Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)

รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-22MAY-21OCT19

ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM
ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง)
พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม
บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
สวนดอกไม้เมืองหนาว
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-10,499 บาท
กำหนดการเดินทาง
22 – 24 พฤษภาคม 62
12 – 14 มิถุนายน 62
26 – 28 มิถุนายน 62
24 – 26 กรกฎาคม 62
12 – 14 สิงหาคม 62
28 – 30 สิงหาคม 62
25 – 27 กันยายน 62
ราคา 8,888.-
7 – 9 มิถุนายน 62
21 – 23 มิถุนายน 62
5 – 7 กรกฎาคม 62
19 – 21 กรกฎาคม 62
2 – 4 สิงหาคม 62
16 – 18 สิงหาคม 62
30 ส.ค. – 1 ก.ย. 62
13 – 15 กันยายน 62
27 – 29 กันยายน 62
18-20 ตุลาคม 62
21-23 ตุลาคม 62
ราคา 9,499.-
15 – 17 กรกฎาคม 62
12-14 ตุลาคม 62
ราคา 10,499.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984