Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 10 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FD511 ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน (191019)


THB12-FD-CN-28FEB-19OCT19

ID : 26228

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ภูเขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ถนนคนเดินไท่ผิง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 Feb - 04 Mar 19 
02 - 06 Mar 19 
01 - 05 Jun 19 
06 - 10 Jun 19 
08 - 12 Jun 19 
13 - 17 Jun 19 
29 Aug - 02 Sep 19 
31 Aug - 04 Sep 19 
05 - 09 Sep 19 
07 - 11 Sep 19 
ราคา 9,888.-
07 - 11 Mar 19 
09 - 13 Mar 19 
09 - 13 May 19 
11 - 15 May 19 
30 May - 03 Jun 19 
20 - 24 Jun 19 
27 Jun - 01 Jul 19 
12 - 16 Sep 19 
14 - 18 Sep 19 
19 - 23 Sep 19 
ราคา 10,888.-
14 - 18 Mar 19 
16 - 20 Mar 19 
21 - 25 Mar 19 
23 - 27 Mar 19 
28 Mar - 01 Apr 19 
30 Mar - 03 Apr 19 
04 - 08 Apr 19 
18 - 22 Apr 19 
20 - 24 Apr 19 
25 - 29 Apr 19 
27 Apr - 01 May 19 
02 - 06 May 19 
04 - 08 May 19 
21 - 25 Sep 19 
10 - 14 Oct 19 
17 - 21 Oct 19 
19 - 23 Oct 19 
ราคา 11,888.-
06 - 10 Apr 19 
16 - 20 May 19 
03 - 07 Oct 19 
12 - 16 Oct 19 
ราคา 12,888.-
18 - 22 May 19
ราคา 13,888.-
05 - 09 Oct 19 
ราคา 16,888.-
13 - 17 Apr 19 
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4 วัน 3 คืน (291119)


THP14-FD-CN-25MAY-29NOV19

ID : 27678

ฉางซา – จางเจียเจี้ย  – ร้านชา
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ 
แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก
บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านยางพารา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 พ.ค., 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 62
7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24 มิ.ย.62
22-25 มิ.ย., 28 มิ.ย.-1 ก.ค., 29 มิ.ย.-2 ก.ค.62
30 ส.ค.-2 ก.ย., 31 ส.ค.-3 ก.ย., 6-9 ก.ย.62
7-10, 13-16, 20-23, 21-24 ก.ย. 62
18-21, 19-22, 25-28, 26-29 ต.ค.62
8-11, 9-12, 15-18, 16-19 พ.ย. 62
22-25, 23-26 พ.ย., 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 62 
ราคา 9,999.-
5-8, 6-9 ก.ค., 11-14 ต.ค. 62
ราคา 10,999.-
19-22 เม.ย., 11-14 พ.ค.62
12-15, 13-16 ก.ค. 62
16-19, 23-26, 24-27 ส.ค.62
12-15 ต.ค. 62
ราคา 11,999.-
19-22, 20-23, 26-29, 27-30 ก.ค.62
9-12, 10-13 ส.ค. 62
ราคา 12,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSCSXWE10 จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล 4 วัน 3 คืน (241019)


THC4-WE-CN-7JUN-24OCT19

ID : 27974

ฉางซา-ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา
เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม
ร้านหยก-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,899-18,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-10 มิถุนายน 2562
21-24 มิถุนายน 2562
13-16 กรกฎาคม 2562
09-12 สิงหาคม 2562
24-27 ตุลาคม 2562
ราคา 12,899.-
19-22 กันยายน 2562
ราคา 11,899.-
12-15 ตุลาคม 2562
ราคา 18,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX01 จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4D3N (เลสโก เจ้ายุทธจักร) (291119)


THZ1-WE-CN-5JUL-29NOV19

ID : 28130

เมืองฉางเต๋อ-เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ร้านใบชา
ร้านหยก-ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านยาบัวหิมะ-ร้านยางพารา - เมืองฉางซา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 กรกฎาคม 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
06 – 09 กันยายน 2562
ราคา 11,999.-
12 – 15 กรกฎาคม 2562
19 – 22 กรกฎาคม 2562
16 – 19 สิงหาคม 2562
23 – 26 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
13 – 16 กันยายน 2562
20 – 23 กันยายน 2562
27 – 30 กันยายน 2562
ราคา 12,999.-
26 – 29 กรกฎาคม 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
01 – 04 พฤศจิกายน 2562
08 – 11 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
ราคา 13,999.-
18 – 21 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
ราคา 14,999.-
11 – 14 ตุลาคม 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX04 จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 4D3N (เลสโก สะพานแก้ว) (280619)


THZ1-WE-CN-29MAR-28JUN19

ID : 26501

ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ - เมืองจางเจียเจี้ย
ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ร้านหยก - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านยาบัวหิมะ - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม
ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
ราคา 13,999.-
19 – 22 เมษายน 2562
03 – 06 พฤษภาคม 2562
10 – 13 พฤษภาคม 2562
14 – 17 มิถุนายน 2562
ราคา 14,999.-
26 – 29 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
17 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX02 จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง 6D5N (เลสโก ยอดองครักษ์) (271119)


THZ1-WE-CN-4JUL-27NOV19

ID : 28295

เมืองฉางเต๋อ-เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง
เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง
แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 09 กรกฎาคม 2562
18 – 23 กรกฎาคม 2562
01 – 06 สิงหาคม 2562
05 – 10 กันยายน 2562
ราคา 15,999.-
11 – 16 กรกฎาคม 2562
25 – 30 กรกฎาคม 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
15 – 20 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
12 – 17 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
17 – 22 ตุลาคม 2562
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 62
06 – 11 พฤศจิกายน 2562
13 – 18 พฤศจิกายน 2562
20 – 25 พฤศจิกายน 2562
27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
ราคา 16,999.-
18 – 23 ตุลาคม 2562
23  - 28 ตุลาคม 2562 
ราคา 17,999.-
10 – 15 ตุลาคม 2562
ราคา 21,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1CSX-WE002 จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหลง ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน (260719)


THB15-WE-CN-17APR-26JUN19

ID : 27119

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ศูนย์ยาจีน
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ภาพวาดทราย-ศูนย์ยางพารา
ถนนคนเดินซีปู้-เมืองโบราณฝูหลง-น้ำตกหวางชุน
ฉางเต๋อ-ล่องเรือแม่น้ำชวนจื่อเหอ-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30 มิ.ย. 62
ราคา 17,900.-
22-26 พ.ค. 62
05-09 มิ.ย. 62
12-16 มิ.ย. 62
19-23 มิ.ย. 62
ราคา 18,900.-
17-21 เม.ย. 62
ราคา 19,900.-
15-19 พ.ค. 62
ราคา 20,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 3 เขาสวย 5 วัน 4 คืน (260619)


THP14-FD-CN-23MAY-26JUN19

ID : 27692

ฉางซา – จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนย่อน
เดินสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – ร้านใบชา
ลำธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทียนจื่อซาน
ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า
ภาพวาดจากหินกรวด-เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
เกาะส้ม (รวมรถราง) – ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 พ.ค.  62
ราคา 18,999.-
5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30 มิ.ย. 62
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX03 จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง 6D4N (เลสโก เขาอวตาร) (260619)


THZ1-WE-CN-27MAR-26JUN19

ID : 26756

เมืองฉางซา – เมืองฉางเต๋อ-เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง
บ้านเกิดเสิ่น ฉง เหวิน-อู่หลิงหยวน
ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร
ลิฟท์แก้วไป๋หลง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านใบชา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
12 – 17 มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62
ราคา 17,999.-
17 – 22 เมษายน 2562
22 – 27 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
05 – 10 มิถุนายน 2562
19 – 24 มิถุนายน 2562
ราคา 18,999.-
03 – 08 เมษายน 2562
01 – 06 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHWECSX13 จางเจียเจี้ย วุ้นมะพร้าว เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (231019)


THS3-WE-CN-23-27OCT19

ID : 27594

ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-จางเจียเจี้ย
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์
อุทยานจางเจียเจี้ย (ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 ตุลาคม 2562
ราคา 27,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก