Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 7 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GQ1CTU-MU001 CHENGDU SUPER PRO LESHAN 4 DAYS 3 NIGHTS (261219)


THB15-MU-CN-4JUL-26DEC19

ID : 28372

เฉิงตู-เมืองโบราณหวงซี-เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
ง้อไบ๊-วัดเป้ากว๋อ-วัดฝูหู
ห้างสรรพสินค้า GLOBAL CENTURY  
ร้านยางพารา-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่งหลี่
ร้านบัวหิมะ-สวนว่านเจียงโหลว
ซอยกว้างซอยแคบ-ถนนซุนซีลู่
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-07 ก.ค. 62
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
ราคา 11,900.-
16-19 ก.ค. 62
25-28 ก.ค. 62
05-08 ก.ย. 62
19-22 ก.ย. 62
26-29 ก.ย. 62
14-17 พ.ย. 62
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
ราคา 13,900.-
01-04 ส.ค. 62
15-18 ส.ค. 62
22-25 ส.ค. 62
03-06 พ..ย 62
06-09 พ.ย. 62
ราคา 12,900.-
11-14 ต.ค. 62
ราคา 16,900.-
19-22 ต.ค. 62
30 ต.ค. -02 พ.ย. 62
04-05 ธ.ค. 62
08-11 ธ.ค. 62 
ราคา 15,900.-
19-22 ธ.ค. 62
26-29 ธ.ค. 62
ราคา 14,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZCTU02 T-SUD CHENGDU THE GREATER JOURNEY 5D4N (280619)


THZ1-TG-CN-8MAR-28JUN19

ID : 26286

เฉินตู  – ง้อไบ๊-เขาง้อไบ๊
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า)
นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ – วัดเป้ากั๋ว 
เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
เฉียนเหว่ย – นั่งรถจักรไอน้ำแห่งสุดท้ายของโลก
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ช้อปปิ้งไท่กู๋หลี่
วัดต้าฉือ (วัดพระถังซำจั๋ง)-ร้านผ้าไหม
ถนนคนเดินจิ่งหลี่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย.62
26 – 30 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
01 – 05 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,999.-
07 – 11 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.62
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1CTU-MU001 เฉิงตู นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง 4 วัน 3 คืน (270619)


THB15-MU-CN-25APR-27JUN19

ID : 27107

เฉิงตู-เมืองโบราณหวงซี-เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊
ยอดเขาจินติ่ง(กระเช้าขึ้น-ลง)-องค์ผู๋เศียรทรงช้าง
วัดเป้ากว่อ-ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านยางพารา
ห้างสรรพสินค้า GLOBAL CENTER
ร้านใบชา-ซอยกว้างซอยแคบ
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านบัวหิมะ-ถนนโบราณจิ่งหลี่-ถนคนเดินซุนซีลู่
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-12 พ.ค. 62
23-26 พ.ค. 62
06-09 มิ.ย. 62
13-16 มิ.ย. 62
27-30 มิ.ย. 62
ราคา 19,900.-
25-28 เม.ย. 62
16-19 พ.ค. 62
ราคา 20,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FT-CTU 3U01A สุดฟิน ชัมบาล่า เต้าเฉิง ย่าติง 6 วัน 5 คืน (011119)


THF4-3U-CN-20SEP-1NOV19

ID : 27343

เฉิงตู – อุทยานภูเขาสี่ดุรณี
หุบเขาซวงเฉียวโกว-เมืองตันปา
หมู่บ้านเจี๋ยจี - ผ่านชมหอคอยโบราณโซโพ
วัดถ่ากง - เมืองซินตูเฉียว-วัดหลี่ถัง-ย่าติง
อุทยานหย่าติง (รวมรถประจำอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไม่รวมขี่ม้า)
เต้าเฉิง
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 34,900-36,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-25 ก.ย. 62 ราคา 34,900.-
18-23 ต.ค. 62 ราคา 36,900.-
01-06 พ.ย. 62 ราคา 35,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SH3ULHW3 เส้นทางสายไหม ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (201019)


THS3-3U-CN-8SEP-20OCT19

ID : 27855

เฉิงตู-หลานโจว-เขื่อนหลิวเจียเสีย
วัดปิ่งหลิงซื่อ-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง
สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง
นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่
เขาสายรุ้งตันเซี๋ย-จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน
เจียอวี้กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน
ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน
ขี่อูฐท่องทะเลทราย-สระน้ำวงพระจันทร์
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว-ถ้ำม่อเกาคู
ภาพยนตร์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน
ถู่หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว
บ้านชนเผ่าอุยกูร์-เมืองโบราณเจียวเหอ
ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน-เจดีย์ซูกงถ่า
อูหลู่มู่ฉี-ตลาดต้าปาจา-เทือกเขาเทียนซาน
ล่องเรือทะเลสาบ-เทียนฉือ-ถนนโบราณจินหลี
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 48,999-49,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-16 กันยายน 2562
13-21 ตุลาคม 2562
ราคา 48,999.-
20-28 ตุลาคม 2562
ราคา 49,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : มหัศจรรย์ภูเขาสายรุ้ง 10 วัน 9 คืน (180919)


THH1-3U-CN-7JUN-18SEP19

ID : 27641

เฉิงตู - อูหลู่มู่ฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมค่ารถกอล์ฟ+ค่าล่องเรือ) 
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง- สวนหงซาน-ตลาดพื้นเมืองบาซาร์
ทูหลู่ฟาน-ถ้ำพระพันองค์  -  เมืองโบราณเกาชาง (รถกอล์ฟ)
ภูเขาเปลวเพลิง –คานเอ๋อจิ่ง – มัสยิดเอ๋อหมิ่น-ทูรูฟาน
ลิ่วหยวน-เมืองตุนหวง – ทะเลทรายหมิงซาซาน
(ขี่อูฐเข้าและนั่งรถกอล์ฟออก)-ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวโม่เกาคู
เมืองเจียยวี่กวน-ด่านเจียอวี้กวน (รถกอล์ฟ) - สวนจิ่วฉวน
เมืองจางเย่ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน-วัดพระใหญ่ (ต้าฝอซื่อ)
เมืองหวู่เว่ย-สุสานฮั่นเหลยไถ – เมืองหลันโจว
หวงเหอหมู่ชิง - กังหันวิดน้ำสุ่ยเฌอ
เฉินตู-ถนนโบราณจิ๋งหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-16 มิ.ย./23 ส.ค.-1 ก.ย.62
13-22 ก.ย./18-27 ก.ย.62
ราคา 59,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : มหัศจรรย์ภูเขาสายรุ้ง 10 วัน 9 คืน (251019)


THH1-3U-CN-25OCT-3NOV19

ID : 27640

เฉิงตู - อูหลู่มู่ฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมค่ารถกอล์ฟ+ค่าล่องเรือ) 
อูหลู่มู่ฉี -พิพิธภัณฑ์ซินเจียง- สวนหงซาน
ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ -ทูหลู่ฟาน
ถ้ำพระพันองค์  -  เมืองโบราณเกาชาง (รถกอล์ฟ)
ภูเขาเปลวเพลิง –คานเอ๋อจิ่ง – มัสยิดเอ๋อหมิ่น 
ทูรูฟาน-ลิ่วหยวน-เมืองตุนหวง
ทะเลทรายหมิงซาซาน (ขี่อูฐเข้าและนั่งรถกอล์ฟออก)
ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวโม่เกาคู-เมืองเจียยวี่กวน
ด่านเจียอวี้กวน (รถกอล์ฟ) - สวนจิ่วฉวน
เมืองจางเย่ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน
วัดพระใหญ่ (ต้าฝอซื่อ) - เมืองหวู่เว่ย 
สุสานฮั่นเหลยไถ – เมืองหลันโจวหลันโจว
เฉิงตู-วัดเหวินซู (มัณชูศรีโพธิสัตว์)
ซอยควานจ๋ายเฉินตู-ถนนโบราณจิ๋งหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 ต.ค.-3 พ.ย.62
ราคา 59,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก