Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 85 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW001 ไต้หวัน WOW WOW WOW 3 วัน 2 คืน (310719)


THB15-XW-TW-1-31JUL19

ID : 28258

ไทเป-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค- DUTY FEE
ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน
ซีหมินติง-ร้านพายสับปะรด-ร้านเจอมาเนี่ยม
DUTY FEE - เย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ฉือเฟิ่น-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-03 ก.ค.62
03-05 ก.ค.62
05-07 ก.ค.62
08-10 ก.ค.62
10-12 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
15-17 ก.ค.62
17-19 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
22-24 ก.ค.62
24-26 ก.ค.62
31 ก.ค.-02 ส.ค. 62
ราคา 9,999.-
26-28 ก.ค.62
29-31 ก.ค.62
ราคา 10,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S08) ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 2 คืน (250719)


THF5-SL-TW-20JUN-25JUL19

ID : 28206

เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง
หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic Shop
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์ GERMANIUM - Duty Free- ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 23 JUN 19
27 – 30 JUN 19
28 JUN-01 JUL 19
04 – 07 JUL 19
05 – 08 JUL 19
11 – 14 JUL 19
18 – 21 JUL 19
19 – 22 JUL 19
25 – 28 JUL 19
ราคา 9,999.-
13 – 16 JUL 19
ราคา 11,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE04 ไต้หวัน จัดเต็มไทเป 4D2N (เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่) (240619)


THZ1-XW-TW-3-24JUN19

ID : 27870

ไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป
ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89)
ซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-GERMANIUM SHOP
ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 06 มิถุนายน 2562
10 – 13 มิถุนายน 2562
17 – 20 มิถุนายน 2562
24 – 27 มิถุนายน 2562
ราคา 9,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW002 ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน (241019)


THB15-XW-TW-1AUG-24OCT19

ID : 27843

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง
ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต – ไทเป-ร้านพายสับปะรด
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 - 4 ส.ค. 62
4 - 7 ส.ค. 62
6 - 9 ส.ค. 62
8 - 11 ส.ค. 62
11 - 14 ส.ค. 62
13 - 16 ส.ค. 62
15 - 18 ส.ค. 62
18 - 21 ส.ค. 62
20 - 23 ส.ค. 62
22 - 25 ส.ค. 62
25 - 28 ส.ค. 62
27 - 30 ส.ค. 62
29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
ราคา 9,999.-
1 - 4 ก.ย. 62
3 - 6 ก.ย. 62
5 - 8 ก.ย. 62
8 - 11 ก.ย. 62
10 - 13 ก.ย. 62
12 - 15 ก.ย. 62
15 - 18 ก.ย. 62
17 - 20 ก.ย. 62
19 - 22 ก.ย. 62
22 - 25 ก.ย. 62
24 - 27 ก.ย. 62
26 - 29 ก.ย. 62
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
1 - 4 ต.ค. 62
3 - 6 ต.ค. 62
6 - 9 ต.ค. 62
8 - 11 ต.ค. 62
10 - 13 ต.ค. 62
13 - 16 ต.ค. 62
15 - 18 ต.ค. 62
17 - 20 ต.ค. 62
20 - 23 ต.ค. 62
22 - 25 ต.ค. 62
24 - 27 ต.ค. 62
ราคา 10,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : QETPE-XW002 ไต้หวัน PROMOTION FUN FUN ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4D2N (300719)


THB15-XW-TW-9MAY-30JUL19

ID : 27341

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง
ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต – ไทเป-ร้านพายสับปะรด
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้าน GERMANIUM
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 - 17 พ.ค. 62
23 - 26 มิ.ย. 62
21 - 24 ก.ค. 62
ราคา 9,999.-
21 - 24 พ.ค. 62
26 - 29 พ.ค. 62
28 - 31 พ.ค. 62
30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
2 - 5 มิ.ย. 62
4 - 7 มิ.ย. 62
6 - 9 มิ.ย. 62
9 - 12 มิ.ย. 62
11 - 14 มิ.ย. 62
13 - 16 มิ.ย. 62
16 - 19 มิ.ย. 62
18 - 21 มิ.ย. 62
20 - 23 มิ.ย. 62
25 - 28 มิ.ย. 62
27 - 30 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62
2 - 5 ก.ค. 62
4 - 7 ก.ค. 62
7 - 10 ก.ค. 62
9 - 12 ก.ค. 62
11 - 14 ก.ค. 62
18 - 21 ก.ค. 62
23 - 26 ก.ค. 62
25 - 28 ก.ค. 62
28 - 31 ก.ค. 62
30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62
ราคา 10,900.-
9 - 12 พ.ค. 62
12 - 15 พ.ค. 62
16 - 19 พ.ค. 62
19 – 22 พ.ค. 62
14 - 17 ก.ค. 62
16 - 19 ก.ค. 62
ราคา 11,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (261019)


THV4-SL-TW-24MAY-26OCT19

ID : 27838

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,555-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 09 ก.ค. 62
20 - 23 ก.ค. 62
23 - 26 ส.ค. 62
07 - 10 ก.ย. 62
14 - 17 ก.ย. 62
21 - 24 ก.ย. 62
28 ก.ย. - 01- ต.ค. 62
ราคา 10,555.-
24 - 27  พ.ค. 62
14 - 17 มิ.ย. 62
21 - 24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
ราคา 10,999.-
25 - 28 ก.ค. 62
08 - 11 ส.ค. 62
ราคา 11,111.-
26 - 29 ต.ค. 62
ราคา 11,333.-
02 - 05 ต.ค. 62
06 - 09 ต.ค. 62
09 - 12 ต.ค. 62
16 - 19 ต.ค. 62
ราคา 11,555.-
11 - 14 ต.ค. 62
ราคา 13,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : STW1 ไต้หวัน ไทจง ไทเป สวรรค์นักชิม ช้อปปิ้งจุใจ 4 วัน 3 คืน (121019)


THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19

ID : 28308

ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  – ศูนย์เครื่องสำอาง
ตึกไทเป 101 – ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ตไทเป
Duty Free – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดกวนอู-ร้านชา
ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต – หมู่บ้านสายรุ้ง 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,990-14,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 20 มิถุนายน 2562
ราคา 10,990.-
29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562
ราคา 12,990.-
13 – 16 กรกฎาคม 2562
14 – 17 กรกฎาคม 2562
26 – 29 กรกฎาคม 2562
9 – 12 สิงหาคม 2562
12 – 15 ตุลาคม 2562
ราคา 14,990.-
13 – 16 สิงหาคม 2562
26 – 29 กันยายน 2562
ราคา 13,990.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)


THV4-SL-TW-5OCT-28DEC19

ID : 28233

ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม
วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 ต.ค. 62
19 – 22 ต.ค. 62
26 – 29 ต.ค. 62
ราคา 11,111.-
09 – 12 พ.ย. 62
23 – 26 พ.ย. 62
ราคา 10,999.-
26 – 29 ธ.ค. 62
ราคา 14,444.-
28 – 31 ธ.ค. 62
ราคา 18,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (290819)


THB12-XW-TW-1JUN-29AUG19

ID : 26925

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง - Chocolate Castle 
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ดิวตี้ฟรี-จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี
ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 - 06 Jun 19 
09 - 13 Jun 19 
ราคา 11,888.-
01 - 05 Jun 19 
06 - 10 Jun 19 
08 - 12 Jun 19 
15 - 19 Jun 19 
16 - 20 Jun 19 
22 - 26 Jun 19 
23 - 27 Jun 19 
27 Jun - 01 Jul 19 
29 Jun - 03 Jul 19 
30 Jun - 04 Jul 19 
04 - 08 Jul 19 
06 - 10 Jul 19 
07 - 11 Jul 19 
18 - 22 Jul 19 
21 - 25 Jul 19 
28 Jul - 01 Aug 19 
01 - 05 Aug 19 
03 - 07 Aug 19 
04 - 08 Aug 19 
18 - 22 Aug 19 
24 - 28 Aug 19 
25 - 29 Aug 19 
ราคา 12,888.-
05 - 09 Jun 19 
12 - 16 Jun 19 
19 - 23 Jun 19 
20 - 24 Jun 19 
26 - 30 Jun 19 
03 - 07 Jul 19 
20 - 24 Jul 19 
24 - 28 Jul 19 
25 - 29 Jul 19 
27 - 31 Jul 19 
31 Jul - 04 Aug 19 
11 - 15 Aug 19 
14 - 18 Aug 19 
15 - 19 Aug 19 
17 - 21 Aug 19 
21 - 25 Aug 19 
22 - 26 Aug 19 
28 Aug - 01 Sep 19 
29 Aug - 02 Sep 19 
ราคา 13,888.-
10 - 14 Jul 19 
17 - 21 Jul 19 
07 - 11 Aug 19 
10 - 14 Aug 19 
ราคา 14,888.-
14 - 18 Jul 19 
08 - 12 Aug 19 
ราคา 15,888.-
11 - 15 Jul 19 
13 - 17 Jul 19 
ราคา 16,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : QE1TPE-XW001 ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5D3N (290619)


THB15-XW-TW-6APR-29JUN19

ID : 27071

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง
ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ตไถจง – ไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด
ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
ซึเหมินติง-ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน
ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน
สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย 
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
02 - 06 มิ.ย. 62
ราคา 11,900.-
21 - 25 เม.ย. 62
26 - 30 พ.ค. 62
09 - 13 มิ.ย. 62
16 - 20 มิ.ย. 62
23 - 27 มิ.ย. 62
ราคา 12,900.-
18 - 22 เม.ย. 62
20 - 24 เม.ย. 62
24 - 28 เม.ย. 62
25 - 29 เม.ย. 62
01 - 05 พ.ค. 62
02 - 06 พ.ค. 62
04 - 08 พ.ค. 62
08 - 12 พ.ค. 62
09 - 13 พ.ค. 62
11 - 15 พ.ค. 62
12 - 16 พ.ค. 62
15 - 19 พ.ค. 62
16 - 20 พ.ค. 62
18 - 22 พ.ค. 62
19 - 23 พ.ค. 62
22 - 26 พ.ค. 62
23 - 27 พ.ค. 62
25 - 29 พ.ค. 62
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
01 - 05 มิ.ย. 62
05 - 09 มิ.ย. 62
06 - 10 มิ.ย. 62
08 - 12 มิ.ย. 62
12 - 16 มิ.ย. 62
13 - 17 มิ.ย. 62
15 - 19 มิ.ย. 62
19 - 23 มิ.ย. 62
20 - 24 มิ.ย. 62
22 - 26 มิ.ย. 62
26 - 30 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62
ราคา 13,900.-
06 - 10 เม.ย. 62
14 - 18 เม.ย. 62
17 - 21 เม.ย. 62
ราคา 14,900.-
11 - 15 เม.ย. 62
13 - 17 เม.ย. 62
ราคา 19,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)


THV4-SL-TW-4JUL-16NOV19

ID : 28240

อุทยานเหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์
ร้านพายสัปปะรด -ซื่อหลินไนท์มาร์เกต
ไทเป -เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง 
วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 10,499-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 07 ก.ค. 62
ราคา 10,499.-
01 – 04 ต.ค. 62
15 – 18 ต.ค. 62
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 62
ราคา 11,111.-
08 – 11 ต.ค. 62
ราคา 11,999.-
02 – 05  พ.ย. 62
16 – 19 พ.ย. 62
ราคา 10,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)


THV4-SL-TW-4JUL-13OCT19

ID : 27831

เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง – พายสับปะรด - ไทเป 101
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม
อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COSMETIC-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,222-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 - 08 ก.ค. 62
10 - 14 ก.ค. 62
18 - 22 ก.ค. 62
16 - 20 ส.ค. 62
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 62
ราคา 12,222.-
05 - 09 ก.ย. 62
12 - 16 ก.ย. 62
ราคา 12,555.-
03 - 07 ต.ค. 62
ราคา 13,999.-
09 - 13 ส.ค. 62
ราคา 14,777.-
13 - 17 ต.ค. 62
ราคา 14,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S04) TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4D3N (261019)


THF5-IT-TW-12APR-26OCT19

ID : 27106

เมืองไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านขนมพายสับปะรด
Cosmetic Shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง
ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,555-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 05 พ.ค. 62
09 – 12 พ.ค. 62
16 – 19 พ.ค. 62
23 – 26 พ.ค. 62
30 พ.ค.-02 มิ.ย.62
06 – 09 มิ.ย. 62
07 – 10 มิ.ย. 62
13 – 16 มิ.ย. 62
14 – 17 มิ.ย. 62
20 – 23 มิ.ย. 62
21 – 24 มิ.ย. 62
27 – 30 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. –01 ก.ค. 62
11 – 14 ก.ค. 62
18 – 21 ก.ค. 62
15 – 18 ส.ค. 62
29 ส.ค. –01 ก.ย. 62
05 – 08 ก.ย. 62
12 – 15 ก.ย. 62
19 – 22 ก.ย. 62
26 – 29 ก.ย. 62
ราคา 12,555.-
18 – 21 เม.ย. 62
19 – 22 เม.ย. 62
25 – 28 เม.ย. 62
26 – 29 เม.ย. 62
27 – 30 เม.ย. 62
ราคา 12,999.-
03 – 06 ต.ค. 62
04 – 07 ต.ค. 62
10 – 13 ต.ค. 62
17 – 20 ต.ค. 62
18 – 21 ต.ค. 62
24 – 27 ต.ค. 62
25 – 28 ต.ค. 62
26 – 29 ต.ค. 62
ราคา 13,555.-
10 – 13 พ.ค. 62
17 – 20 พ.ค. 62
26 – 29 ก.ค. 62 
09 – 12 ส.ค. 62
ราคา 13,999.-
11 – 14 ต.ค. 62
12 – 15 ต.ค. 62
ราคา 14,999.-
12 – 15 เม.ย. 62
ราคา 19,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (301219)


THV4-SL-TW-19JUN-30DEC19

ID : 28236

ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่-ร้านใบชา -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด-ศูนย์เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอางค์
MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : THAI  LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,777-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 23 มิ.ย. 62
ราคา 12,777.-
26 - 30 ก.ค. 62
04 – 08 ธ.ค. 62
06 – 10 ธ.ค. 62
ราคา 14,999.-
03 - 07 ต.ค. 62
17 - 21 ต.ค. 62
24 - 28 ต.ค. 62
ราคา 14,333.-
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62
07 - 11 พ.ย. 62
14 – 18 พ.ย. 62
21 - 25 พ.ย. 62
ราคา 13,555.-
12 – 16 ธ.ค. 62
13 – 17 ธ.ค. 62
19 – 23 ธ.ค. 62
20 – 24 ธ.ค. 62
ราคา 13,777.-
27 – 31 ธ.ค. 62
ราคา 20,555.-
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคา 20,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE006 VZ มหัศจรรย์ TAIPEI-TAICHUNG 4 วัน 3 คืน (161019)


THB11-VZ-TW-26JUN-16OCT19

ID : 28394

ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาเก็ต
ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง
วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตึกไทเป 101
สร้อยสุขภาพ - ตลาดปลาไทเป-ร้านพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง-มิฮายาร่าไอศกรีม
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 มิ.ย.62-29 มิ.ย.62
10 ก.ค.62-13 ก.ค.62
ราคา 12,900.-
31 ก.ค.62-03 ส.ค.62
04 ก.ย.62-07 ก.ย.62
ราคา 13,900.-
21 ส.ค.62-24 ส.ค.62
28 ส.ค.62-31 ส.ค.62
18 ก.ย.62-21 ก.ย.62
ราคา 14,900.-
02 ต.ค.62-05 ต.ค.62
16 ต.ค.62-19 ต.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : PTW11-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน (181019)


THJ6-VZ-TW-19APR-18OCT19

ID : 27035

ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป 101-ซีเหมิงติง
ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง
ตลาดปลาไทเป-เจียงไคเช็ค
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม)
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 พ.ค.62
ราคา 12,900.-
19-22 เม.ย.62
21-24 มิ.ย.62
16-19 ส.ค.62
30 ส.ค.-2 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
18-21 ต.ค.62
ราคา 13,900.-
17-20 พ.ค.62
17-20 ก.ค.62
ราคา 14,900.-
11-14 ต.ค.62
ราคา 17,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)


THV4-SL-TW-12JUN-29DEC19

ID : 28234

ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่-ร้านใบชา- ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม
อุทยานเหย๋หลิ่ว- สถานีสือเฟิ่น
วัดหลงซันซื่อ -ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 16 มิ.ย. 62
ราคา 12,999.-
02 - 06 ต.ค. 62
16 - 20 ต.ค. 62
23 - 27 ต.ค. 62
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
24 - 28 ธ.ค. 62
ราคา 13,999.-
06 - 10 พ.ย. 62
13 - 17 พ.ย. 62
20 - 24 พ.ย. 62
 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62 
11 - 15 ธ.ค. 62
18 - 22 ธ.ค. 62
ราคา 13,555.-
28 ธ.ค. 62- 01 ม.ค. 63
ราคา 23,999.-
29 ธ.ค. 62- 02 ม.ค. 63
ราคา 21,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : SIGNATURE TAIWAN 5D3N มหัศจรรย์อาลีซาน (241019)


THV4-SL-TW-19SEP-24OCT19

ID : 27832

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี
แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 23 ก.ย. 62
26 - 30 ก.ย. 62
ราคา 12,999.-
04 - 08 ต.ค. 62
17 - 21 ต.ค. 62
ราคา 14,555.-
24 - 28 ต.ค. 62
ราคา 14,999.-
12 - 16 ต.ค. 62
ราคา 15,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S07) ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน (221019)


THF5-SL-TW-2MAY-22OCT19

ID : 27100

เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวง-วัดเหวิ่นหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง
หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์ GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 13 MAY 19
11 – 15 MAY 19
24 – 28 MAY 19
31 MAY – 04 JUN 19
06 – 10 JUN 19
07 – 11 JUN 19
13 – 17 JUN 19
14 – 18 JUN 19
20 – 24 JUN 19
27 JUN-01 JUL 19
28 JUN-02 JUL 19
04 – 08 JUL 19
05 – 09 JUL 19
11 – 15 JUL 19
18 – 22 JUL 19
19 – 23 JUL 19
25 – 29 JUL 19
01 – 05 AUG 19
08 – 12 AUG 19
15 – 19 AUG 19
29 AUG-02 SEP 19
05 – 09 SEP 19
12 – 16 SEP 19
19 – 23 SEP 19
27 SEP-01 OCT 19
03 – 07 OCT 19
04 – 08 OCT 19
17 – 20 OCT 19
18 – 22 OCT 19
19 - 23 OCT 19
20 – 24 OCT 19
21 – 25 OCT 19
22 – 26 OCT 19
ราคา 12,999.-
02 – 06 MAY 19
03 – 07 MAY 19
17 – 21 MAY 19
10 – 14 OCT 19
ราคา 14,999.-
12 – 16 JUL 19
26 – 30 JUL 19
27 – 31 JUL 19
28 JUL-01 AUG 19
11 – 15 OCT 19
12 – 16 OCT 19
13 – 17 OCT 19
ราคา 15,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE061 VZ มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (161019)


THB11-VZ-TW-26JUN-16OCT19

ID : 28391

ไถจง - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่
ตลาดกลางคืน เจียอี้-ชิมชาอู่หลง - อาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - มิฮายาร่าไอศกรีม
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต -ร้านพายสับปะรด - ไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อยสุขภาพ
ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง-หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 มิ.ย.62-29 มิ.ย.62
10 ก.ค.62-13 ก.ค.62
31 ก.ค.62-03 ส.ค.62
ราคา 13,900.-
21 ส.ค.62-24 ส.ค.62
28 ส.ค.62-31 ส.ค.62
04 ก.ย.62-07 ก.ย.62
18 ก.ย.62-21 ก.ย.62
02 ต.ค.62-05 ต.ค.62
16 ต.ค.62-19 ต.ค.62
ราคา 14,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก