Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 3 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1XIY-FD003 ซีอาน เจาะตำนานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ 4 วัน 3 คืน (111019)


THB15-FD-CN-1MAY-11OCT19

ID : 27110

ซีอาน-โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-เกี๊ยวซีอาน
โชว์ราชวงศ์ถัง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ร้านผ้าไหม
พิพิธภัณฑ์ซีอาน-จตุรัสหอกลอง-หอระฆัง
ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม-วัดลามะ–วัดชิงหลง
ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 พ.ค. 62
14-17 ก.ค. 62
ราคา 22,900.-
26-29 ก.ค. 62
ราคา 23,900.-
11-14 ต.ค. 62
ราคา 21,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1XIY-FD001 ซีอาน ถ้ำผาหลงเหมิน ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน 5 วัน 4 คืน (221019)


THB15-FD-CN-13JUN-22OCT19

ID : 27109

ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
เมืองหลิงเป่า – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
โชว์ราชวงศ์ถัง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 มิ.ย. 62
29 ส.ค.-02 ก.ย. 62
ราคา 23,900.-
12-16 ก.ย. 62
ราคา 24,900.-
12-16 ก.ค. 62
ราคา 25,900.-
03-07 ต.ค. 62
ราคา 26,900.-
25-29 ก.ค. 62
ราคา 28,900.-
22-26 ต.ค. 62
ราคา 29,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1XIY-FD002 ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (171019)


THB15-FD-CN-27JUN-17OCT19

ID : 27121

ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู
ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว
อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่ – ซินหมี่
วัดเส้าหลิน (รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู-จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง
ชมโชว์ราชวงศ์ถัง-พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)
ร้านผ้าไหม– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์)
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-30,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
19-23 ก.ย. 62
ราคา 25,900.-
13-17 ก.ค. 62 
17-21 ต.ค. 62
ราคา 27,900.-
27-31 ก.ค. 62 
10-14 ต.ค. 62 
ราคา 30,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก