Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 128 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP5A ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (290719)


THH13-HX-HK-4APR-29JUL19

ID : 27047

ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - วัดกวนอู
หมู่บ้านโบราณจำลองเมืองลี่เจียง
สวนฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก
ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ  MANGROVE GROOVE
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์-จิวเวลรี่
วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 เมษายน 2562
9-12 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
6-9 มิถุนายน 2562
23-26 มิถุนายน 2562
21-24 กรกฎาคม 2562
ราคา 6,999.-
24-27 เมษายน 2562
25-28 เมษายน 2562
28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2562
2-5 พฤษภาคม 2562
12-15 พฤษภาคม 2562
16-19 พฤษภาคม 2562
26-29 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-2มิถุนายน 2562
2-5 มิถุนายน 2562
9-12 มิถุนายน 2562
13-16 มิถุนายน 2562
16-19 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
4-7 กรกฎาคม 2562
11-14 กรกฎาคม 2562
18-21 กรกฎาคม 2562
25-28 กรกฎาคม 2562
29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2562
ราคา 7,999.-
4-7 เมษายน 2562
30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2562
1-4 พฤษภาคม 2562
5-8 พฤษภาคม 2562
20-23 พฤษภาคม 2562
14-17 กรกฎาคม 2562
15-18 กรกฎาคม 2562
16-19 กรกฎาคม 2562
ราคา 8,999.-
17-20 พฤษภาคม 2562 (Bus 1)
17-20 พฤษภาคม 2562 (Bus 2)
26-29 กรกฎาคม 2562
ราคา 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HC13-HX LUCKY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน (261019)


THW2-HX-HK-15JUN-26OCT19

ID : 28321

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-ตลาดตงเหมิน
ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
โชว์น้ำพุ 3 มิติ-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย
วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,777-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 มิ.ย.62
6-8 ก.ค.62
13-15 ก.ค.62
31 ส.ค.-2 ก.ย.62
7-9 ก.ย.62
14-16 ก.ย.62
21-23 ก.ย.62
28-30 ก.ย.62
ราคา 8,888.-
23-25 มิ.ย.62
7-9 ก.ค.62
22-24 ก.ค.62
4-6 ส.ค.62
18-20 ส.ค.62
ราคา 7,777.-
27-29 ก.ค.62
ราคา 13,888.-
12-14 ต.ค.62
ราคา 14,888.-
19-21 ต.ค.62
ราคา 12,888.-
26-28 ต.ค.62
ราคา 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)


THG15-MS-HK-30APR-22OCT19

ID : 27227

เมืองฮ่องกง - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก
ร้านยางพารา –หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดกวนอิมฮองฮำ
โรงงานเครื่องประดับ – Avenue of Stars - K 11 Mall
สายการบิน : EGYPT AIR (MS)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,989-8,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
ราคา 7,989.-
09-11 พฤษภาคม 2562
23-25 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค.- 01 มิ.ย. 62
20-22 มิถุนายน 2562
27-29 มิถุนายน 2562
04-06 กรกฎาคม 2562
16-18 กรกฎาคม 2562
18-20 กรกฎาคม 2562
01-03 สิงหาคม 2562
15-17 สิงหาคม 2562
29-31 สิงหาคม 2562
12-14 กันยายน 2562
26-28 กันยายน 2562
10-12 ตุลาคม 2562
17-19 ตุลาคม 2562
22-24 ตุลาคม 2562
ราคา 8,989.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (290719)


THH13-HX-HK-4APR-29JUL19

ID : 27048

ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360
สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท - เซิ่นเจิ้น
วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก
ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนน นาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 เมษายน 2562
12-15 พฤษภาคม 2562
26-29 พฤษภาคม 2562
9-12 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
11-14 กรกฎาคม 2562
25-28 กรกฎาคม 2562
ราคา 7,999.-
21-24 เมษายน 2562
25-28 เมษายน 2562
28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2562
2-5 พฤษภาคม 2562
9-12 พฤษภาคม 2562
16-19 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
2-5 มิถุนายน 2562
6-9 มิถุนายน 2562
13-16 มิถุนายน 2562
16-19 มิถุนายน 2562
23-26 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
4-7 กรกฎาคม 2562
18-21 กรกฎาคม 2562
21-24 กรกฎาคม 2562
29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2562
ราคา 8,999.-
4-7 เมษายน 2562
30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2562
1-4 พฤษภาคม 2562
5-8 พฤษภาคม 2562
20-23 พฤษภาคม 2562
14-17 กรกฎาคม 2562
15-18 กรกฎาคม 2562
16-19 กรกฎาคม 2562
ราคา 9,999.-
17-20 พฤษภาคม 2562
17-20 พฤษภาคม 2562
26-29 กรกฎาคม 2562
ราคา 10,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : SCH8888 HONGKONG SHENZHEN (270619)


THS9-HX-HK-7-27JUN19

ID : 28006

ฮ่องกง –อ่าวรีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน)
เซิ่นเจิ้น-วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น
ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่
SPLENDID OF CHINA-ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว
กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลันเตา
ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 มิถุนายน 62
14 – 16 มิถุนายน 62
21 – 23 มิถุนายน 62
ราคา 9,888.-
10  – 12 มิถุนายน 62
12 – 14 มิถุนายน 62
13 – 15 มิถุนายน 62
16 – 18 มิถุนายน 62
17 – 19 มิถุนายน 62
19 – 21 มิถุนายน 62
23 – 25 มิถุนายน 62
24 – 26 มิถุนายน 62
26 – 28 มิถุนายน 62
27 – 29 มิถุนายน 62
ราคา 8,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHENZHEN SUMMER SALE (120819)


THS9-HX-HK-4JUL-12AUG19

ID : 28004

ฮ่องกง –อ่าวรีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน)
เซิ่นเจิ้น-วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น
ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่
ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ – ร้านจิวเวอรี่-วัดแชกงหมิว
กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลันเตา
ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4 – 7 JUL 19 (4D2N)
7 – 9 JUL 19
9 – 12 JUL 19 (4D2N)
10 – 12 JUL 19
11 – 13 JUL 19
12 – 14 JUL 19
18 – 20 JUL 19
20 – 22 JUL 19
21 – 23 JUL 19
29 – 31 JUL 19
9 – 11 AUG 19
ราคา 8,888.-
14 – 16 JUL 19
15 – 17 JUL 19
16 – 18 JUL 19
26 – 28 JUL 19
12 – 14 AUG 19
ราคา 9,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : SCH19 ฮ่องกง + เซินเจิ้น ดิสนี่ย์แลนด์ (270619)


THS9-HX-HK-7-27JUN19

ID : 28003

ฮ่องกง – สวนสนุก Disney Land
เซินเจิ้น-สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์
ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ-ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ 
เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่
วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7 – 9 JUN 19
14 - 16 JUN 19
ราคา 9,999.-
13 - 15 JUN 19
16 - 18 JUN 19
23 - 25 JUN 19
27 - 29 JUN 19
ราคา 8,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (241119)


THP14-FD-HK-12MAY-24NOV19

ID : 27628

มาเก๊า – THE VENETIAN – จูไห่
ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว
จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-14, 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ค.62
07-09, 08-10, 09-11, 14-16, 15-17, 16-18 มิ.ย.62
21-23, 22-24, 23-25, 28-30 มิ.ย., 29 มิ.ย.-01 ก.ค.62
05-07, 06-08, 12-14 ก.ค.62
23-25, 24-26 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-02 ก.ย.62
06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17 ก.ย.62
20-22, 21-23, 22-24 ก.ย.62
19-21, 20-22, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค.62
01-03, 02-04, 03-05, 08-10, 09-11, 10-12 พ.ย.62
16-18, 17-19, 22-24, 23-25, 24-26 พ.ย.62
ราคา 8,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HC1-RJ Saver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน (180719)


THW2-RJ-HK-21MAR-18JUL19

ID : 26653

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่
วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ
Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-23 มี.ค.62
9-11 พ.ค.62
23-25 พ.ค.62
6-8 มิ.ย.62
20-22 มิ.ย.62
4-6 ก.ค.62
18-20 ก.ค.62
ราคา 8,888.-
4-6 เม.ย.62
11-13 เม.ย.62
25-27 เม.ย.62
ราคา 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : SHS2 ฮ่องกง-เซินเจิ้น ดี๊ดี 4 วัน 2 คืน (190919)


THS21-HX-HK-4JUL-19SEP19

ID : 28198

ฮ่องกง –ขึ้นกระเช้านองปิง – วัดโป๋หลิน
พระใหญ่ลันตา – หมู่บ้านวัฒนธรรมนอนปิง
ช้อปปิ้งซิตี้เกต เอาท์เลต– วัดกวนอู
ร้านบัวหิวมะ–ร้านยางพารา– ร้านหยก
ช้อปปิ้งหล่อหวู่-เซินเจิ้น – วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิม
โรงงานจิวเวอร์รี่–ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,990-9,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04–07 กรกฎาคม 2562
ราคา 8,990.-
18–21 กรกฎาคม 2562
08-11 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม-01 กันยายน 2562
05-08 กันยายน 2562 
12-15 กันยายน 2562
19-22 กันยายน 2562
ราคา 9,990.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG07 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย V.2 3 วัน 2 คืน (281019)


THG15-CX-HK-12JUN-28OCT19

ID : 28223

เมืองฮ่องกง – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า
ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้
ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารีเซียน
ตลาดใต้ดินกงเป่ย-จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่
วัดผู่โถว – เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านยา
ร้านครีมไข่มุก – ร้านยางพารา – หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
ชมโชว์น้ำพุ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ
ร้านหยก – Avenue of Stars - จิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,998-9,889 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-14 มิ.ย. 62
17-19 มิ.ย. 62
24-26 มิ.ย. 62
3-5 ก.ค. 62
10-12 ก.ค. 62
24-26 ก.ค. 62
28-30 ส.ค. 62
11-13 ก.ย. 62
17-19 ก.ย. 62
1-3 ต.ค. 62
9-11 ต.ค 62
21-23 ต.ค. 62
28-30 ต.ค. 62
ราคา 8,998.-
13-15 มิ.ย. 62
14-16 มิ.ย. 62
22-24 มิ.ย. 62
4-6 ก.ค. 62
11-13 ก.ค. 62
12-14 ก.ค. 62
18-20 ก.ค. 62
25-27 ก.ค. 62
16-18 ส.ค. 62
24-26 ส.ค. 62
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 62
7-9 ก.ย. 62
20-22 ก.ย. 62
27-29 ก.ย. 62
25-27 ต.ค. 62
ราคา 9,889.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : SPECIAL HONGKONG MACAU 3 DAYS 2 NIGHTS (290619)


THK8-HX-HK-29MAY-26JUN19

ID : 27963

ฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย
วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
เซินเจิ้น - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ
เมืองจูไห่ – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
อิสระช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย-มาเก๊า
ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้ สแควร์
ร้านขนมเบเกอรี่ วัดอาม่า - เวเนเชี่ยน
สายการบิน :
HONGKONG AIRLINES (HX)
AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29-31 พ.ค.62
2-4 /5-7/9-11 /12-14 มิ.ย.62
16-18/ 19-21 /23-25 /26-28 มิ.ย.62
ราคา 8,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG001 MS มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (241019)


THB11-MS-HK-6JUN-24OCT19

ID : 27733

ฮ่องกง – เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ – หยก-ช้อปปิ้งตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 
วัดแชกงมิว – วัดหวังต้าเซียน
โรงงานจิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : EGYPT AIR (MS)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 มิ.ย.62-08 มิ.ย.62
27 มิ.ย.62-29 มิ.ย.62
04 ก.ค.62-06 ก.ค.62
22 ส.ค.62-24 ส.ค.62
12 ก.ย.62-14 ก.ย.62
19 ก.ย.62-21 ก.ย.62
26 ก.ย.62-28 ก.ย.62
ราคา 8,999.-
11 ก.ค.62-13 ก.ค.62
18 ก.ค.62-20 ก.ค.62
25 ก.ค.62-27 ก.ค.62
08 ส.ค.62-10 ส.ค.62
15 ส.ค.62-17 ส.ค.62
29 ส.ค.62-31 ส.ค.62
17 ต.ค.62-19 ต.ค.62
ราคา 9,999.-
10 ต.ค.62-12 ต.ค.62
22 ต.ค.62-24 ต.ค.62
24 ต.ค.62-26 ต.ค.62
ราคา 10,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : SPECIAL MACAU HONGKONG 3 DAYS 2 NIGHTS (260619)


THK8-HX-HK-11MAY-26JUN19

ID : 27303

ฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย
วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เซินเจิ้น
ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ – เมืองจูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-อิสระช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย
มาเก๊า – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้ สแควร์
ร้านขนมเบเกอรี่ วัดอาม่า - เวเนเชี่ยน 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX) / AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 /15-17 /22-24 /26-28 /29-31 พ.ค.62
2-4 /5-7 /9-11 /12-14 /16-18/ 19-21 /23-25 /26-28 มิ.ย.62
ราคา 8,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน (250719)


THH13-HX-HK-24APR-25JUL19

ID : 27045

ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน
จูไห่-สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น
ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3D-เจ้าแม่กวนอิม-อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-19 พฤษภาคม 2562
13-16 มิถุนายน 2562
4-7 กรกฎาคม 2562
ราคา 8,999.-
24-27 เมษายน 2562
25-28 เมษายน 2562
2-5 พฤษภาคม 2562
9-12 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
6-9 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
11-14 กรกฎาคม 2562
18-21 กรกฎาคม 2562
25-28 กรกฎาคม 2562
ราคา 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG03 ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (290619)


THS17-CX-HK-15-29JUN19

ID : 28281

ฮ่องกง – กระเช้านองปิง หรือ ดิสนีย์แลนด์
เซินเจิ้น-วัดกวนอู – ช้อปปิ้งสินค้า OTOP
ตลาดหล่อวู - โชว์ม่านน้ำ 3D-รีพลัสเบย์
วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน
จิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 17 มิถุนายน 2562
22 – 24 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
ราคา 9,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG18 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (280619)


THS17-CX-HK-7-28JUN19

ID : 28113

ฮ่องกง – มาเก๊า - New! สะพานข้ามทะเล
วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนต์ปอล – ร้านขนม / ทาร์ตไข่
เวเนเชี่ยน – หอไอเฟล – จูไห่ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่ – สินค้า OTOP - ตลาดหล่อวู
รีพลัสเบย์ - วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่
วัดหวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน)
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 มิถุนายน 2562
14 – 16 มิถุนายน 2562
21 – 23 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 9,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : NX81 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน (230619)


THB12-HX-HK-2-23JUN19

ID : 27983

ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – อ่าววิคตอเรีย
หาดทรายรีพัสเบย์ - ช็อปปิ้งย่านนาธาน
ชมถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอเกิร์ล
วัดผู่โถว – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
มาเก๊า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วิหารเซนต์พอล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า
สายการบิน :
HONGKONG AIRLINES (HX)
AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-11,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 - 04 Jun 19
ราคา 9,888.-
09 - 11 Jun 19
ราคา 10,888.-
16 - 18 Jun 19
23 - 25 Jun 19
ราคา 11,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : FD312 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน (311219)


THB12-FD-HK-4JUL-31DEC19

ID : 27982

มาเก๊า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วิหารเซนต์พอล - THE VENETIAN
จูไห่-ฮ่องกง-อ่าววิคตอเรีย-หาดรีพัสเบย์
วัดแชกงหมิว-ถนนนาธาน-ถนนคู่รัก
สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-วัดผู่โถว
ตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-15,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 - 24 Aug 19 
ราคา 9,888.-
29 - 31 Aug 19 
ราคา 10,888.-
04 - 06 Jul 19 
07 - 09 Jul 19 
11 - 13 Jul 19 
18 - 20 Jul 19 
08 - 10 Aug 19 
18 - 20 Aug 19 
25 - 27 Aug 19 
13 - 15 Oct 19 
ราคา 11,888.-
28 - 30 Jul 19 
08 - 10 Dec 19 
ราคา 13,888.-
30 Dec 19 - 01 Jan 20 
31 Dec 19 - 02 Jan 20 
ราคา 15,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG03 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (190719)


THS17-CX-HK-5-19JUL19

ID : 27782

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง
เซินเจิ้น-วัดกวนอู – ช้อปปิ้งสินค้า OTOP
ตลาดหล่อวู - โชว์ม่านน้ำ 3D-รีพลัสเบย์
วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน
จิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-07 กรกฎาคม 2562
12-14 กรกฎาคม 2562
19-21 กรกฎาคม 2562
ราคา 9,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก