Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ลาว : BT-LAO01 FD ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (100819)

รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-18MAY-10AUG19

หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พระราชวังเก่า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
14 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62
28 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
19 ก.ค.62-21 ก.ค.62
ราคา 12,900.-
24 พ.ค.62-26 พ.ค.62
31 พ.ค.62-02 มิ.ย.62
07 มิ.ย.62-09 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62-23 มิ.ย.62
05 ก.ค.62-07 ก.ค.62
12 ก.ค.62-14 ก.ค.62
ราคา 13,900.-
18 พ.ค.62-20 พ.ค.62
26 ก.ค.62-28 ก.ค.62
ราคา 14,900.-
27 ก.ค.62-29 ก.ค.62
10 ส.ค.62-12 ส.ค.62
ราคา 15,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984