Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 39 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S08) ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 2 คืน (250719)


THF5-SL-TW-20JUN-25JUL19

ID : 28206

เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง
หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic Shop
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์ GERMANIUM - Duty Free- ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 23 JUN 19
27 – 30 JUN 19
28 JUN-01 JUL 19
04 – 07 JUL 19
05 – 08 JUL 19
11 – 14 JUL 19
18 – 21 JUL 19
19 – 22 JUL 19
25 – 28 JUL 19
ราคา 9,999.-
13 – 16 JUL 19
ราคา 11,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW002 ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน (241019)


THB15-XW-TW-1AUG-24OCT19

ID : 27843

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง
ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต – ไทเป-ร้านพายสับปะรด
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 - 4 ส.ค. 62
4 - 7 ส.ค. 62
6 - 9 ส.ค. 62
8 - 11 ส.ค. 62
11 - 14 ส.ค. 62
13 - 16 ส.ค. 62
15 - 18 ส.ค. 62
18 - 21 ส.ค. 62
20 - 23 ส.ค. 62
22 - 25 ส.ค. 62
25 - 28 ส.ค. 62
27 - 30 ส.ค. 62
29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
ราคา 9,999.-
1 - 4 ก.ย. 62
3 - 6 ก.ย. 62
5 - 8 ก.ย. 62
8 - 11 ก.ย. 62
10 - 13 ก.ย. 62
12 - 15 ก.ย. 62
15 - 18 ก.ย. 62
17 - 20 ก.ย. 62
19 - 22 ก.ย. 62
22 - 25 ก.ย. 62
24 - 27 ก.ย. 62
26 - 29 ก.ย. 62
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
1 - 4 ต.ค. 62
3 - 6 ต.ค. 62
6 - 9 ต.ค. 62
8 - 11 ต.ค. 62
10 - 13 ต.ค. 62
13 - 16 ต.ค. 62
15 - 18 ต.ค. 62
17 - 20 ต.ค. 62
20 - 23 ต.ค. 62
22 - 25 ต.ค. 62
24 - 27 ต.ค. 62
ราคา 10,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : QETPE-XW002 ไต้หวัน PROMOTION FUN FUN ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4D2N (300719)


THB15-XW-TW-9MAY-30JUL19

ID : 27341

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง
ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต – ไทเป-ร้านพายสับปะรด
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้าน GERMANIUM
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 - 17 พ.ค. 62
23 - 26 มิ.ย. 62
21 - 24 ก.ค. 62
ราคา 9,999.-
21 - 24 พ.ค. 62
26 - 29 พ.ค. 62
28 - 31 พ.ค. 62
30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
2 - 5 มิ.ย. 62
4 - 7 มิ.ย. 62
6 - 9 มิ.ย. 62
9 - 12 มิ.ย. 62
11 - 14 มิ.ย. 62
13 - 16 มิ.ย. 62
16 - 19 มิ.ย. 62
18 - 21 มิ.ย. 62
20 - 23 มิ.ย. 62
25 - 28 มิ.ย. 62
27 - 30 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62
2 - 5 ก.ค. 62
4 - 7 ก.ค. 62
7 - 10 ก.ค. 62
9 - 12 ก.ค. 62
11 - 14 ก.ค. 62
18 - 21 ก.ค. 62
23 - 26 ก.ค. 62
25 - 28 ก.ค. 62
28 - 31 ก.ค. 62
30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62
ราคา 10,900.-
9 - 12 พ.ค. 62
12 - 15 พ.ค. 62
16 - 19 พ.ค. 62
19 – 22 พ.ค. 62
14 - 17 ก.ค. 62
16 - 19 ก.ค. 62
ราคา 11,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : QE1TPE-XW001 ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5D3N (290619)


THB15-XW-TW-6APR-29JUN19

ID : 27071

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง
ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ตไถจง – ไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด
ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
ซึเหมินติง-ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน
ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน
สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย 
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
02 - 06 มิ.ย. 62
ราคา 11,900.-
21 - 25 เม.ย. 62
26 - 30 พ.ค. 62
09 - 13 มิ.ย. 62
16 - 20 มิ.ย. 62
23 - 27 มิ.ย. 62
ราคา 12,900.-
18 - 22 เม.ย. 62
20 - 24 เม.ย. 62
24 - 28 เม.ย. 62
25 - 29 เม.ย. 62
01 - 05 พ.ค. 62
02 - 06 พ.ค. 62
04 - 08 พ.ค. 62
08 - 12 พ.ค. 62
09 - 13 พ.ค. 62
11 - 15 พ.ค. 62
12 - 16 พ.ค. 62
15 - 19 พ.ค. 62
16 - 20 พ.ค. 62
18 - 22 พ.ค. 62
19 - 23 พ.ค. 62
22 - 26 พ.ค. 62
23 - 27 พ.ค. 62
25 - 29 พ.ค. 62
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
01 - 05 มิ.ย. 62
05 - 09 มิ.ย. 62
06 - 10 มิ.ย. 62
08 - 12 มิ.ย. 62
12 - 16 มิ.ย. 62
13 - 17 มิ.ย. 62
15 - 19 มิ.ย. 62
19 - 23 มิ.ย. 62
20 - 24 มิ.ย. 62
22 - 26 มิ.ย. 62
26 - 30 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62
ราคา 13,900.-
06 - 10 เม.ย. 62
14 - 18 เม.ย. 62
17 - 21 เม.ย. 62
ราคา 14,900.-
11 - 15 เม.ย. 62
13 - 17 เม.ย. 62
ราคา 19,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S07) ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน (221019)


THF5-SL-TW-2MAY-22OCT19

ID : 27100

เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวง-วัดเหวิ่นหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง
หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์ GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 13 MAY 19
11 – 15 MAY 19
24 – 28 MAY 19
31 MAY – 04 JUN 19
06 – 10 JUN 19
07 – 11 JUN 19
13 – 17 JUN 19
14 – 18 JUN 19
20 – 24 JUN 19
27 JUN-01 JUL 19
28 JUN-02 JUL 19
04 – 08 JUL 19
05 – 09 JUL 19
11 – 15 JUL 19
18 – 22 JUL 19
19 – 23 JUL 19
25 – 29 JUL 19
01 – 05 AUG 19
08 – 12 AUG 19
15 – 19 AUG 19
29 AUG-02 SEP 19
05 – 09 SEP 19
12 – 16 SEP 19
19 – 23 SEP 19
27 SEP-01 OCT 19
03 – 07 OCT 19
04 – 08 OCT 19
17 – 20 OCT 19
18 – 22 OCT 19
19 - 23 OCT 19
20 – 24 OCT 19
21 – 25 OCT 19
22 – 26 OCT 19
ราคา 12,999.-
02 – 06 MAY 19
03 – 07 MAY 19
17 – 21 MAY 19
10 – 14 OCT 19
ราคา 14,999.-
12 – 16 JUL 19
26 – 30 JUL 19
27 – 31 JUL 19
28 JUL-01 AUG 19
11 – 15 OCT 19
12 – 16 OCT 19
13 – 17 OCT 19
ราคา 15,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE02 SL มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน (251019)


THB11-SL-TW-24MAY-25OCT19

ID : 27664

ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่
ร้านใบชา-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
ถนนคนเดินซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลา
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 พ.ค. 62-28 พ.ค. 62
07 มิ.ย. 62-11 มิ.ย. 62
02 ส.ค. 62-06 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62-03 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62-26 ก.ย. 62
29 ก.ย. 62-03 ต.ค. 62
06 ต.ค. 62-10 ต.ค. 62
ราคา 13,900.-
21 มิ.ย. 62-25 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62-02 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62-09 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62-23 ก.ค. 62
16 ส.ค. 62-20 ส.ค. 62
05 ก.ย. 62-09 ก.ย. 62
06 ก.ย. 62-10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62-17 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62-25 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62-01 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62-02 ต.ค. 62
04 ต.ค. 62-08 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62-22 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62-23 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62-24 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62-29 ต.ค. 62
ราคา 14,900.-
26 ก.ค. 62-30 ก.ค. 62
09 ส.ค. 62-13 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62-14 ส.ค. 62
11 ต.ค. 62-15 ต.ค. 62
ราคา 16,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5D3N (เลสโก อาร์ตตัวพ่อ) (250719)


THZ1-XW-TW-4APR-25JUL19

ID : 26504

เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ
เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง
เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ
วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก
ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
25 – 29 พฤษภาคม 2562
01 – 05 มิถุนายน 2562
08 – 12 มิถุนายน 2562
15 – 19 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
03 – 07 กรกฎาคม 2562
10 – 14 กรกฎาคม 2562
20 – 24 กรกฎาคม 2562
ราคา 13,999.-
17 – 21 เมษายน 2562
04 – 08 พฤษภาคม 2562
ราคา 14,999.-
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
08 – 12 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,999.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
ราคา 16,999.-
04 – 08 เมษายน 2562
13 – 17 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
ราคา 17,999.-
10 – 14 เมษายน 2562
ราคา 20,999.-
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 21,999.-
11 – 15 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : VZRMQ02 ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย (261019)


THT18-VZ-TW-22JUN-26OCT19

ID : 27553

เกาสง-ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง
ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ-วัดโฝวกวงซัน
เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ
ชิมชาอู่หลง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ
ไทจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-ไทเป-ขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)
ศูนย์สร้อยสุขภาพ-หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 - 26 มิถุนายน 2562
ราคา 14,888.-
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562
ราคา 15,888.-
03 - 07 สิงหาคม 2562
17 - 21 สิงหาคม 2562 
24 - 28 สิงหาคม 2562
ราคา 16,888.-
10 - 14 สิงหาคม 2562
05 - 09 ตุลาคม 2562
26 - 30 ตุลาคม 2562 
ราคา 17,888.-
06 - 10 กรกฎาคม 2562
27 - 31 กรกฎาคม 2562
19 - 23 ตุลาคม 2562
ราคา 18,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : VZRMQ01 ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 (231019)


THT18-VZ-TW-17MAY-23OCT19

ID : 27552

ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน-ขนมพายสับปะรด
อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์
ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
DUTY FREE-หนานโถว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 22 พฤษภาคม 2562
26 - 29 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
14 – 17 มิถุนายน 2562
21 – 24 มิถุนายน 2562
26 – 29 มิถุนายน 2562
10 – 13 กรกฎาคม 2562
19 – 22 กรกฎาคม 2562
24 – 27 กรกฎาคม 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
16 – 19 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
04 – 07 กันยายน 2562
18 – 21 กันยายน 2562
25 - 28 กันยายน 2562
02 – 05 ตุลาคม 2562
06 – 09 ตุลาคม 2562
16 – 19 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
ราคา 14,888.-
17 - 20 พฤษภาคม 2562
17 – 20 กรกฎาคม 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
11 – 14 สิงหาคม 2562
20 – 23 ตุลาคม 2562
23 – 26 ตุลาคม 2562
ราคา 15,888.-
13 – 16 ตุลาคม 2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE03 SL มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน (251019)


THB11-SL-TW-24MAY-25OCT19

ID : 27663

หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 พ.ค. 62-28 พ.ค. 62
07 มิ.ย. 62-11 มิ.ย. 62
02 ส.ค. 62-06 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62-03 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62-01 ต.ค. 62
04 ต.ค. 62-08 ต.ค. 62
06 ต.ค. 62-10 ต.ค. 62
ราคา 14,900.-
21 มิ.ย. 62-25 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62-02 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62-09 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62-23 ก.ค. 62
16 ส.ค. 62-20 ส.ค. 62
05 ก.ย. 62-09 ก.ย. 62
06 ก.ย. 62-10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62-17 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62-25 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62-26 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62-02 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62-03 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62-22 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62-23 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62-24 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62-29 ต.ค. 62
ราคา 15,900.-
26 ก.ค. 62-30 ก.ค. 62
09 ส.ค. 62-13 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62-14 ส.ค. 62
11 ต.ค. 62-15 ต.ค. 62
ราคา 17,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE32 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 4D3N (เลสโก กินเก่งตัวพ่อ) (260919)


THZ1-CI-TW-27JUN-26SEP19

ID : 28297

ไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านกาแฟ – ไทเป – ร้านคอสเมติก
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 14,999.-
11 – 14 กรกฎาคม 2562
12 – 15 กรกฎาคม 2562
19 - 22 กรกฎาคม 2562
25 – 28 กรกฎาคม 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
15 – 18 สิงหาคม 2562
22 – 25 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
05 – 08 กันยายน 2562
19 – 22 กันยายน 2562
26 – 29 กันยายน 2562
ราคา 16,999.-
08 – 11 สิงหาคม 2562
ราคา 18,999.-
09 – 12 สิงหาคม 2562
ราคา 19,999.-
12 – 15 กันยายน 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE31 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4D3N (เลสโก พาเพลินตัวแม่) (260719)


THZ1-CI-TW-22JUN-26JUL19

ID : 28292

เมืองหนานโถว -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้ – ร้านชา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 มิถุนายน 2562
ราคา 14,999.-
26 – 29 กรกฎาคม 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ST0.5 ไต้หวัน เพลินเพลิน 4 วัน 3 คืน (251019)


THS2-VZ-TW-19APR-25OCT19

ID : 26790

เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ร้านขนมเค้กพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ซีเหมินติง-ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา – เมืองไทจง
ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-หมู่บ้านสายรุ้ง 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,555-17,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-22 เม.ย.62
10 – 13 พ.ค.62
24 – 27 พ.ค.62
21 – 24 มิ.ย.62
5-8 ก.ค.62
19-22 ก.ค.62
2-5 ส.ค.62
16-19 ส.ค.62
20 – 23 ก.ย.62
27 – 30 ก.ย.62
25-28 ต.ค.62
ราคา 15,555.-
7 – 10 มิ.ย.62
13 – 16 ก.ย.62
ราคา 16,666.-
11 -14 ต.ค.62
ราคา 17,777.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6D4N (เลสโก อินดี้ตัวพ่อ)


THZ1-XW-TW-10APR-24JUL19

ID : 27155

เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
เมืองเจียอี้-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ-วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101
ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 27 พฤษภาคม 2562
19 – 24 มิถุนายน 2562
03 – 08 กรกฎาคม 2562
ราคา 15,999.-
05 – 10 มิถุนายน 2562
ราคา 16,999.-
27 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2562
08 – 13 พฤษภาคม 2562
15 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 17,999.-
03 – 08 เมษายน 2562
13 – 18 กรกฎาคม 2562
24 – 29 กรกฎาคม 2562
ราคา 19,999.-
10 – 15 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
13 – 18 เมษายน 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-FD004 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน Autumn In Taipei 4 วัน 3 คืน (131019)


THG1-FD-TW-13-16OCT19

ID : 28015

หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-ร้านชา-วัดเหวินอู่-ไถจง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนี่ยม
ซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านเครื่องสำอาง
ไทเป 101
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 16 ต.ค. 62
ราคา 17,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE01 BR มหัศจรรย์ TAIWAN TAIPEI 5 วัน 3 คืน (141119)


THB11-BR-TW-24JUL-14NOV19

ID : 28388

ผู่หลี่ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่-อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา
ไถจง - มิฮายาร่าไอศกรีม-หมู่บ้านสายรุ้ง
ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น 89)
ร้านขนมพายสัปปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 ก.ค. 62-28 ก.ค. 62
18 ก.ย. 62-22 ก.ย. 62
ราคา 19,900.-
14 ส.ค. 62-18 ส.ค. 62
ราคา 18,900.-
02 ต.ค. 62-06 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62-27 ต.ค. 62
14 พ.ย. 62-18 พ.ย. 62
ราคา 20,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE57 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5D3N (เลสโก พาฟินตัวพ่อ) (210619)


THZ1-BR-TW-24MAY-21JUN19

ID : 27660

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า-เมืองเจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน – ย่านซีเหมินติง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 28 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
06 – 10 มิถุนายน 2562
11 – 15 มิถุนายน 2562
13 – 17 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE55 T-DED WONDERFUL TAIWAN 5D4N (260619)


THZ1-BR-TW-2MAR-26JUN19

ID : 25976

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่-Coffee Shop
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย-หมู่บ้านสายรุ้ง
ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
นั่งกระเช้าเหมาคง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
ตลาดปลาไทเป-ร้านคอสเมติก – เขตตั้นซุ่ย
สะพานแห่งความรัก – ป้อมปราการสีแดง
โบสถ์ตั้นสุ่ย-ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park 
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 62
ราคา 18,999.-
02 – 06 พฤษภาคม 2562
04 – 08 พฤษภาคม 2562
11 – 15 พฤษภาคม 2562
08 – 12 มิถุนายน 2562
ราคา 19,999.-
02 – 06 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 20,999.-
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 26,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-05 TAIWAN TOP TAROKO 4 วัน 3 คืน (241019)


THA16-CI-TW-16MAY-24OCT19

ID : 26512

GLORIA OUTLETS-หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง –ไทเป
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ดิวตี้ฟรี
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
GERMANIUM POWER CENTER
ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) – ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,955 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-19 พ.ค. 62
30 พ.ค. – มิ.ย. 62
13-16 มิ.ย. 62
27-30 มิ.ย. 62
11-14 ก.ค. 62
25-28 ก.ค. 62
8-11 ส.ค. 62
22-25 ส.ค. 62
5-8 ก.ย. 62
19-22 ก.ย. 62
3-6 ต.ค. 62
24-27 ต.ค.62
ราคา 19,955.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE03 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7D5N (เลสโก อินดี้ตัวแม่) (171019)


THZ1-XW-TW-25JUN-17OCT19

ID : 28286

เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
เมืองเจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
ย่านซีเหมินติง-ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI  OUTLET PARK
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
20 – 26 สิงหาคม 2562
24 – 30 กันยายน 2562
ราคา 19,999.-
11 – 17 กรกฎาคม 2562
13 – 19 กรกฎาคม 2562
23 – 29 กรกฎาคม 2562
25 – 31 กรกฎาคม 2562
08 – 14 ตุลาคม 2562
10 – 16 ตุลาคม 2562
17 – 23 ตุลาคม 2562
ราคา 22,999.-
06 – 12 สิงหาคม 2562
08 – 14 สิงหาคม 2562
10 – 16 กันยายน 2562
ราคา 21,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก