Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 15 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FD401 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4 วัน 2 คืน (201219)


THB12-FD-CN-8MAR-20DEC19

ID : 26609

คุนหมิง -ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ถานเตี้ยน
ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว (รวมสไลเดอร์ขากลับ)
ถนนคนเดิน-สวนน้ำตกคุนหมิง
เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-17 มิ.ย.62
ราคา 7,888.-
29 มี.ค.-1 เม.ย.62
28 มิ.ย.-1 ก.ค.62
6-9 ก.ย.62
ราคา 8,888.-
26-29 เม.ย.62
3-6 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
26-29 ก.ค.62 
13-16 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
18-21 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
1-4 พ.ย.62
8-11 พ.ย.62
15-18 พ.ย.62
22-25 พ.ย.62
29 พ.ย.-2 ธ.ค.62
6-9 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62
ราคา 9,888.-
8-11 มี.ค.62 
ราคา 11,111.-
5-8 เม.ย.62
17-20 พ.ค.62
9-12 ส.ค.62
ราคา 11,888.-
11-14 ต.ค.62
ราคา 12,888.-
12-15 เม.ย.62
ราคา 14,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CNFD403 คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4 วัน 2 คืน (200919)


THB12-FD-CN-3MAY-20SEP19

ID : 27322

คุนหมิง-ลู่เหลียง-หุบเขาทรายเปลี่ยนสี
เมืองหลัวผิง-น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า)
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-สวนน้ำตกคุนหมิง
เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,988-10,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-6 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-1 ก.ค.62
6-9 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
ราคา 8,988.-
26-29 ก.ค.62
ราคา 9,988.-
9-12 ส.ค.62
ราคา 10,988.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZKMG07 จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป 4D3N (เลสโก พญาบุปผา) (300919)


THZ1-8L-CN-1JUL-30SEP19

ID : 28132

เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง
สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden
ตำหนักทองจินเตี้ยน – เมืองโบราณกวนตู้
หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน – ร้านบัวหิมะ
ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย 
ภูเขาซีซาน – วัดหยวนทง 
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 กรกฎาคม 2562
02 – 05 กรกฎาคม 2562
07 – 10 กรกฎาคม 2562
08 – 11 กรกฎาคม 2562
09 – 12 กรกฎาคม 2562
30 ก.ค. – 02 ส.ค. 62
04 – 07 สิงหาคม 2562
05 – 08 สิงหาคม 2562
26 – 29 สิงหาคม 2562
27 – 30 สิงหาคม 2562
01 – 04 กันยายน 2562
02 – 05 กันยายน 2562
03 – 06 กันยายน 2562
08 – 11 กันยายน 2562
09 – 12 กันยายน 2562
10 – 13 กันยายน 2562
15 – 18 กันยายน 2562
16 – 19 กันยายน 2562
17 – 20 กันยายน 2562
22 – 25 กันยายน 2562
23 – 26 กันยายน 2562
24 – 27 กันยายน 2562
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 62
30 ก.ย. – 03 ต.ค. 62   
ราคา 8,999.-
03 – 06 กรกฎาคม 2562
04 – 07 กรกฎาคม 2562
05 – 08 กรกฎาคม 2562
06 – 09 กรกฎาคม 2562
10 – 13 กรกฎาคม 2562
11 – 14 กรกฎาคม 2562
18 – 21 กรกฎาคม 2562
19 – 22 กรกฎาคม 2562
20 – 23 กรกฎาคม 2562
21 – 24 กรกฎาคม 2562
22 – 25 กรกฎาคม 2562
23 – 26 กรกฎาคม 2562
24 – 27 กรกฎาคม 2562
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 62
01 – 04 สิงหาคม 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
03 – 06 สิงหาคม 2562
28 – 31 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
04 – 07 กันยายน 2562
05 – 08 กันยายน 2562
06 – 09 กันยายน 2562
07 – 10 กันยายน 2562
11 – 14 กันยายน 2562
12 – 15 กันยายน 2562
13 – 16 กันยายน 2562
14 – 17 กันยายน 2562
18 – 21 กันยายน 2562
19 - 22 กันยายน 2562
20 – 23 กันยายน 2562
21 – 24 กันยายน 2562
25 – 28 กันยายน 2562
26 – 29 กันยายน 2562
27 – 30 กันยายน 2562
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคา 9,999.-
13 – 16 กรกฎาคม 2562
15 – 18 กรกฎาคม 2562
16 – 19 กรกฎาคม 2562
17 – 20 กรกฎาคม 2562
26 – 29 กรกฎาคม 2562
27 – 30 กรกฎาคม 2562
28 – 31 กรกฎาคม 2562
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 62
ราคา 10,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CN8L801 ทัวร์คุนหมิง เขาหมื่นยอด น้ำตกร้อยสาย ลูกเลี่ยง ซินหยี้ 4 วัน 3 คืน (171019)


THB12-8L-CN-6JUN-17OCT19

ID : 27327

คุนหมิง-เมืองซินหยี้-ป่าภูเขาหมื่นยอด (รวมนั่งรถแบตเตอรี่)
ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู-ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทหงส์
หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (รวมรถราง)
วัดหยวนทง-สวนน้ำตกคุนหมิง
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-11,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-9 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
5-8 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
ราคา 9,888.-
19-22 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
3-6 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62 
ราคา 10,888.-
11-14 ต.ค.62
ราคา 11,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GQ1KMG-MU002 SUPER คุ้ม คุนหมิง ภูเขาเจี้ยวจื่อ ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน (210819)


THB15-MU-CN-3-21AUG19

ID : 28892

คุนหมิง-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง
ถ่างเตี้ยน-ภูเขาเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว (รวมสไลเดอร์ลงเขา)
ร้านบัวหิมะ-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตกคุนหมิง
ร้านหยก-ประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-06 ส.ค. 62
ราคา 9,999.-
14-17 ส.ค. 62
15-18 ส.ค 62
21-24 ส.ค. 62
ราคา 10,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZKMG02 จีน คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ ตงชวน 4D3N (เลสโก ลาเวนเดอร์) (300619)


THZ1-8L-CN-12-30JUN19

ID : 28283

คุนหมิง-ไร่สตรอเบอรี่ – ทุ่งลาเวนเดอร์
เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง
ภูเขาซีซาน (Option Tour) - ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกวนตู้-วัดหยวนทง
ประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 15 มิถุนายน 2562
13 – 16 มิถุนายน 2562
14 – 17 มิถุนายน 2562
15 – 18 มิถุนายน 2562
16 – 19 มิถุนายน 2562
19 – 22 มิถุนายน 2562
20 – 23 มิถุนายน 2562
21 – 24 มิถุนายน 2562
22 – 25 มิถุนายน 2562
23 – 26 มิถุนายน 2562
26 – 29 มิถุนายน 2562
27 – 30 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 62
ราคา 9,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FD402 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 4 คืน (281219)


THB12-FD-CN-6APR-28DEC19

ID : 26930

คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงการีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง
สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-21,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 - 20 Jun 19
ราคา 16,888.-
06 - 11 Apr 19 
04 - 09 May 19 
18 - 23 May 19 
12 - 17 Oct 19 
19 - 24 Oct 19 
26 - 31 Oct 19 
09 - 14 Nov 19 
23 - 28 Nov 19 
07 - 12 Dec 19 
14 - 19 Dec 19 
21 - 26 Dec 19 
ราคา 17,888.-
27 Jul - 01 Aug 19
ราคา 18,888.-
13 - 18 Apr 19 
28 Dec 19 - 02 Jan 20
ราคา 21,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (190919)


THP14-MU-CN-19JUL-19SEP19

ID : 29001

คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน
โค้งแรกแยงซีเกียง – เมืองโบราณจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีเงิน – วัดลามะซงจ้านหลิน
ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง 
ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า
หุบเขาพระจันทร์สีเงินไป๋สุ่ย
โชว์ IMPRESSION LIJIANG 
อุทยานน้ำหยก – บึงมังกรดำ 
ศูนย์สมุนไพรจีน – สวนน้ำตก
ร้านใบชา-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-24 ก.ค.,1-6, 15-20, 22-27 ส.ค. 62
29 ส.ค.-3 ก.ย., 17-22, 19-24 ก.ย. 62
ราคา 20,999.-
24-29 ก.ค., 8-13 ส.ค. 62
ราคา 21,999.-
4-9, 12-17 ก.ย. 62
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : หลูกูหู ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน (190919)


THP14-MU-CN-19JUL-19SEP19

ID : 28994

คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณซีโจว
วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง – หลูกูหู
ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู – หมู่บ้านโมโซ
จุดชมวิวหมู่บ้านลีเกร์
โชว์ความรักหนุ่มสาวชาวโม๋ซัว (อัวโหลเลี่ยนเกร์)
สระมังกรดำ – เมืองโบราณซู่เหอ   
นั่งรถไฟความเร็วสูง-ศูนย์สมุนไพรจีน
ร้านหยกหรือร้านยางพารา – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 
วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – สวนน้ำตก
ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-24 ก.ค.62
1-6, 15-20, 22-27 ส.ค.62
29 ส.ค.-3 ก.ย.62
4-9, 12-17 ก.ย.62
ราคา 19,999.-
24-29 ก.ค.62
8-13 ส.ค.62
17-22, 19-24 ก.ย. 62
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG002A คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (281219)


THS6-FD-CN-13JUL-28DEC19

ID : 27604

คุนหมิง  - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
ลี่เจียง –  สาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
SHOW IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ
ลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง
ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้ง – ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก..ค-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 กรกฎาคม 2562
ราคา 25,900.-
19-23 ตุลาคม 2562
ราคา 21,900.-
28 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563
ราคา 24,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZKMG06 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (เลสโก คุนหมิงตัวแม่) (291219)


THZ1-TG-CN-20JUN-29DEC19

ID : 26905

เมืองเสี่ยงยิน-เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่
เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)
เมืองเก่าจงเตี้ยน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า)
เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)
โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์)
อุทยานน้ำหยก-เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก-ร้านชา
วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 25 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
18 – 23 กรกฎาคม 2562
01 – 06 สิงหาคม 2562
15 – 20 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
05 – 10 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
17 – 22 ตุลาคม 2562
25 – 30 ตุลาคม 2562
26 – 31 ตุลาคม 2562
07 – 12 พฤศจิกายน 2562
08 – 13 พฤศจิกายน 2562
14 – 19 พฤศจิกายน 2562
15 – 20 พฤศจิกายน 2562
21 – 26 พฤศจิกายน 2562
22 – 27 พฤศจิกายน 2562
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
ราคา 21,999.-
11 – 16 กรกฎาคม 2562
07 – 12 สิงหาคม 2562
07 – 12 ธันวาคม 2562
19 – 24 ธันวาคม 2562
ราคา 22,999.-
12 – 17 กรกฎาคม 2562
25 – 30 กรกฎาคม 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
11 – 16 ตุลาคม 2562
12 – 17 ตุลาคม 2562
18 – 23 ตุลาคม 2562
19 – 24 ตุลาคม 2562
05 – 10 ธันวาคม 2562
06 – 11 ธันวาคม 2562
ราคา 23,999.-
26 – 31 ธันวาคม 2562
ราคา 25,999.-
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 62
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG001A คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (281219)


THS6-FD-CN-5-28DEC19

ID : 27606

คุนหมิง  - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณลี่เจียง
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิน – เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
SHOW IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ
วัดหยวนทง – ร้านหยก  – อิสระช้อปปิ้ง-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-10 ธันวาคม 2562
ราคา 23,900.-
28 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1KMG-TG002 คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (260719)


THB15-TG-CN-20APR-26JUL19

ID : 27117

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า
ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 มิ.ย. 62
14-19 มิ.ย. 62
21-26 มิ.ย. 62
ราคา 23,900.-
20-25 เม.ย. 62
24-29 พ.ค. 62
ราคา 24,900.-
26 เม.ย.-01 พ.ค. 62
17-22 พ.ค. 62
16-21 ก.ค. 62
26-31 ก.ค. 62
ราคา 25,900.-
12-17 ก.ค. 62
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG002B คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (281219)


THS6-FD-CN-19OCT-28DEC19

ID : 27605

คุนหมิง  - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
SHOW IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
แชงกรีล่า – เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 ตุลาคม 2562
ราคา 26,900.-
28 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563
ราคา 28,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FT-INC MU01A ท่องแดนอารยธรรม เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย 8 วัน 7 คืน (121019)


THF4-MU-CN-8JUN-12OCT19

ID : 27759

คุนหมิง – หนิงเซี่ย – พิพิธภัณฑ์ชนชาติหุย
หยินชวน – สือจุยซาน – วัดอู่ตัง – หอจักรพรรดิหยก
ทะเลสาบซาหู (รวมเรือ)-สุสานจักรพรรดิซีเซี่ย
โรงถ่ายภาพยนตร์ – รูปสลักหิน 3,000 ปี  
เจดีย์หมวกเขียว – เมืองจงเว่ย – วัดเกาเมี่ยว
อุทยานทะเลทรายซาปอโถว (รวมรถอุทยาน+สไลด์+ขี่อูฐ)
จงเว่ย – พระแกะสลักซูมี่ – เมืองเก่าหวงเต้าผู่ – กู่หยวน
พิพิธภัณฑ์กู่หยวน – กำแพงเมือจีนสมัยราชวงศ์จิ๋น
มัสยิดถงซิ่น – จงเว่ย-หนิงสุ่ย
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,992-30,992 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-15 มิ.ย. 62
07-14 ก.ย. 62
ราคา 28,992.-
10-17 มิ.ย. 62
ราคา 29,992.-
13-20 ก.ค. 62
12-19 ต.ค. 62
ราคา 30,992.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก