Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 8 รายการ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6 DAYS 3 NIGHTS (210919)


THJ6-MH-NZ-17MAY-21SEP19

ID : 26315

อ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์
หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)
หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป
น้ำตกฮูก้า-ถ้าไวโตโม่-ถนนควีนสตรีทมอลล์
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 47,999-49,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-22 พฤษภาคม 2562
22-27 พฤษภาคม 2562
19-24 มิถุนายน 2562
22-27 มิถุนายน 2562
20-25 สิงหาคม 2562
21-26 กันยายน 2562
ราคา 47,999.-
12-17 กรกฎาคม 2562
25-30 กรกฎาคม 2562
10-15 สิงหาคม 2562
11-16 สิงหาคม 2562
ราคา 49,999.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI01 PROMOTION NEW ZEALAND 6 DAYS 4 NIGHTS (200819)


THG6-TG-NZ-11JUN-20AUG19

ID : 28044

อ๊อคแลนด์ – แฮมิลตัล
ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า )
TE PUIA – เมารีโชว์
โรโตรัว-เรนโบว์ สปริง
อโกโดม-เตาโป – น้ำตกฮูก้า
ล่องเรือ LAKELAND QUEEN
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 16, 18 - 23, 25 - 30 มิ.ย.62
06 - 11, 13 - 18, 20 - 25 ส.ค.62
ราคา 59,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน (111219)


THV3-TG-NZ-8AUG-11DEC19

ID : 28349

อ๊อคแลนด์-ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง
โรโตรัว-ชมโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-เรนโบว์สปริง
อะโกรโดมฟาร์ม-ชมสาธิตการตัดขนแกะ
เตาโป-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 60,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-12 / 14-18 / 21-25 ส.ค.62
18-22 / 25-29 ก.ย.62
09-13  / 23-27 ต.ค.62
13-17 / 27 พ.ย.-01 ธ.ค.62
04-08 11-15 ธ.ค.62
ราคา 60,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ90TG มหัศจรรย์เกาะเหนือ 6 วัน (120919)


THN1-TG-NZ-11JUL-12SEP19

ID : 28313

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ทะเลสาบโรโตรัว
ฮังกิ ดินเนอร์ – Rainbow Spring ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์
อโกรโดม ฟาร์ม-นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา & เล่นลูจ
น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia – หมู่บ้านฮอบบิตัน
ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่-Mt. Eden-Parnell Village
ช้อปปิ้ง / คาสิโน  Sky City
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 16 กรกฎาคม 2562
7 - 12 สิงหาคม 2562   
12 - 17 กันยายน 2562 
ราคา 75,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI02 NORTH ISLAND 7 DAYS 5 NIGHTS (190819)


THG6-TG-NZ-3JUN-19AUG19

ID : 28045

แฮมิลตัน - อ๊อคแลนด์  - โรโตรัว
เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม
ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า)
ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 09, 17 – 23, 24 – 30 มิ.ย.62
06 – 12, 19 – 25 ส.ค.62
ราคา 79,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน (141219)


THV3-SQ-NZ-4AUG-14DEC19

ID : 28352

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟโบราณ-แอร์โรว์ทาวน์
ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล
ฟาร์มปลาแซลมอน-ไคคูร่า
ล่องเรือชมปลาวาฬ-โรโตรัว
สกายไลน์กอนโดล่า-เทาโป
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-เรนโบว์สปริง
อะโกรโดมฟาร์ม-ชมสาธิตการตัดขนแกะ
มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท-ไวโตโม่
ถ้ำหนอนเรืองแสง-อ๊อคแลนด์
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 103,300-107,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-12 / 17-25 ส.ค.62
14-22 / 21-29 ก.ย.62
ราคา 103,300.-
16-24 พ.ย.62
ราคา 105,300.-
12-20 / 19-27 ต.ค.62
2-10 / 14-22 ธ.ค.62
ราคา 107,300.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : WWV05 นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน (041219)


THD3-TG-NZ-22JUN-4DEC19

ID : 27936

โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว-อะโกรโดมฟาร์ม
เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง-ไครส์เชิร์ช
รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ-ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์
อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ควีนส์ทาวน์
มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด-ล่องเรือชมฟยอร์ด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 121,000-131,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-30 มิ.ย. 62
ราคา 125,000.-
13-21 ก.ค. 62
14-22 ก.ย. 62
ราคา 124,000.-
10-18 ส.ค. 62
ราคา 123,000.-
19-27 ต.ค. 62
4-12 ธ.ค. 62
ราคา 121,000.-
16-24 พ.ย. 62
ราคา 131,000.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ89TG นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะเหนือ & เกาะใต้ 9 วัน (140919)


THN1-TG-NZ-13JUL-14SEP19

ID : 28312

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – น้ำพุร้อนเท พูย่า
ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์
อโกรโดม ฟาร์ม – ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่
ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก
ทไวเซิล – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ – ล่องเรือกลไฟ TSS
กระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ – Arrowtown
ทะเลสาบวานาก้า - Puzzling World-ฟ๊อกกลาเซียร์
โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine-ไคคูร่า 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 129,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 21 กรกฎาคม 2562
10 – 18  สิงหาคม 2562
14 – 22  กันยายน 2562
ราคา 129,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก