Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 18 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)


THG15-XJ-CN-14MAY-22OCT19

ID : 27615

นครเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง ร้านปี่เซี๊ยะ
ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,989-14,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 พฤษภาคม 62
ราคา 9,989.-
21 – 25 พฤษภาคม 62
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
06 – 10 มิถุนายน 62
13 – 17 มิถุนายน 62
20 – 24 มิถุนายน 62
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
04 – 08 กรกฎาคม 62
09 – 13 กรกฎาคม 62
ราคา 12,989.-
22 – 26 สิงหาคม 62
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
05 – 09 กันยายน  62
12 – 16 กันยายน  62
17 – 21 กันยายน  62
19 – 23 กันยายน  62
24 – 28 กันยายน  62
26 – 30 กันยายน  62
15 – 19 ตุลาคม 62
ราคา 13,989.-
16 – 20 กรกฎาคม 62
25 – 29 กรกฎาคม 62
08 – 12 สิงหาคม 62
10 – 14 ตุลาคม 62
17 – 21 ตุลาคม 62
22 – 26 ตุลาคม 62
ราคา 14,989.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CNXJ802 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (171019)


THB12-XJ-CN-30MAY-17OCT19

ID : 27328

เทียนสิน-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย
ถนนหวังฟู่จิง-พระราชวังฤดูร้อน-ถนนวัฒนธรรม
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,989-12,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ค.-3 มิ.ย.62
6-10 มิ.ย.62
ราคา 9,989.-
13-17 มิ.ย.62
20-24 มิ.ย.62
ราคา 10,989.-
27 มิ.ย.-1 ก.ค.62
4-8 ก.ค.62
22-26 ส.ค.62
29 ส.ค.-2 ก.ย.62
5-9 ก.ย.62
12-16 ก.ย.62
19-23 ก.ย.62
ราคา 11,989.-
10-14 ต.ค.62
17-21 ต.ค.62
ราคา 12,989.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZTSN03 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 5D3N (เลสโก หอมหมื่นลี้) (171019)


THZ1-XJ-CN-30MAY-17OCT19

ID : 27167

เมืองเทียนจิน - เมืองปักกิ่ง  - วัดลามะ
ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกู๋เป่ย
กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งกระเช้า) 
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม - ร้านหยก - ตลาดรัสเซีย
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผีเซี๊ยะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
ราคา 11,999.-
06 – 10 มิถุนายน 2562
13 – 17 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
04 – 08 กรกฎาคม 2562
ราคา 12,999.-
11 – 15 กรกฎาคม 2562
18 – 22 กรกฎาคม 2562
01 – 05 สิงหาคม 2562
15 – 19 สิงหาคม 2562
22 – 26 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
05 – 09 กันยายน 2562
12 – 16 กันยายน 2562
19 – 23 กันยายน 2562
26 – 30 กันยายน 2562
17 – 21 ตุลาคม 2562
ราคา 13,999.-
16 – 20 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
ราคา 14,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : XWTSN01 เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ แดนมังกร (291019)


THT18-XW-CN-6APR-29OCT19

ID : 26744

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
พระราชวัง-ฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 09 มิถุนายน 2562 
13 - 16 มิถุนายน 2562 
20 - 23 มิถุนายน 2562 
27 - 30 มิถุนายน 2562 
ราคา 12,888.-
18 - 21 เมษายน 2562
20 - 23 เมษายน 2562 
25 - 28 เมษายน 2562 
27 - 30 เมษายน 2562 
02 - 05 พฤษภาคม 2562 
04 - 07 พฤษภาคม 2562 
16 - 19 พฤษภาคม 2562 
23 - 26 พฤษภาคม 2562 
30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 
04 - 07 กรกฎาคม 2562 
18 - 21 กรกฎาคม 2562 
01 – 04 สิงหาคม 2562 
15 - 18 สิงหาคม 2562  
22 - 25 สิงหาคม 2562  
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  
05 – 08 กันยายน 2562  
12 - 15 กันยายน 2562  
19 - 22 กันยายน 2562  
26 - 29 กันยายน 2562  
ราคา 13,888.-
06 - 09 เมษายน 2562
09 - 12 พฤษภาคม 2562
18 - 21 พฤษภาคม 2562
13 - 16 กรกฎาคม 2562
25 - 28 กรกฎาคม 2562 
27 - 30 กรกฎาคม 2562 
08 – 11 สิงหาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562  
19 – 22 ตุลาคม 2562  
24 - 27 ตุลาคม 2562  
26 - 29 ตุลาคม 2562  
29 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562  
ราคา 14,888.-
11 – 14 เมษายน 2562
ราคา 15,888.-
13 - 16 เมษายน 2562
22 – 25 ตุลาคม 2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : XWTSN02 เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน ซุปตาร์ รวมมิตร มหานคร (221019)


THT18-XW-CN-28MAY-22OCT19

ID : 27144

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-รถไฟความเร็วสูง
เซี่ยงไฮ้-ซินเทียนตี้-ร้านผ้าไหม- ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ร้านกาแฟ Starbucks-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 23 มิถุนายน 2562
ราคา 13,888.-
03 - 08 กันยายน 2562
ราคา 14,888.-
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 
04 - 09 มิถุนายน 2562 
11 - 16 มิถุนายน 2562 
25 - 30 มิถุนายน 2562 
02 - 07 กรกฎาคม 2562 
20 - 25 สิงหาคม 2562  
10 - 15 กันยายน 2562  
17 - 22 กันยายน 2562  
24 - 29 กันยายน 2562  
ราคา 15,888.-
09 - 14 กรกฎาคม 2562
13 - 18 สิงหาคม 2562  
27 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  
ราคา 16,888.-
16 - 21 กรกฎาคม 2562 
23 - 28 กรกฎาคม 2562 
06 - 11 สิงหาคม 2562
15 – 20 ตุลาคม 2562  
ราคา 17,888.-
22 – 27 ตุลาคม 2562 
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSTSNPVGXW01 เทียนสิน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (221019)


THC4-XW-CN-28MAY-22OCT19

ID : 27616

เทียนสิน-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
ย่านซินเทียนตี้-ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
Starbucks Reserve™ Roastery
เฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,899-18,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-23 มิถุนายน 2562
ราคา 13,899.-
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
04-09 มิถุนายน 2562
11-16 มิถุนายน 2562
25-30 มิถุนายน 2562
02-07 กรกฎาคม 2562
20-25 สิงหาคม 2562
10-15 กันยายน 2562
17-22 กันยายน 2562
24-29 กันยายน 2562
ราคา 15,899.-
09-14 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
13-18 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
ราคา 16,899.-
16-21 กรกฎาคม 2562
23-28 กรกฎาคม 2562 
06-11 สิงหาคม 2562
15-20 ตุลาคม 2562
ราคา 17,899.-
22-27 ตุลาคม 2562
ราคา 18,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CNXJ811 เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-เทียนจิน 7 วัน 4 คืน (171019)


THB12-XJ-CN-27JUN-17OCT19

ID : 28650

เซี่ยงไฮ้- อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัค-ตลาดร้อยปี
เมืองโบราณชีเป่า-นั่งรถไฟความเร็วสูง
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน          
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มิ.ย.-3 ก.ค.62
12-18 ก.ย.62
19-25 ก.ย.62
26 ก.ย.-2 ต.ค.62
3-9 ต.ค.62
ราคา 14,888.-
4-10 ก.ค.62
22-28 ส.ค.62
ราคา 15,888.-
11-17 ก.ค.62
15-21 ส.ค.62
10-16 ต.ค.62
17-23 ต.ค.62
ราคา 16,888.-
25-31 ก.ค.62
8-14 ส.ค.62
ราคา 17,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZTSN02 จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5D4N (เลสโก อาหมวยเล็ก) (251019)


THZ1-XW-CN-12APR-25OCT19

ID : 27171

เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (บัวหิมะ)
ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง-หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน-ตลาดรัสเซีย
ร้านปี่เซียะ-ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE 
สวนจิ้งหยวน-ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน
ถนนอิตาลี
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. -02 ก.ค. 62
ราคา 14,999.-
19 – 23 เมษายน 2562
23 – 27 เมษายน 2562
26 – 30 เมษายน 2562
03 – 07 พฤษภาคม 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
14 – 18 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
07 – 11 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
04 – 08 กรกฎาคม 2562
05 – 09 กรกฎาคม 2562
19 – 23 กรกฎาคม 2562
01 – 05 สิงหาคม 2562
02 – 06 สิงหาคม 2562
15 – 19 สิงหาคม 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
22 – 26 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
06 – 10 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคา 15,999.-
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62
07 – 11 พฤษภาคม 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
12 – 16 กรกฎาคม 2562
16 – 20 กรกฎาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
15 – 19 ตุลาคม 2562
17 – 21 ตุลาคม 2562
18 – 22 ตุลาคม 2562
24 – 28 ตุลาคม 2562
25 – 29 ตุลาคม 2562
ราคา 16,999.-
13 – 17 กรกฎาคม 2562
14 – 18 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
11 – 15 ตุลาคม 2562
12 – 16 ตุลาคม 2562
19 – 23 ตุลาคม 2562
22 – 26 ตุลาคม 2562
23 – 27 ตุลาคม 2562
ราคา 17,999.-
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 21,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZPEK02 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5D3N (เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง) (291119)


THZ1-TG-CN-1MAY-29NOV19

ID : 27168

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง
ทะเลสาบโฮ่วไห่-ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,999.-
23 – 27 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
07 – 11 มิถุนายน 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
04 – 08 กรกฎาคม 2562
ราคา 16,999.-
06 – 10 มิถุนายน 2562
05 – 09 กรกฎาคม 2562
ราคา 17,999.-
01 – 05 พฤษภาคม 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
13 – 17 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
06 – 10 กรกฎาคม 2562
01 – 05 สิงหาคม 2562
02 – 06 สิงหาคม 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
22 – 26 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
05 – 09 กันยายน 2562
12 – 16 กันยายน 2562
19 – 23 กันยายน 2562
ราคา 18,999.-
12 – 16 กรกฎาคม 2562
13 – 17 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
17 – 21 ตุลาคม 2562
18 – 22 ตุลาคม 2562
24 – 28 ตุลาคม 2562
25 – 29 ตุลาคม 2562
26 – 30 ตุลาคม 2562
01 – 05 พฤศจิกายน 2562
07 – 11 พฤศจิกายน 2562
08 – 12 พฤศจิกายน 2562
14 – 18 พฤศจิกายน 2562
15 – 19 พฤศจิกายน 2562
21 – 25 พฤศจิกายน 2562
22 – 26 พฤศจิกายน 2562
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
ราคา 19,999.-
11 – 15 ตุลาคม 2562
12 – 16 ตุลาคม 2562
19 – 23 ตุลาคม 2562
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GQ1PEK-TG001 ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน (250719)


THB15-TG-CN-12-25JUL19

ID : 28731

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง-ศูนย์ผีเซียะ
พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานไข่มุก
ART BEIJING FUN – ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์ยาบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์หยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 ก.ค. 62
ราคา 16,888.-
25-29 ก.ค. 62
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : So Cool ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กายกรรม 5 วัน 3 คืน (191019)


THW2-TG-CN-20JUN-19OCT19

ID : 28315

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน
ขึ้นตึกโอลิมปิคทาวเวอร์-ชมไนท์วิวเมืองปักกิ่ง
ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน
ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-24 มิ.ย.62
12-16 ก.ค.62
22-26 ส.ค.62
19-23 ก.ย.62
ราคา 17,999.-
26-30 ก.ค.62
10-14 ต.ค.62
19-23 ต.ค.62
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FT–PVG XJ01V เที่ยวฟิน สองมหานคร เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 7 วัน 4 คืน (171019)


THF4-XJ-CN-6AUG-17OCT19

ID : 28632

เซี่ยงไฮ้ – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง – ตึกสตาร์บัค – ตลาดร้อยปี   
ศูนย์แพทย์แผนจีนและบัวหิมะ – เมืองโบราณชีเป่า
นั่งรถไฟความเร็วสูง – ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ศูนย์ไข่มุก
โชว์กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก – ร้านยางพารา
ตลาดรัสเซีย-ศูนย์ปี่เซี๊ยะ – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ซุปเปอร์มาเก๊ต HEMA – เทียนสิน
ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,991-20,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 12 ส.ค. 62
08 – 14 ส.ค. 62
20 – 26 ส.ค. 62
10 – 16 ก.ย. 62
23 – 29 ก.ย. 62
08 – 14 ต.ค. 62
10 – 16 ต.ค. 62
15 – 21 ต.ค. 62
17 – 22 ต.ค. 62
ราคา 18,991.-
24 – 30 ก.ย. 62
ราคา 20,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : บินตรงสู่มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน ชมพระราชวังต้องห้าม ขึ้นตึก OLYMPIC TOWER (181219)


THP14-MU-CN-4SEP-18DEC19

ID : 28990

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
นั่งสามล้อชมเมืองโบราณหูถ้ง – โชว์กายกรรม
ร้านไข่มุก –พระราชวังฤดูร้อน (อวี้เหอหยวน)
ร้านยางพารา –  ถนนหวังฝู่จิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน 
บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า – กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน)
หยกจีน – ชมวิว OLYMPIC TOWER
พิพิธภัณฑ์ผีเซี่ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-8, 19-23 ก.ย. 62
ราคา 18,999.-
17-21, 23-27 ต.ค. 62
6-10, 20-24 พ.ย.62
4-8, 18-22 ธ.ค. 62
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZPEK03 จีน ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท กำแพงเมืองจีน 5D3N (เลสโก สกีดี๊ดี) (291219)


THZ1-TG-CN-5-29DEC19

ID : 28634

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง
ทะเลสาบโฮ่วไห่-ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
ปักกิ่งสโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 09 ธันวาคม 2562
06 – 10 ธันวาคม 2562
07 – 11 ธันวาคม 2562
ราคา 20,999.-
12 – 16 ธันวาคม 2562
ราคา 18,999.-
13 – 17 ธันวาคม 2562
19 – 23 ธันวาคม 2562
20 – 24 ธันวาคม 2562
ราคา 19,999.-
28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZPEK04 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6D4N (เลสโก กำแพงหมื่นลี้) (301119)


THZ1-TG-CN-10MAY-30NOV19

ID : 27170

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
ช้อปปิ้งเดอะเพลส-ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย
นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้) 
ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง
ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้-วัดพระหยกขาว-ร้านใบชา 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 15 พฤษภาคม 2562
04 – 09 กรกฎาคม 2562
ราคา 19,999.-
06 – 11 พฤษภาคม 2562
ราคา 21,999.-
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
02 – 07 สิงหาคม 2562
15 – 20 สิงหาคม 2562
16 – 21 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
23 – 28 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
30 ส.ค. – 04 ก.ย. 62
05 – 10 กันยายน 2562
12 – 17 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคา 22,999.-
11 – 16 กรกฎาคม 2562
12 – 17 กรกฎาคม 2562
18 – 23 กรกฎาคม 2562
24 – 29 ตุลาคม 2562
25 – 30 ตุลาคม 2562
26 – 31 ตุลาคม 2562
07 – 12 พฤศจิกายน 2562
08 – 13 พฤศจิกายน 2562
14 – 19 พฤศจิกายน 2562
15 – 20 พฤศจิกายน 2562
21 – 26 พฤศจิกายน 2562
22 – 27 พฤศจิกายน 2562
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62
ราคา 23,999.-
25 – 30 กรกฎาคม 2562
26 – 31 กรกฎาคม 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
09 – 14 สิงหาคม 2562
11 – 16 ตุลาคม 2562
12 – 17 ตุลาคม 2562
18 – 23 ตุลาคม 2562
19 – 24 ตุลาคม 2562
23 – 28 ตุลาคม 2562
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62
ราคา 24,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHMUPEKPVG1 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ขนมเบื้อง Olympic Tower หังโจว ทะเลสาบซีหู 6 วัน 4 คืน (211019)


THS3-MU-CN-3SEP-21OCT19

ID : 28936

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก
กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ร้านผีชิว-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
ร้านหยก-ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower
ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
นั่งรถไฟความเร็วสูง-หังโจว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
หมู่บ้านใบชา-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ย่านซินเทียนตี้-ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS
สายการบิน :
CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
SHANGHAI AIRLINES (FM)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-8 กันยายน 2562
17-22 กันยายน 2562
ราคา 21,999.-
15-20 ตุลาคม 2562
ราคา 22,999.-
21-26 ตุลาคม 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZPEK05 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6D4N (เลสโก มังกรขาว) (291219)


THZ1-TG-CN-5-29DEC19

ID : 28638

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
ช้อปปิ้งเดอะเพลส-ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย
นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้) 
ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง
ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 10 ธันวาคม 2562
06 – 11 ธันวาคม 2562
07 – 12 ธันวาคม 2562
ราคา 24,999.-
12 – 17 ธันวาคม 2562
19 – 24 ธันวาคม 2562
ราคา 22,999.-
27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KIKKY HENG HENG IN BEIJING 5 DAYS 4 NIGHTS (230919)


THW6-TG-CN-11APR-23SEP19

ID : 27082

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม
ร้านยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน-ชมโชว์กายกรรม
โรงงานไข่มุก-วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฝูจิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-สุสานราชวงศ์หมิง
ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค
พิพิธภัณฑ์ผิเซี๊ยะ-พระราชวังฤดูร้อน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-10 พฤษภาคม 2562
21-25 พฤษภาคม 2562
27-31 พฤษภาคม 2562
03-07 มิถุนายน 2562
17-21 มิถุนายน 2562
26-30 มิถุนายน 2562
ราคา 25,900.-
22-26 เมษายน 2562
01-05 กรกฎาคม 2562
11-15 กรกฎาคม 2562
18-22 กรกฎาคม 2562
01-05 สิงหาคม 2562
07-11 สิงหาคม 2562
13-17 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2562
09-13 กันยายน 2562
16-20 กันยายน 2562
23-27 กันยายน 2562
ราคา 26,900.-
17-21 เมษายน 2562
26-30 เมษายน 2562
ราคา 27,900.-
11-15 เมษายน 2562
ราคา 37,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก