Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZCKG02 T-SUD CHONGQING SMART DEAL 3D2N (280619)


THZ1-WE-CN-22FEB-28JUN19

ID : 26024

ฉงชิ่ง – หวู่หลง
มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
14 – 16 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 9,999.-
01 – 03 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
19 – 21 เมษายน 2562
03 – 05 พฤษภาคม 2562
10 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 10,999.-
05 – 07 เมษายน 2562
17 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,999.-
13 – 15 เมษายน 2562
15 – 17 เมษายน 2562
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZCKG01 T-SUD FAIRY TAIL OF CHONGQING 4D3N (220619)


THZ1-WE-CN-23FEB-22JUN19

ID : 26104

ฉงชิ่ง – ช้อปปิ้งหงหยาต้ง-หวู่หลง
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์ และรถอุทยาน)
จุดชมวิวระเบียงแก้ว-ชมมรดกโลกถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)
ล่องเรือชมเมืองสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงยามค่ำคืน
มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)-พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา
ถนนคนเดินบ้านโบราณฉือชี่โข่ว
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 13,999.-
02 – 05 มีนาคม 2562
16 – 19 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 02 เม.ย.62
11 – 14 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
08 – 11 มิถุนายน 2562
22 – 25 มิถุนายน 2562
ราคา 14,999.-
20 – 23 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
06 – 09 เมษายน 2562
01 – 04 พฤษภาคม 2562
18 – 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 16,999.-
13 – 16 เมษายน 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE009 ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (260619)


THG1-WE-CN-16JAN-26JUN19

ID : 25165

ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้ว-ถ้ำฝูหยงต้ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 20,888-31,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 ม.ค. 62
23-27 ม.ค. 62
ราคา 20,888.-
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
22-26 ก.พ. 62
01-05 มี.ค. 62
12-16 มี.ค. 62
15-19 มี.ค. 62
22-26 มี.ค. 62
27-31 มี.ค. 62
ราคา 21,888.-
02-06 พ.ค. 62
08-12 พ.ค. 62
14-18 พ.ค. 62
17-21 พ.ค. 62
21-25 พ.ค. 62
12-16 มิ.ย. 62
19-23 มิ.ย. 62
26-30 มิ.ย. 62
ราคา 22,888.-
02-06 เม.ย. 62
05-09 เม.ย. 62
24-28 เม.ย. 62
26-30 เม.ย. 62
ราคา 23,888.-
10-14 เม.ย. 62
ราคา 29,888.-
11-15 เม.ย. 62
13-17 เม.ย. 62
14-18 เม.ย. 62
ราคา 31,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHWECKG9 ต้าจู๋…ขนมมันม่วง ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (260619)


THS3-WE-CN-9APR-26JUN19

ID : 26922

ฉงชิ่ง-อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ต้าจู๋
เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 20,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-13 เมษายน 2562
3-7 พฤษภาคม 2562
8-12 พฤษภาคม 2562
24-28 พฤษภาคม 2562 
26-30 มิถุนายน 2562 
ราคา 20,999.-
17-21 พฤษภาคม 2562
ราคา 21,999.-
26-30 เมษายน 2562
ราคา 22,999.-
11-15 เมษายน 2562
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE010 ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ว่านเซิ่น สะพานกระจก 5 วัน 4 คืน (120619)


THG1-WE-CN-23JAN-12JUN19

ID : 25166

ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-อู่หลง-เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)
หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้ว
ว่านเซิ่น-สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด (รวมรถแบตเตอรี่)
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง(รวมรถแบตเตอรี่)
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำ
ช้อปปิ้งย่าเฉ่าเทียนเหมิน-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 ม.ค. 62
12-16 มี.ค. 62
ราคา 22,888.-
02-06 เม.ย. 62
08-12 พ.ค. 62
17-21 พ.ค. 62
12-16 มิ.ย. 62 
ราคา 23,888.-
13-17 เม.ย. 62
ราคา 32,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก