Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 7 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)


THG15-XJ-CN-14MAY-22OCT19

ID : 27615

นครเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง ร้านปี่เซี๊ยะ
ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,989-14,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 พฤษภาคม 62
ราคา 9,989.-
21 – 25 พฤษภาคม 62
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
06 – 10 มิถุนายน 62
13 – 17 มิถุนายน 62
20 – 24 มิถุนายน 62
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
04 – 08 กรกฎาคม 62
09 – 13 กรกฎาคม 62
ราคา 12,989.-
22 – 26 สิงหาคม 62
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
05 – 09 กันยายน  62
12 – 16 กันยายน  62
17 – 21 กันยายน  62
19 – 23 กันยายน  62
24 – 28 กันยายน  62
26 – 30 กันยายน  62
15 – 19 ตุลาคม 62
ราคา 13,989.-
16 – 20 กรกฎาคม 62
25 – 29 กรกฎาคม 62
08 – 12 สิงหาคม 62
10 – 14 ตุลาคม 62
17 – 21 ตุลาคม 62
22 – 26 ตุลาคม 62
ราคา 14,989.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CNXJ802 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (171019)


THB12-XJ-CN-30MAY-17OCT19

ID : 27328

เทียนสิน-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย
ถนนหวังฟู่จิง-พระราชวังฤดูร้อน-ถนนวัฒนธรรม
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,989-12,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ค.-3 มิ.ย.62
6-10 มิ.ย.62
ราคา 9,989.-
13-17 มิ.ย.62
20-24 มิ.ย.62
ราคา 10,989.-
27 มิ.ย.-1 ก.ค.62
4-8 ก.ค.62
22-26 ส.ค.62
29 ส.ค.-2 ก.ย.62
5-9 ก.ย.62
12-16 ก.ย.62
19-23 ก.ย.62
ราคา 11,989.-
10-14 ต.ค.62
17-21 ต.ค.62
ราคา 12,989.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZTSN03 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 5D3N (เลสโก หอมหมื่นลี้) (171019)


THZ1-XJ-CN-30MAY-17OCT19

ID : 27167

เมืองเทียนจิน - เมืองปักกิ่ง  - วัดลามะ
ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกู๋เป่ย
กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งกระเช้า) 
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม - ร้านหยก - ตลาดรัสเซีย
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผีเซี๊ยะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
ราคา 11,999.-
06 – 10 มิถุนายน 2562
13 – 17 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
04 – 08 กรกฎาคม 2562
ราคา 12,999.-
11 – 15 กรกฎาคม 2562
18 – 22 กรกฎาคม 2562
01 – 05 สิงหาคม 2562
15 – 19 สิงหาคม 2562
22 – 26 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
05 – 09 กันยายน 2562
12 – 16 กันยายน 2562
19 – 23 กันยายน 2562
26 – 30 กันยายน 2562
17 – 21 ตุลาคม 2562
ราคา 13,999.-
16 – 20 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
ราคา 14,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : XWTSN02 เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน ซุปตาร์ รวมมิตร มหานคร (221019)


THT18-XW-CN-28MAY-22OCT19

ID : 27144

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-รถไฟความเร็วสูง
เซี่ยงไฮ้-ซินเทียนตี้-ร้านผ้าไหม- ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ร้านกาแฟ Starbucks-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 23 มิถุนายน 2562
ราคา 13,888.-
03 - 08 กันยายน 2562
ราคา 14,888.-
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 
04 - 09 มิถุนายน 2562 
11 - 16 มิถุนายน 2562 
25 - 30 มิถุนายน 2562 
02 - 07 กรกฎาคม 2562 
20 - 25 สิงหาคม 2562  
10 - 15 กันยายน 2562  
17 - 22 กันยายน 2562  
24 - 29 กันยายน 2562  
ราคา 15,888.-
09 - 14 กรกฎาคม 2562
13 - 18 สิงหาคม 2562  
27 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  
ราคา 16,888.-
16 - 21 กรกฎาคม 2562 
23 - 28 กรกฎาคม 2562 
06 - 11 สิงหาคม 2562
15 – 20 ตุลาคม 2562  
ราคา 17,888.-
22 – 27 ตุลาคม 2562 
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSTSNPVGXW01 เทียนสิน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (221019)


THC4-XW-CN-28MAY-22OCT19

ID : 27616

เทียนสิน-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
ย่านซินเทียนตี้-ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
Starbucks Reserve™ Roastery
เฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,899-18,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-23 มิถุนายน 2562
ราคา 13,899.-
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
04-09 มิถุนายน 2562
11-16 มิถุนายน 2562
25-30 มิถุนายน 2562
02-07 กรกฎาคม 2562
20-25 สิงหาคม 2562
10-15 กันยายน 2562
17-22 กันยายน 2562
24-29 กันยายน 2562
ราคา 15,899.-
09-14 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
13-18 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
ราคา 16,899.-
16-21 กรกฎาคม 2562
23-28 กรกฎาคม 2562 
06-11 สิงหาคม 2562
15-20 ตุลาคม 2562
ราคา 17,899.-
22-27 ตุลาคม 2562
ราคา 18,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZTSN02 จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5D4N (เลสโก อาหมวยเล็ก) (251019)


THZ1-XW-CN-12APR-25OCT19

ID : 27171

เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (บัวหิมะ)
ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง-หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน-ตลาดรัสเซีย
ร้านปี่เซียะ-ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE 
สวนจิ้งหยวน-ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน
ถนนอิตาลี
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. -02 ก.ค. 62
ราคา 14,999.-
19 – 23 เมษายน 2562
23 – 27 เมษายน 2562
26 – 30 เมษายน 2562
03 – 07 พฤษภาคม 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
14 – 18 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
07 – 11 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
04 – 08 กรกฎาคม 2562
05 – 09 กรกฎาคม 2562
19 – 23 กรกฎาคม 2562
01 – 05 สิงหาคม 2562
02 – 06 สิงหาคม 2562
15 – 19 สิงหาคม 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
22 – 26 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
06 – 10 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคา 15,999.-
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62
07 – 11 พฤษภาคม 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
12 – 16 กรกฎาคม 2562
16 – 20 กรกฎาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
15 – 19 ตุลาคม 2562
17 – 21 ตุลาคม 2562
18 – 22 ตุลาคม 2562
24 – 28 ตุลาคม 2562
25 – 29 ตุลาคม 2562
ราคา 16,999.-
13 – 17 กรกฎาคม 2562
14 – 18 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
11 – 15 ตุลาคม 2562
12 – 16 ตุลาคม 2562
19 – 23 ตุลาคม 2562
22 – 26 ตุลาคม 2562
23 – 27 ตุลาคม 2562
ราคา 17,999.-
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 21,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FT–PVG XJ01V เที่ยวฟิน สองมหานคร เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 7 วัน 4 คืน (171019)


THF4-XJ-CN-6AUG-17OCT19

ID : 28632

เซี่ยงไฮ้ – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง – ตึกสตาร์บัค – ตลาดร้อยปี   
ศูนย์แพทย์แผนจีนและบัวหิมะ – เมืองโบราณชีเป่า
นั่งรถไฟความเร็วสูง – ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ศูนย์ไข่มุก
โชว์กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก – ร้านยางพารา
ตลาดรัสเซีย-ศูนย์ปี่เซี๊ยะ – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ซุปเปอร์มาเก๊ต HEMA – เทียนสิน
ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,991-20,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 12 ส.ค. 62
08 – 14 ส.ค. 62
20 – 26 ส.ค. 62
10 – 16 ก.ย. 62
23 – 29 ก.ย. 62
08 – 14 ต.ค. 62
10 – 16 ต.ค. 62
15 – 21 ต.ค. 62
17 – 22 ต.ค. 62
ราคา 18,991.-
24 – 30 ก.ย. 62
ราคา 20,991.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก