Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์ลาว : GO1CNXLPQ-PG002 บินตรงเชียงใหม่ แอ่วเมืองลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (051219)

รหัสทัวร์ : THG1-PG-LA-22JUN-5DEC19

เชียงใหม่ - หลวงพระบาง- พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซาร์-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี
บ้านผานม – วัดแสนสุขาราม-วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง -ศูนย์เครื่องเงิน
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-ตลาดดารา
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-14,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
20 – 22 มิถุนายน 2562
08 – 10 สิงหาคม 2562
24 – 26 ตุลาคม 2562
21 – 23 พฤศจิกายน 2562
ราคา 13,888.-
05 – 07 ธันวาคม 2562
ราคา 14,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984