Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 2 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : MM14 OKINAWA 4D2N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 3 (231019)


THT18-MM-JP-2-23OCT19

ID : 28446

โอกินาว่า – ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน
สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – อาชิบานา เอ้าเลท
โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด
โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ
อเมริกันวิลเลจ – อิออน มอลล์
สายการบิน : PEACH AIR (MM)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,888-22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-05 ตุลาคม 2562
ราคา 19,888.-
03-06 ตุลาคม 2562
04-07 ตุลาคม 2562
12-15 ตุลาคม 2562
13-16 ตุลาคม 2562
14-17 ตุลาคม 2562
15-18 ตุลาคม 2562
16-19 ตุลาคม 2562
ราคา 21,888.-
09-12 ตุลาคม 2562
10-13 ตุลาคม 2562
11-14 ตุลาคม 2562
17-20 ตุลาคม 2562
18-21 ตุลาคม 2562
23-26 ตุลาคม 2562
ราคา 22,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (171019)


THZ2-MM-JP-3APR-17OCT19

ID : 26910

โอกินาว่าเวิลด์  - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด
หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน
ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก
จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ 
สายการบิน : PEACH AIR (MM)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,900.-
07 – 10 เมษายน 2562
23 – 26 พฤษภาคม 2562
13 – 16 มิถุนายน 2562
27 – 30 มิถุนายน 2562
08 – 11 สิงหาคม 2562
22 – 25 สิงหาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
ราคา 20,900.-
03 – 06 เมษายน 2562
18 – 21 เมษายน 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
13 – 16 กรกฎาคม 2562
25 – 28 กรกฎาคม 2562
ราคา 21,900.-
11 – 14 ตุลาคม 2562
ราคา 22,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก