Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 15 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CZDYG01 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์...ห้าดาว (151019)


THT18-CZ-CN-12JUN-15OCT19

ID : 27549

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง
ร้านใบชา-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก 
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถ้ำประตูสวรรค์-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 22 มิถุนายน 2562 
ราคา 11,888.-
12 - 15 มิถุนายน 2562 
05 - 08 กรกฎาคม 2562 
ราคา 12,888.-
21 - 24 มิถุนายน 2562 
27 - 30 มิถุนายน 2562 
10 - 13 กรกฎาคม 2562
08 - 11 สิงหาคม 2562  
22 - 25 สิงหาคม 2562  
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  
12 - 15 กันยายน 2562  
19 - 22 กันยายน 2562  
ราคา 13,888.-
16 - 19 กรกฎาคม 2562
09 - 12 สิงหาคม 2562
15 –  18 ตุลาคม 2562
ราคา 14,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CZDYD01 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ห้าดาว (151019)


THT18-CZ-CN-12JUN-15OCT19

ID : 27141

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ่ง
ร้านใบชา-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก 
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 22 มิถุนายน 2562 
ราคา 11,888.-
12 - 15 มิถุนายน 2562 
05 - 08 กรกฎาคม 2562 
ราคา 12,888.-
21 - 24 มิถุนายน 2562 
27 - 30 มิถุนายน 2562 
10 - 13 กรกฎาคม 2562
08 - 11 สิงหาคม 2562  
22 - 25 สิงหาคม 2562  
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  
12 - 15 กันยายน 2562  
19 - 22 กันยายน 2562  
ราคา 13,888.-
16 - 19 กรกฎาคม 2562 
09 - 12 สิงหาคม 2562
15 –  18 ตุลาคม 2562  
ราคา 14,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX05 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน 4D2N (เลสโก เจ้ายุทธภพ)


THZ1-CZ-CN-5MAY-29SEP19

ID : 26906

เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
เมืองโบราญเฟิ่งหวง-ร้านนวดฝ่าเท้า - แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)-ร้านยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก-ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน 
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 พฤษภาคม 2562
01 – 04 กันยายน 2562
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคา 11,999.-
14 – 17 กรกฎาคม 2562
28 – 30 กรกฎาคม 2562
ราคา 12,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX06 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน 5D3N (เลสโก จอมยุทธ์หญิง) (281019)


THZ1-CZ-CN-12APR-28OCT19

ID : 26907

เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
เมืองโบราญเฟิ่งหวง-ถ้ำจิ่วเทียน - ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน
โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์)
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)-ร้านหยก-ร้านยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 19 พฤษภาคม 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
28 – 31 ตุลาคม 2562
ราคา 12,999.-
10 – 14 ตุลาคม 2562
ราคา 13,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : DYG01 ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน 5D3N (181019)


THG15-CZ-CN-14MAY-18OCT19

ID : 26700

เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืนเมืองจางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า-ลงด้วยรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก
ประตูสวรรค์ – จิตรกรรมภาพวาดทรายเทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง)
ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า-ร้านยา
ร้านหยก – ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 พฤษภาคม 62
22 – 26 พฤษภาคม 62
05 – 09 มิถุนายน 62
04 – 08 กรกฎาคม 62
01 – 05 สิงหาคม 62
ราคา 13,999.-
31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62
10 – 14 กันยายน 62
ราคา 14,999.-
08 – 12 ตุลาคม 62
09 – 13 ตุลาคม 62
18 – 22 ตุลาคม 62
ราคา 15,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSDYGCZ09 บินตรง จางเจียเจี้ย ขนมจีบหอยเชลล์ 4 วัน 3 คืน (130919)


THC4-CZ-CN-5JUL-13SEP19

ID : 26749

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-ร้านนวดเท้า-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
ร้านผ้าไหม-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านหยก
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้ว)-เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านยางพารา
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,899-17,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-08 กรกฎาคม 2562
15-18 / 23-26 สิงหาคม 2562
13-16 กันยายน 2562
ราคา 16,899.-
26-29 กรกฎาคม 2562
ราคา 17,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1DYG-CZ001 บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 4 วัน 3 คืน (241019)


THB15-CZ-CN-3MAY-24OCT19

ID : 26828

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
ภาพวาดทราย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
ร้านยาจีน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ยาจีน
ตลาดใต้ดิน-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-16 มิ.ย. 62
ราคา 16,900.-
03-06 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
ราคา 17,900.-
12-15 ก.ค. 62
23-26 ก.ค. 62
30 ส.ค.-02 ก.ย. 62
20-23 ก.ย. 62
11-14 ต.ค. 62
24-27 ต.ค. 62
ราคา 18,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZCSX02 T-SUD THE CHARMING OF ZHANGJIAJIE 6D5N (300519)


THZ1-FD-CN-12APR-30MAY19

ID : 27172

เมืองฉางซา - เมืองเฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
เมืองเฟิ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย-ลำธารแส้ม้าทอง
ร้านหยก - ยอดเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านยาบัวหิมะ-ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 25 เมษายน 2562
11 – 16 พฤษภาคม 2562
23 – 28 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562
ราคา 17,999.-
04 – 09 พฤษภาคม 2562
ราคา 18,999.-
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
16 – 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,999.-
01 – 06 พฤษภาคม 2562
ราคา 20,999.-
12 – 17 เมษายน 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD004 จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (260619)


THG1-FD-CN-11APR-26JUN19

ID : 27192

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 20,888-32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-21 เม.ย. 62
08-12 พ.ค. 62
22-26 พ.ค. 62
12-16 มิ.ย. 62
26-30 มิ.ย. 62
ราคา 20,888.-
24-28 เม.ย. 62
15-19 พ.ค. 62
ราคา 21,888.-
11-15 เม.ย. 62
ราคา 31,888.-
12-16 เม.ย. 62
13-17 เม.ย. 62
ราคา 32,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXCSX-FD008 บินตรง เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (070619)


THG1-FD-CN-7-12JUN19

ID : 27188

เชียงใหม่-ฉางซา-จางเจียเจี้ย
สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ศูนย์แพทย์แผนจีน-ถนนคนเดินซีฟูเจี้ย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ร้านหยก
เขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน+ผ้าหุ้มรองเท้า)
ร้านยางพารา-ร้านผ้าไหม-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 - 12 มิ.ย. 62
ราคา 20,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHCZDYG2 ฟ่านจิ้งซาน ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (191019)


THS3-CZ-CN-13JUL-19OCT19

ID : 27595

จางเจียเจี้ย-ถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
ภูเขาฟ่านจิ้งซาน (กระเช้า+รถราง)
เมืองไขหลี่-เจิ้นหยวน-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน
หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง)-ฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-เมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 กรกฎาคม 2562
ราคา 23,999.-
24-28 สิงหาคม 2562
ราคา 22,999.-
19-23 ตุลาคม 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1CSX-WE001 เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้านช้อป 6 วัน 5 คืน (210619)


THB15-WE-CN-5APR-21JUN19

ID : 26829

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า)
เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
สวนจอมพลเฮ่อหลง-ภาพวาดทราย
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ฉางเต๋อ-เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ)
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-10 เม.ย. 62
ราคา 24,900.-
07-12 มิ.ย. 62
14-19 มิ.ย. 62
21-26 มิ.ย. 62
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHCZDYG1 บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน (130919)


THS3-CZ-CN-5JUL-13SEP19

ID : 27597

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว
ภาพวาดทราย-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ลำธารแส้ม้าทอง-โชว์นางจิ้งจอกขาว-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์
ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-8 กรกฎาคม 2562
26-29 กรกฎาคม 2562
15-18 สิงหาคม 2562
23-26 สิงหาคม 2562
13-16 กันยายน 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHWECSX13 จางเจียเจี้ย วุ้นมะพร้าว เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (231019)


THS3-WE-CN-23-27OCT19

ID : 27594

ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-จางเจียเจี้ย
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์
อุทยานจางเจียเจี้ย (ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 ตุลาคม 2562
ราคา 27,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXCSX-FD006 บินตรง เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง พิชิต 2 ภูเขา & สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (070619)


THG1-FD-CN-8MAR-7JUN19

ID : 25875

เชียงใหม่-ฉางซา-วัดไคฟู-เมืองฉางเต๋อ
ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-เมืองโบราณฟ่งหวง
จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์
เขาเทียนจื่อซาน (ขึ้นลงลิฟท์แก้วไป๋หลง)
ชมจุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
ลำธารแส้ม้าทอง-ถนนคนเดินซีฟูเจี้ย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 13 มี.ค.  62
07 - 12 มิ.ย.  62
ราคา 25,888.-
11 - 16 เม.ย. 62
ราคา 29,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก