Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 8 รายการ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน (171219)


THV3-SQ-NZ-7AUG-17DEC19

ID : 28350

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม
ชมโชว์ตัดขนแกะ-แอร์โรว์ทาวน์
ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล
ฟาร์มปลาแซลมอน-ไคคูร่า
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 75,900-80,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-12 / 20-25 ส.ค.62
17-22 / 24-29 ก.ย.62
ราคา 75,900.-
19-24 / 26 พ.ย.-01 ธ.ค.62
ราคา 77,900.-
8-13 / 29 ต.ค.-03 พ.ย.62
10-15  / 17- 22 ธ.ค.62
ราคา 80,300.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน (151219)


THV3-SQ-NZ-20AUG-15DEC19

ID : 28353

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม
ชมโชว์ตัดขนแกะ-Skyline Gondola 
มิลฟอร์ดซาวด์-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์
ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล
ฟาร์มปลาแซลมอน-ไคคูร่า
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 85,300-89,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-26 ส.ค.62
15-21 / 29 ก.ย.-05 ต.ค.62
ราคา 85,300.-
17-23 / 24-30 พ.ย.62
ราคา 87,900.-
8-14 / 20-26 ต.ค.62
4-10 / 15-21 ธ.ค.62
ราคา 89,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI03 SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS (190819)


THG6-TG-NZ-3JUN-19AUG19

ID : 28043

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ-ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมทะเลสาบวาคาทีปู 
วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว
แซลม่อน ฟาร์ม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 91,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 09, 17 – 23, 24 – 30 มิ.ย.62
06 – 12, 19 – 25 ส.ค.62
ราคา 91,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI04 SOUTH ISLAND MFM+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS (190819)


THG6-TG-NZ-3JUN-19AUG19

ID : 28042

ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ - ครอมเวลล์
ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ-แอชเบอร์ตัน
ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว
แซลม่อน ฟาร์ม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 09, 17 – 23, 24 – 30 มิ.ย.62
06 – 12, 19 – 25 ส.ค.62
ราคา 95,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (101219)


THV3-SQ-NZ-4AUG-10DEC19

ID : 28351

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์เอ็กซ์เพรส
โฮกิติกะ-ฟรานซ์โจเซฟ-ฟ๊อกซ์-วานาก้า-Puzzling World
ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม
ชมโชว์ตัดขนแกะ-Skyline Gondola-ครอมเวลล์
ดันนีดิน-โรงงานผลิตเบียร์-ปราสาทลาร์นัค-โออามารู
โอมาราม่า-ทไวเซิล
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 96,300-100,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-12 / 17-25 ส.ค.62
14-22 / 28 ก.ย.- 06 ต.ค.62
ราคา 96,300.-
16-24 / 24 พ.ย.-02 ธ.ค.62
ราคา 98,300.-
5-13 / 12-20 ต.ค.62
1-9  / 10-18 ธ.ค.62
ราคา 100,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน (141219)


THV3-SQ-NZ-4AUG-14DEC19

ID : 28352

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟโบราณ-แอร์โรว์ทาวน์
ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล
ฟาร์มปลาแซลมอน-ไคคูร่า
ล่องเรือชมปลาวาฬ-โรโตรัว
สกายไลน์กอนโดล่า-เทาโป
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-เรนโบว์สปริง
อะโกรโดมฟาร์ม-ชมสาธิตการตัดขนแกะ
มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท-ไวโตโม่
ถ้ำหนอนเรืองแสง-อ๊อคแลนด์
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 103,300-107,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-12 / 17-25 ส.ค.62
14-22 / 21-29 ก.ย.62
ราคา 103,300.-
16-24 พ.ย.62
ราคา 105,300.-
12-20 / 19-27 ต.ค.62
2-10 / 14-22 ธ.ค.62
ราคา 107,300.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : WWV05 นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน (041219)


THD3-TG-NZ-22JUN-4DEC19

ID : 27936

โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว-อะโกรโดมฟาร์ม
เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง-ไครส์เชิร์ช
รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ-ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์
อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ควีนส์ทาวน์
มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด-ล่องเรือชมฟยอร์ด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 121,000-131,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-30 มิ.ย. 62
ราคา 125,000.-
13-21 ก.ค. 62
14-22 ก.ย. 62
ราคา 124,000.-
10-18 ส.ค. 62
ราคา 123,000.-
19-27 ต.ค. 62
4-12 ธ.ค. 62
ราคา 121,000.-
16-24 พ.ย. 62
ราคา 131,000.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ89TG นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะเหนือ & เกาะใต้ 9 วัน (140919)


THN1-TG-NZ-13JUL-14SEP19

ID : 28312

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – น้ำพุร้อนเท พูย่า
ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์
อโกรโดม ฟาร์ม – ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่
ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก
ทไวเซิล – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ – ล่องเรือกลไฟ TSS
กระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ – Arrowtown
ทะเลสาบวานาก้า - Puzzling World-ฟ๊อกกลาเซียร์
โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine-ไคคูร่า 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 129,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 21 กรกฎาคม 2562
10 – 18  สิงหาคม 2562
14 – 22  กันยายน 2562
ราคา 129,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก