14,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3 – 6 พฤษภาคม 62
7 – 10 มิถุนายน 62
14 – 17 มิถุนายน 62
28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62
5 – 8 กรกฎาคม 62
2 – 5 สิงหาคม 62
23 – 26 สิงหาคม 62
6 – 9 กันยายน 62
13 – 16 กันยายน 62
27 – 30 กันยายน 62
4 – 7 ตุลาคม 62
25 – 28 ตุลาคม 62
ราคา 12,899.-
5 – 8 เมษายน 62
17 – 20 พฤษภาคม 62
14 – 17 กรกฎาคม 62
26 – 29 กรกฎาคม 62
9 – 12 สิงหาคม 62
30 ส.ค. – 2 ก.ย. 62
11 – 14 ตุลาคม 62
20 – 23 ตุลาคม 62
ราคา 13,899.-
12 – 15 เมษายน 62
14 – 17 เมษายน 62
ราคา 14,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : QE1HAN-FD002 เวียดนามเหนือ มอคโช-Sapa (FANSIPAN) 3 วัน 2 คืน (240519)


THB15-FD-VN-24-26MAY19

ID : 27207

ฮานอย-ชมทะเลสาบคืนดาบ-ชมวัด หง๊อกเซิน
อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย- MOC CHAU
ชมทุ่งดอกไม้มอคโช – เมืองซาปา
Cat Cat Village - Fansipan
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-26 พ.ค. 62
ราคา 12,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : QE1HAN-FD001 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (270919)


THB15-FD-VN-2MAY-27SEP19

ID : 26815

ฮานอย-เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall
Cat Cat Village –ตลาดเมืองซาปา(Love market)
ยอดเขาฮัมรอง-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย
นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก -ถ้ำตำก๊อก
ฮาลอง-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-12 พ.ค.  62
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
04-07 ก.ค. 62
05-08 ก.ค. 62
11-14 ก.ค. 62
01-04  ส.ค. 62
02-05 ส.ค. 62
08-11 ส.ค. 62
15-18 ส.ค. 62
16-19 ส.ค. 62
22-25 ส.ค. 62
23-26 ส.ค. 62
29 ส.ค.-01 ก.ย. 62
30 ส.ค.-02 ก.ย. 62
05-08  ก.ย. 62
06-09 ก.ย. 62
12-15 ก.ย. 62
13-16  ก.ย. 62
20-23 ก.ย. 62
ราคา 12,900.-
16-19 พ.ค.  62
17-20 พ.ค.  62
06-09 มิ.ย. 62
07-10 มิ.ย. 62
13-16 มิ.ย. 62
14-17 มิ.ย. 62
21-24 มิ.ย. 62
27-30 มิ.ย. 62
18-21  ก.ค. 62
19-22 ก.ค. 62
19-22 ก.ย. 62
26-29 ก.ย. 62
27-30 ก.ย. 62
ราคา 13,900.-
02-05 พ.ค.  62
12-15 ก.ค. 62
25-28 ก.ค. 62
09-12 ส.ค. 62
ราคา 14,900.-
26-29 ก.ค. 62
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1HAN-FD001 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (240519)


THG1-FD-VN-17JAN-24MAY19

ID : 25635

ฮานอย-เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall
Cat Cat Village –ตลาดเมืองซาปา(Love market)
ยอดเขาฮัมรอง-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย-นิงห์บิงห์
ล่องเรือฮาลองบก -ถ้ำตำก๊อก-ฮาลอง-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28-31 มีนาคม 62
ราคา 10,888.-
17-20 มกราคม 62
24-27 มกราคม 62
22-25 กุมภาพันธ์ 62
07-10 มีนาคม 62
14-17 มีนาคม 62
21-24 มีนาคม 62
19-22 เมษายน 62
03-06 พฤษภาคม 62
10-13พฤษภาคม 62
24-27 พฤษภาคม 62
ราคา 12,888.-
15-18 กุมภาพันธ์ 62
28 กุมภาพันธ์ -03 มีนาคม 62
26-29 เมษายน 62
ราคา 13,888.-
05-08 เมษายน 62
17-20 พฤษภาคม 62
ราคา 14,888.-
14-17 เมษายน 62
ราคา 16,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : FT-HAN FD01A เวียดนาม เที่ยวฟิน ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (271219)


THF4-FD-VN-28JUN-27DEC19

ID : 27658

ลาวไก – ซาปา – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม/จีน
ตลาดซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน
นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,990-18,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
05-08 ก.ค. 62
12-15 ก.ค. 62
02-05 ส.ค. 62
04-07 ต.ค. 62
18-21 ต.ค. 62
08-11 พ.ย. 62
ราคา 14,990.-
14-17 ก.ค. 62
ราคา 15,990.-
26-29 ก.ค. 62
11-14 ต.ค. 62
20-23 ธ.ค. 62
ราคา 17,990.-
16-19 ส.ค. 62
23-26 ส.ค. 62
20-23 ก.ย. 62
ราคา 13,990.-
10-13 ต.ค. 62
13-16 ธ.ค. 62
ราคา 16,990.-
01-04 พ.ย. 62
ราคา 12,990.-
27-30 ธ.ค. 62
ราคา 18,990.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN02 DESTINY VIETNAM 5D4N (230819)


THZ1-VJ-VN-22FEB-23AUG19

ID : 25998

เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า
เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม+จีน
เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต-น้ำตกสีเงิน
ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย 
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 มีนาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
ราคา 12,999.-
22 – 26 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
10 – 14 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,999.-
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
05 – 09 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
ราคา 14,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VNHAN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ เวียด เซเลบิตี้ 2 (310519)


THT18-VN-VN-3APR-31MAY19

ID : 26777

เมืองฮาลอง – ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น
สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel
การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เกาะไก่ชนกัน
เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์-จ่างอาน
ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน
สถานที่ถ่ายหนัง Kong : Skull island
เมืองลาวไก – เมืองซาปา - สถานนีฟานสิปัน
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน-จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน
เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา 3 หมู่บ้าน – น้ำตกนางฟ้า
โบสถ์ซาปา – กรุงฮานอย 
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-7 เมษายน 2562
ราคา 13,888.-
4-8 เมษายน 2562
5-9 เมษายน 2562
6-10 เมษายน 2562
10-14 เมษายน 2562
15-19 เมษายน 2562
16-20 เมษายน 2562
17-21 เมษายน 2562
18-22 เมษายน 2562
19-23 เมษายน 2562
20-24 เมษายน 2562
27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2562
4-8 พฤษภาคม 2562
8-12 พฤษภาคม 2562
9-13 พฤษภาคม 2562
10-14 พฤษภาคม 2562
11-15 พฤษภาคม 2562
15-19 พฤษภาคม 2562
16-20 พฤษภาคม 2562
17-21 พฤษภาคม 2562
18-22 พฤษภาคม 2562
22-26 พฤษภาคม 2562
23-27 พฤษภาคม 2562
24-28 พฤษภาคม 2562
25-29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2562
ราคา 14,888.-
3-7 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,888.-
11-15 เมษายน 2562
14-18 เมษายน 2562
ราคา 16,888.-
13-17 เมษายน 2562
ราคา 17,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VNHAN01 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ เวียด เซเลบิตี้ 2 (310519)


THT18-VN-VN-3APR-31MAY19

ID : 26776

เมืองฮาลอง – ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น
สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel
การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เกาะไก่ชนกัน
เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ – จ่างอาน
ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน
สถานที่ถ่ายหนัง Kong : Skull island
เมืองลาวไก – เมืองซาปา - สถานนีฟานสิปัน
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน-จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน
เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา 3 หมู่บ้าน – น้ำตกนางฟ้า
โบสถ์ซาปา-กรุงฮานอย 
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-7 เมษายน 2562
ราคา 13,888.-
4-8 เมษายน 2562
5-9 เมษายน 2562
6-10 เมษายน 2562
10-14 เมษายน 2562
15-19 เมษายน 2562
16-20 เมษายน 2562
17-21 เมษายน 2562
18-22 เมษายน 2562
19-23 เมษายน 2562
20-24 เมษายน 2562
27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2562
4-8 พฤษภาคม 2562
8-12 พฤษภาคม 2562
9-13 พฤษภาคม 2562
10-14 พฤษภาคม 2562
11-15 พฤษภาคม 2562
15-19 พฤษภาคม 2562
16-20 พฤษภาคม 2562
17-21 พฤษภาคม 2562
18-22 พฤษภาคม 2562
22-26 พฤษภาคม 2562
23-27 พฤษภาคม 2562
24-28 พฤษภาคม 2562
25-29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2562
ราคา 14,888.-
3-7 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,888.-
11-15 เมษายน 2562
14-18 เมษายน 2562
ราคา 16,888.-
13-17 เมษายน 2562
ราคา 17,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก