Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 10 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZCTU02 T-SUD CHENGDU THE GREATER JOURNEY 5D4N (280619)


THZ1-TG-CN-8MAR-28JUN19

ID : 26286

เฉินตู  – ง้อไบ๊-เขาง้อไบ๊
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า)
นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ – วัดเป้ากั๋ว 
เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
เฉียนเหว่ย – นั่งรถจักรไอน้ำแห่งสุดท้ายของโลก
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ช้อปปิ้งไท่กู๋หลี่
วัดต้าฉือ (วัดพระถังซำจั๋ง)-ร้านผ้าไหม
ถนนคนเดินจิ่งหลี่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย.62
26 – 30 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
01 – 05 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,999.-
07 – 11 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.62
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CTU-3U004 เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียสวรรค์ 5 วัน 4 คืน (120619)


THG1-3U-CN-6MAR-12JUN19

ID : 25925

เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว (รวมรถอุทยาน)
ต๋ากู่ปิงชวน-อุทยานสวรรค์การ์เซียสวรรค์ (รวมกระเช้า+รถอุทยาน)
ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านยางพารา-ถนนโบราณจิ่งหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-10 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
01-05 เม.ย. 62
08-12 เม.ย. 62
ราคา 18,888.-
15-19 เม.ย. 62
24-28 เม.ย. 62
12-16 มิ.ย. 62
ราคา 19,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KIKKY กังฟูแฟนด้า IN CHENGDU 6D3N (290519)


THW6-MU-CN-17APR-29MAY19

ID : 27081

อุทยานซงผิงโกว-เม่าเซี่ยน
เฮยสุ่ย-ภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)
ตูเจียงเยี่ยน-ศูนย์หมีแพนด้า-ร้านบัวหิมะ
ซอยกว้างซอยแคบ-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านยางพารา-ร้านใบชา-วัดเหวินซู
วังแพะเขียว-ถนนคนเดินชุนซีลู่
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-08 พฤษภาคม 2562
04-09 พฤษภาคม 2562
ราคา 18,900.-
12-17 พฤษภาคม 2562
24-29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2562
ราคา 19,900.-
02-07 พฤษภาคม 2562
ราคา 21,900.-
17-22 เมษายน 2562
22-27 เมษายน 2562
ราคา 22,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : เที่ยว 3 เขาสวยแห่งมณฑลเสฉวน 6 วัน 4 คืน (200619)


THP14-MU-CN-17MAY-20JUN19

ID : 27690

เฉินตู – เม่าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
ฉวนจูซื่อ – อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – ทะเลสาบเต๋อซี
อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า)
ถนนคนเดินซุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก -ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – หยก – ถนนโบราณจินหลี่ 
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-22 พ.ค.62
6-11, 20-25 มิ.ย. 62
ราคา 18,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1CTU-MU001 เฉิงตู นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง 4 วัน 3 คืน (270619)


THB15-MU-CN-25APR-27JUN19

ID : 27107

เฉิงตู-เมืองโบราณหวงซี-เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊
ยอดเขาจินติ่ง(กระเช้าขึ้น-ลง)-องค์ผู๋เศียรทรงช้าง
วัดเป้ากว่อ-ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านยางพารา
ห้างสรรพสินค้า GLOBAL CENTER
ร้านใบชา-ซอยกว้างซอยแคบ
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านบัวหิมะ-ถนนโบราณจิ่งหลี่-ถนคนเดินซุนซีลู่
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-12 พ.ค. 62
23-26 พ.ค. 62
06-09 มิ.ย. 62
13-16 มิ.ย. 62
27-30 มิ.ย. 62
ราคา 19,900.-
25-28 เม.ย. 62
16-19 พ.ค. 62
ราคา 20,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FT-CTU 3U01A สุดฟิน ชัมบาล่า เต้าเฉิง ย่าติง 6 วัน 5 คืน (011119)


THF4-3U-CN-20SEP-1NOV19

ID : 27343

เฉิงตู – อุทยานภูเขาสี่ดุรณี
หุบเขาซวงเฉียวโกว-เมืองตันปา
หมู่บ้านเจี๋ยจี - ผ่านชมหอคอยโบราณโซโพ
วัดถ่ากง - เมืองซินตูเฉียว-วัดหลี่ถัง-ย่าติง
อุทยานหย่าติง (รวมรถประจำอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไม่รวมขี่ม้า)
เต้าเฉิง
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 34,900-36,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-25 ก.ย. 62 ราคา 34,900.-
18-23 ต.ค. 62 ราคา 36,900.-
01-06 พ.ย. 62 ราคา 35,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SH3UCTUDCY1 เต้าเฉิง...ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง 8 วัน 7 คืน (230619)


THS3-3U-CN-10APR-23JUN19

ID : 26881

เฉิงตู-อุทยานมู่เก๋อฉั้ว-คังติ้ง
เมืองตันปา-หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่
หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ)
ทุ่งหญ้าถ่ากง-วัดถ่ากง-เมืองซินตูเฉียว
หย่าเจียง-หลี่ถัง-เต้าเฉิง-เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)
ย่าติง-อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก)
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 36,999-38,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-17 เมษายน 2562
ราคา 38,999.-
28 เมษายน-5 พฤษภาคม 2562
19-26 พฤษภาคม 2562
23-30 มิถุนายน 2562
ราคา 36,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SH3UURC2 คานาสือ....ขนมเสน่ห์จันทร์ อูหลู่มู่ฉี ธารน้ำห้าสี แกรนด์แคนยอนขุยถุน 8 วัน 7 คืน (190619)


THS3-3U-CN-22MAY-19JUN19

ID : 26882

เฉิงตู-เมืองอูหลู่มู่ฉี-พิพิธภัณ์ซินเจียง
สวนหงซาน-ตลาดต้าปาจา-โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง
ปู้เอ่อจิน-ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์-สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่
ธารน้ำห้าสี-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-ชนเผ่าถูหว่าปากหุบเขาเจียเติงยวี่
ปากหุบเขาเจียเติงยวี่-อุทยานคานาสือทะเลสาบวงพระจันทร์
ทะเลสาบมังกรลับล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ-ศาลาชมปลา
แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ-เมืองเค่อลาม่าอี-สวนภูเขาน้ำมันสีดำ
เมืองขุยคุน-แกรนด์แคนยอนขุยถุน-ถนนโบราณจินหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 42,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-29 พฤษภาคม 2562
5-12 มิถุนายน 2562
19-26 มิถุนายน 2562
ราคา 42,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : มหัศจรรย์ภูเขาสายรุ้ง 10 วัน 9 คืน (180919)


THH1-3U-CN-7JUN-18SEP19

ID : 27641

เฉิงตู - อูหลู่มู่ฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมค่ารถกอล์ฟ+ค่าล่องเรือ) 
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง- สวนหงซาน-ตลาดพื้นเมืองบาซาร์
ทูหลู่ฟาน-ถ้ำพระพันองค์  -  เมืองโบราณเกาชาง (รถกอล์ฟ)
ภูเขาเปลวเพลิง –คานเอ๋อจิ่ง – มัสยิดเอ๋อหมิ่น-ทูรูฟาน
ลิ่วหยวน-เมืองตุนหวง – ทะเลทรายหมิงซาซาน
(ขี่อูฐเข้าและนั่งรถกอล์ฟออก)-ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวโม่เกาคู
เมืองเจียยวี่กวน-ด่านเจียอวี้กวน (รถกอล์ฟ) - สวนจิ่วฉวน
เมืองจางเย่ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน-วัดพระใหญ่ (ต้าฝอซื่อ)
เมืองหวู่เว่ย-สุสานฮั่นเหลยไถ – เมืองหลันโจว
หวงเหอหมู่ชิง - กังหันวิดน้ำสุ่ยเฌอ
เฉินตู-ถนนโบราณจิ๋งหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-16 มิ.ย./23 ส.ค.-1 ก.ย.62
13-22 ก.ย./18-27 ก.ย.62
ราคา 59,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : มหัศจรรย์ภูเขาสายรุ้ง 10 วัน 9 คืน (251019)


THH1-3U-CN-25OCT-3NOV19

ID : 27640

เฉิงตู - อูหลู่มู่ฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมค่ารถกอล์ฟ+ค่าล่องเรือ) 
อูหลู่มู่ฉี -พิพิธภัณฑ์ซินเจียง- สวนหงซาน
ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ -ทูหลู่ฟาน
ถ้ำพระพันองค์  -  เมืองโบราณเกาชาง (รถกอล์ฟ)
ภูเขาเปลวเพลิง –คานเอ๋อจิ่ง – มัสยิดเอ๋อหมิ่น 
ทูรูฟาน-ลิ่วหยวน-เมืองตุนหวง
ทะเลทรายหมิงซาซาน (ขี่อูฐเข้าและนั่งรถกอล์ฟออก)
ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวโม่เกาคู-เมืองเจียยวี่กวน
ด่านเจียอวี้กวน (รถกอล์ฟ) - สวนจิ่วฉวน
เมืองจางเย่ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน
วัดพระใหญ่ (ต้าฝอซื่อ) - เมืองหวู่เว่ย 
สุสานฮั่นเหลยไถ – เมืองหลันโจวหลันโจว
เฉิงตู-วัดเหวินซู (มัณชูศรีโพธิสัตว์)
ซอยควานจ๋ายเฉินตู-ถนนโบราณจิ๋งหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 ต.ค.-3 พ.ย.62
ราคา 59,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก