Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 22 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CZ75 ทัวร์จางเจียเจี้ย อวตาร บินตรง 4 วัน 3 คืน (270919)


THB12-CZ-CN-3JUL-27SEP19

ID : 28471

พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถ้ำวังมังกรเหลือง(รวมล่องเรือ)
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ตลาดใต้ดิน-ภูเขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-11,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 - 06 Jul 19 
17 - 20 Jul 19 
24 - 27 Jul 19 
07 - 10 Aug 19 
21 - 24 Aug 19 
28 - 31 Aug 19 
18 - 21 Sep 19 
ราคา 9,888.-
18 - 21 Jul 19 
26 - 29 Jul 19 
02 - 05 Aug 19 
15 - 18 Aug 19 
23 - 26 Aug 19 
30 Aug - 02 Sep 19 
05 - 08 Sep 19 
06 - 09 Sep 19 
13 - 16 Sep 19 
ราคา 10,888.-
20 - 23 Sep 19 
26 - 29 Sep 19 
27 - 30 Sep 19 
ราคา 11,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FD511 ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน (191019)


THB12-FD-CN-28FEB-19OCT19

ID : 26228

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ภูเขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ถนนคนเดินไท่ผิง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 Feb - 04 Mar 19 
02 - 06 Mar 19 
01 - 05 Jun 19 
06 - 10 Jun 19 
08 - 12 Jun 19 
13 - 17 Jun 19 
29 Aug - 02 Sep 19 
31 Aug - 04 Sep 19 
05 - 09 Sep 19 
07 - 11 Sep 19 
ราคา 9,888.-
07 - 11 Mar 19 
09 - 13 Mar 19 
09 - 13 May 19 
11 - 15 May 19 
30 May - 03 Jun 19 
20 - 24 Jun 19 
27 Jun - 01 Jul 19 
12 - 16 Sep 19 
14 - 18 Sep 19 
19 - 23 Sep 19 
ราคา 10,888.-
14 - 18 Mar 19 
16 - 20 Mar 19 
21 - 25 Mar 19 
23 - 27 Mar 19 
28 Mar - 01 Apr 19 
30 Mar - 03 Apr 19 
04 - 08 Apr 19 
18 - 22 Apr 19 
20 - 24 Apr 19 
25 - 29 Apr 19 
27 Apr - 01 May 19 
02 - 06 May 19 
04 - 08 May 19 
21 - 25 Sep 19 
10 - 14 Oct 19 
17 - 21 Oct 19 
19 - 23 Oct 19 
ราคา 11,888.-
06 - 10 Apr 19 
16 - 20 May 19 
03 - 07 Oct 19 
12 - 16 Oct 19 
ราคา 12,888.-
18 - 22 May 19
ราคา 13,888.-
05 - 09 Oct 19 
ราคา 16,888.-
13 - 17 Apr 19 
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)


THG15-CZ-CN-19MAY-20OCT19

ID : 27223

ร้านหยก – ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ)
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านใบชา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ร้านยา – จิตรกรรมภาพวาดทราย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,889-12,889 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 22 พฤษภาคม 62
ราคา 9,889.-
09 – 12 มิถุนายน 62
ราคา 10,889.-
23 – 26 มิถุนายน 62
07 – 10 กรกฎาคม 62
21 – 24 กรกฎาคม 62
25 – 28 สิงหาคม 62
08 – 11 กันยายน 62
22 – 25 กันยายน 62
ราคา 11,889.-
11 – 14 สิงหาคม 62
20 – 23 ตุลาคม 62
ราคา 12,889.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4 วัน 3 คืน (291119)


THP14-FD-CN-25MAY-29NOV19

ID : 27678

ฉางซา – จางเจียเจี้ย  – ร้านชา
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ 
แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก
บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านยางพารา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 พ.ค., 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 62
7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24 มิ.ย.62
22-25 มิ.ย., 28 มิ.ย.-1 ก.ค., 29 มิ.ย.-2 ก.ค.62
30 ส.ค.-2 ก.ย., 31 ส.ค.-3 ก.ย., 6-9 ก.ย.62
7-10, 13-16, 20-23, 21-24 ก.ย. 62
18-21, 19-22, 25-28, 26-29 ต.ค.62
8-11, 9-12, 15-18, 16-19 พ.ย. 62
22-25, 23-26 พ.ย., 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 62 
ราคา 9,999.-
5-8, 6-9 ก.ค., 11-14 ต.ค. 62
ราคา 10,999.-
19-22 เม.ย., 11-14 พ.ค.62
12-15, 13-16 ก.ค. 62
16-19, 23-26, 24-27 ส.ค.62
12-15 ต.ค. 62
ราคา 11,999.-
19-22, 20-23, 26-29, 27-30 ก.ค.62
9-12, 10-13 ส.ค. 62
ราคา 12,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CZDYG01 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์...ห้าดาว (151019)


THT18-CZ-CN-12JUN-15OCT19

ID : 27549

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง
ร้านใบชา-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก 
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถ้ำประตูสวรรค์-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 22 มิถุนายน 2562 
ราคา 11,888.-
12 - 15 มิถุนายน 2562 
05 - 08 กรกฎาคม 2562 
ราคา 12,888.-
21 - 24 มิถุนายน 2562 
27 - 30 มิถุนายน 2562 
10 - 13 กรกฎาคม 2562
08 - 11 สิงหาคม 2562  
22 - 25 สิงหาคม 2562  
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  
12 - 15 กันยายน 2562  
19 - 22 กันยายน 2562  
ราคา 13,888.-
16 - 19 กรกฎาคม 2562
09 - 12 สิงหาคม 2562
15 –  18 ตุลาคม 2562
ราคา 14,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CZDYD01 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ห้าดาว (151019)


THT18-CZ-CN-12JUN-15OCT19

ID : 27141

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ่ง
ร้านใบชา-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก 
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 22 มิถุนายน 2562 
ราคา 11,888.-
12 - 15 มิถุนายน 2562 
05 - 08 กรกฎาคม 2562 
ราคา 12,888.-
21 - 24 มิถุนายน 2562 
27 - 30 มิถุนายน 2562 
10 - 13 กรกฎาคม 2562
08 - 11 สิงหาคม 2562  
22 - 25 สิงหาคม 2562  
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  
12 - 15 กันยายน 2562  
19 - 22 กันยายน 2562  
ราคา 13,888.-
16 - 19 กรกฎาคม 2562 
09 - 12 สิงหาคม 2562
15 –  18 ตุลาคม 2562  
ราคา 14,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSCSXWE10 จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล 4 วัน 3 คืน (241019)


THC4-WE-CN-7JUN-24OCT19

ID : 27974

ฉางซา-ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา
เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม
ร้านหยก-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,899-18,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-10 มิถุนายน 2562
21-24 มิถุนายน 2562
13-16 กรกฎาคม 2562
09-12 สิงหาคม 2562
24-27 ตุลาคม 2562
ราคา 12,899.-
19-22 กันยายน 2562
ราคา 11,899.-
12-15 ตุลาคม 2562
ราคา 18,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX01 จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4D3N (เลสโก เจ้ายุทธจักร) (291119)


THZ1-WE-CN-5JUL-29NOV19

ID : 28130

เมืองฉางเต๋อ-เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ร้านใบชา
ร้านหยก-ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านยาบัวหิมะ-ร้านยางพารา - เมืองฉางซา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 กรกฎาคม 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
06 – 09 กันยายน 2562
ราคา 11,999.-
12 – 15 กรกฎาคม 2562
19 – 22 กรกฎาคม 2562
16 – 19 สิงหาคม 2562
23 – 26 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
13 – 16 กันยายน 2562
20 – 23 กันยายน 2562
27 – 30 กันยายน 2562
ราคา 12,999.-
26 – 29 กรกฎาคม 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
01 – 04 พฤศจิกายน 2562
08 – 11 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
ราคา 13,999.-
18 – 21 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
ราคา 14,999.-
11 – 14 ตุลาคม 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX05 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน 4D2N (เลสโก เจ้ายุทธภพ)


THZ1-CZ-CN-5MAY-29SEP19

ID : 26906

เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
เมืองโบราญเฟิ่งหวง-ร้านนวดฝ่าเท้า - แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)-ร้านยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก-ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน 
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 พฤษภาคม 2562
01 – 04 กันยายน 2562
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคา 11,999.-
14 – 17 กรกฎาคม 2562
28 – 30 กรกฎาคม 2562
ราคา 12,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX06 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน 5D3N (เลสโก จอมยุทธ์หญิง) (281019)


THZ1-CZ-CN-12APR-28OCT19

ID : 26907

เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
เมืองโบราญเฟิ่งหวง-ถ้ำจิ่วเทียน - ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน
โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์)
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)-ร้านหยก-ร้านยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 19 พฤษภาคม 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
28 – 31 ตุลาคม 2562
ราคา 12,999.-
10 – 14 ตุลาคม 2562
ราคา 13,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : DYG01 ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน 5D3N (311019)


THG15-CZ-CN-10JUN-31OCT19

ID : 28215

เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน
เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า–ลงด้วยรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์
จิตรกรรมภาพวาดทรายเทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง)
ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า-ร้านยา
ร้านหยก – ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 14 มิถุนายน 62
04 – 08 กรกฎาคม 62
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 62
01 – 05 สิงหาคม 62
13 – 17 สิงหาคม 62
22 – 26 สิงหาคม 62
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
ราคา 13,999.-
15 – 19 กรกฎาคม 62
10 – 14 กันยายน 62
17 – 21 กันยายน 62
30 ก.ย. – 4 ต.ค. 62
ราคา 14,999.-
08 – 12 ตุลาคม 62
09 – 13 ตุลาคม 62
14 – 18 ตุลาคม 62
18 – 22 ตุลาคม 62
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 62
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62
ราคา 15,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX04 จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 4D3N (เลสโก สะพานแก้ว) (280619)


THZ1-WE-CN-29MAR-28JUN19

ID : 26501

ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ - เมืองจางเจียเจี้ย
ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ร้านหยก - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านยาบัวหิมะ - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม
ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
ราคา 13,999.-
19 – 22 เมษายน 2562
03 – 06 พฤษภาคม 2562
10 – 13 พฤษภาคม 2562
14 – 17 มิถุนายน 2562
ราคา 14,999.-
26 – 29 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
17 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSDYGCZ08 บินตรง จางเจียเจี้ย ขนมจีบสาหร่าย 3 วัน 2 คืน (271019)


THC4-CZ-CN-12MAY-27OCT19

ID : 26750

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ร้านนวดเท้า-ร้านยางพารา-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,899-16,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-14 พฤษภาคม 2562
26-28 พฤษภาคม 2562
16-18 มิถุนายน 2562
30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562
07-09 กรกฎาคม 2562
21-23 กรกฎาคม 2562
15-17 กันยายน 2562
27-29 ตุลาคม 2562
ราคา 15,899.-
13-15 ตุลาคม 2562
ราคา 16,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX02 จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง 6D5N (เลสโก ยอดองครักษ์) (271119)


THZ1-WE-CN-4JUL-27NOV19

ID : 28295

เมืองฉางเต๋อ-เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง
เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง
แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 09 กรกฎาคม 2562
18 – 23 กรกฎาคม 2562
01 – 06 สิงหาคม 2562
05 – 10 กันยายน 2562
ราคา 15,999.-
11 – 16 กรกฎาคม 2562
25 – 30 กรกฎาคม 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
15 – 20 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
12 – 17 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
17 – 22 ตุลาคม 2562
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 62
06 – 11 พฤศจิกายน 2562
13 – 18 พฤศจิกายน 2562
20 – 25 พฤศจิกายน 2562
27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
ราคา 16,999.-
18 – 23 ตุลาคม 2562
23  - 28 ตุลาคม 2562 
ราคา 17,999.-
10 – 15 ตุลาคม 2562
ราคา 21,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSDYGCZ09 บินตรง จางเจียเจี้ย ขนมจีบหอยเชลล์ 4 วัน 3 คืน (130919)


THC4-CZ-CN-5JUL-13SEP19

ID : 26749

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-ร้านนวดเท้า-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
ร้านผ้าไหม-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านหยก
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้ว)-เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านยางพารา
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,899-17,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-08 กรกฎาคม 2562
15-18 / 23-26 สิงหาคม 2562
13-16 กันยายน 2562
ราคา 16,899.-
26-29 กรกฎาคม 2562
ราคา 17,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1DYG-CZ001 บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 4 วัน 3 คืน (241019)


THB15-CZ-CN-3MAY-24OCT19

ID : 26828

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
ภาพวาดทราย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
ร้านยาจีน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ยาจีน
ตลาดใต้ดิน-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-16 มิ.ย. 62
ราคา 16,900.-
03-06 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
ราคา 17,900.-
12-15 ก.ค. 62
23-26 ก.ค. 62
30 ส.ค.-02 ก.ย. 62
20-23 ก.ย. 62
11-14 ต.ค. 62
24-27 ต.ค. 62
ราคา 18,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1CSX-WE002 จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหลง ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน (260719)


THB15-WE-CN-17APR-26JUN19

ID : 27119

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ศูนย์ยาจีน
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ภาพวาดทราย-ศูนย์ยางพารา
ถนนคนเดินซีปู้-เมืองโบราณฝูหลง-น้ำตกหวางชุน
ฉางเต๋อ-ล่องเรือแม่น้ำชวนจื่อเหอ-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30 มิ.ย. 62
ราคา 17,900.-
22-26 พ.ค. 62
05-09 มิ.ย. 62
12-16 มิ.ย. 62
19-23 มิ.ย. 62
ราคา 18,900.-
17-21 เม.ย. 62
ราคา 19,900.-
15-19 พ.ค. 62
ราคา 20,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 3 เขาสวย 5 วัน 4 คืน (260619)


THP14-FD-CN-23MAY-26JUN19

ID : 27692

ฉางซา – จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนย่อน
เดินสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – ร้านใบชา
ลำธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทียนจื่อซาน
ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า
ภาพวาดจากหินกรวด-เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
เกาะส้ม (รวมรถราง) – ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 พ.ค.  62
ราคา 18,999.-
5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30 มิ.ย. 62
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX03 จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง 6D4N (เลสโก เขาอวตาร) (260619)


THZ1-WE-CN-27MAR-26JUN19

ID : 26756

เมืองฉางซา – เมืองฉางเต๋อ-เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง
บ้านเกิดเสิ่น ฉง เหวิน-อู่หลิงหยวน
ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร
ลิฟท์แก้วไป๋หลง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านใบชา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
12 – 17 มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62
ราคา 17,999.-
17 – 22 เมษายน 2562
22 – 27 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
05 – 10 มิถุนายน 2562
19 – 24 มิถุนายน 2562
ราคา 18,999.-
03 – 08 เมษายน 2562
01 – 06 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHCZDYG2 ฟ่านจิ้งซาน ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (191019)


THS3-CZ-CN-13JUL-19OCT19

ID : 27595

จางเจียเจี้ย-ถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
ภูเขาฟ่านจิ้งซาน (กระเช้า+รถราง)
เมืองไขหลี่-เจิ้นหยวน-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน
หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง)-ฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-เมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 กรกฎาคม 2562
ราคา 23,999.-
24-28 สิงหาคม 2562
ราคา 22,999.-
19-23 ตุลาคม 2562
ราคา 25,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก