Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 6 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว 4 วัน 3 คืน (231119)


THP14-FD-CN-25MAY-23NOV19

ID : 27668

ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน
เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)
ถนนคนเดินเมืองซัวเถา-เมืองแต้จิ๋ว
สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว
วัดไคหยวน-ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 พ.ค.62
14-17, 21-24 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
30 ส.ค.-02 ก.ย.62
07-10, 14-17, 21-24 ก.ย.62
13-16, 18-21, 24-27, 26-29 ต.ค.62
09-12, 16-19, 23-26 พ.ย.62
ราคา 14,999.-
12-15 ต.ค.62
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน (211119)


THP14-FD-CN-15MAY-21NOV19

ID : 27670

ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน 
เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)
เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ
ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน
อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่รวมรถรับ-ส่ง)
ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-19, 22-26, 23-27 พ.ค.62
12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย.62
28 ก.ค.-01 ส.ค.62
28 ส.ค.-01 ก.ย.62
04-08, 05-09, 11-15 ก.ย.62
12-16, 18-22, 19-23 ก.ย.62
10-14, 16-20, 19-23 ต.ค.62
20-24, 21-25, 22-26 ต.ค.62
06-10, 07-11, 13-17 พ.ย.62
14-18, 20-24, 21-25 พ.ย.62
ราคา 15,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน (211119)


THP14-FD-CN-15MAY-21NOV19

ID : 27686

ซัวเถา - เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา
หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - เหมยโจว-แต้จิ๋ว
วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง)
เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) - เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-19, 22-26, 23-27 พ.ค.62
12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย.62
28 ก.ค.-01 ส.ค.62
28 ส.ค.-01 ก.ย.62
04-08, 05-09, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23 ก.ย.62
10-14, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 ต.ค.62
06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25 พ.ย.62
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน (211119)


THP14-FD-CN-15MAY-21NOV19

ID : 27681

ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล-จางโจว
ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว
วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ
ไฮตังม่า -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว  
อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-19, 22-26, 23-27 พ.ค.62
12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย.62
28 ก.ค.-01 ส.ค.62
28 ส.ค.-01 ก.ย.62
04-08, 05-09, 11-15 ก.ย.62
12-16, 18-22, 19-23 ก.ย.62
10-14, 16-20, 19-23 ต.ค.62
20-24, 21-25, 22-26 ต.ค.62
06-10, 07-11, 13-17 พ.ย.62
14-18, 20-24, 21-25 พ.ย.62
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา 5 วัน 4 คืน (211119)


THP14-FD-CN-15MAY-21NOV19

ID : 27687

ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ
วัดไคหยวน-เซี๊ยะเหมิน-วัดหนานผู่โถว
หมู่บ้านจี๋เหมย-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ผู่เทียน-เกาะเหมยโจว-เจ้าแม่ทับทิม
เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ)-ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)
สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-19, 22-26, 23-27 พ.ค.62
12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย.62
28 ก.ค.-01 ส.ค.62
28 ส.ค.-01 ก.ย.62
04-08, 05-09, 11-15 ก.ย.62
12-16, 18-22, 19-23 ก.ย.62
10-14, 16-20, 19-23 ต.ค.62
20-24, 21-25, 22-26 ต.ค.62
06-10, 07-11, 13-17 พ.ย.62
14-18, 20-24, 21-25 พ.ย.62
ราคา 18,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHCZSWA2 ซัวเถา ขนมสาสี่ บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน (231019)


THS3-CZ-CN-19JUN-23OCT19

ID : 27853

ซัวเถา-เหมยโจว-เจดีย์พระพันองค์-ตำบลต้าผู่
ไทอันโหลว-เมืองหย่งติ้ง
หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง (บ้านดินชูซี)
เมืองแต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)
ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน
สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 มิถุนายน 2562
17-21 กรกฎาคม 2562
21-25 สิงหาคม 2562
18-22 กันยายน 2562
ราคา 21,999.-
23-27 ตุลาคม 2562
ราคา 22,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก