Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 2 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1TAO-XW001 Slow Life In Qingdao 4 วัน 3 คืน (250819)


THB15-XW-CN-5MAY-25AUG19

ID : 27120

ชิงเต่า-เผิงไหล-จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล
เยียนไถ-สวนสาธารณะเยียนไถซาน
หลงโข่ว-วัดหนานซาน-พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า
สะพานจ้านเฉียว-ชมวิวภายนอกโบสถ์ เซนต์ไมเคิล
สวนเสี่ยยวหยีซาน-ถนนปาต้ากวน-สะพานไม้ม่านปู้
ศูนย์เรือใบโอลิมปิก-จัตุรัสชิงเต่า-ตลาดสินค้าพื้นเมืองชิงเต่า
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-08 พ.ค. 62
19-22 พ.ค. 62
02-05 มิ.ย. 62
16-19 มิ.ย. 62
30 มิ.ย.-03 ก.ค. 62
ราคา 19,900.-
11-14 ส.ค. 62
25-28 ส.ค. 62
ราคา 24,900.-
14-17 ก.ค. 62
28-31 ก.ค. 62
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1TAO-SC004 ชิงเต่า เขาไท่ซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งจีน (เข้าชิงเต่า-ออกจี่หนาน) 5 วัน 3 คืน (060619)


THB15-SC-CN-16MAY-6JUN19

ID : 26827

ชิงเต่า-ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า
ผ่านชมจัตุรัส 54-ถนนปาต้ากวน
สะพานไม้ม่านปู้-ชมสะพานจ้านเฉียว
ชมวิวเสี่ยวหยี่ซาน-ตลาดสินค้าชิงเต่า
โรงเบียร์ชิงเต่า-เหวยฝาง-หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้
จือปือ-หมู่บ้านโบราณโจวชุน-พิพิธภัณฑ์ขนมปัง
ไท่อัน-เขาไท่ซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)-จี่หนาน
ทะเลสาบต้าหมิงหู-น้ำพุเสือดำ-ถนนโบราณ
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 พ.ค. 62
06-10 มิ.ย. 62
ราคา 23,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก