Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZKWL04 จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว 5D4N (เลสโก เขางวงช้าง) (231019)


THZ1-CZ-CN-10APR-23OCT19

ID : 27169

กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านหยก – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ
ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านบัวหิมะ
เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว-ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 28 เมษายน 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
05 – 09 มิถุนายน 2562
19 – 23 มิถุนายน 2562
10 – 14 กรกฎาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
11 – 15 กันยายน 2562
25 – 29 กันยายน 2562
ราคา 13,999.-
17 – 21 กรกฎาคม 2562
ราคา 14,999.-
09 – 13 ตุลาคม 2562
23 – 27 ตุลาคม 2562
ราคา 15,999.-
10 – 14 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZKWL01 T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN 6D5N (111019)


THZ1-CZ-CN-4APR-11OCT19

ID : 26753

กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน
ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW 
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน
นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – เขาเซียงกง
เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว 
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม
หยางซั่ว – ศาลาเซียวเหยา-ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 15 พฤษภาคม 2562
13 – 18 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. – 02 ก.ค.62
22 – 27 สิงหาคม 2562
05 – 10 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
ราคา 15,999.-
17 – 22 พฤษภาคม 2562
ราคา 16,999.-
04 – 09 เมษายน 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
11 – 16 ตุลาคม 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1KWL-CZ003 Guilin The Paradize On Earth 5 วัน 4 คืน (260619)


THB15-CZ-CN-15MAY-26JUN19

ID : 26834

กุ้ยหลิน-เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน
ถนนโบราณตงซี-ถนนโบราณซิงผิง
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง
สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)
เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-19 พ.ค. 62
25-30 มิ.ย. 62
ราคา 17,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHCZKWL13 กุ้ยหลิน ซ่าหริ่ม นาขั้นบันไดหลงจี๋ (นั่งกระเช้า) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 5 วัน 4 คืน (280819)


THS3-CZ-CN-29MAY-28AUG19

ID : 27852

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)
ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-ชมโชว์ MIRAGE 
ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ
หลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
หยางซั่ว-เขาเซียงกง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน
ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562
6-10 มิถุนายน 2562
31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม-1กันยายน 2562
ราคา 18,999.-
15-19 สิงหาคม 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHCZKWL14 กุ้ยหลิน ขนมเรไร นาขั้นบันไดหลงจี๋ (พักบนเขา) หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย 5 วัน 4 คืน (161019)


THS3-CZ-CN-18SEP-16OCT19

ID : 27856

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)
ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-นาขั้นบันไดหลงจี๋
ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่อง ครึ่งสาย)
อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์หลิวซานเจี่ย
เขาเซียงกง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน
ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินชมโชว์ MIRAGE
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-22 กันยายน 2562
ราคา 21,999.-
11-15 ตุลาคม 2562
16-20 ตุลาคม 2562
ราคา 22,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก