Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์จีน : เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (281119)

รหัสทัวร์ : THP14-XJ-CN-6JUN-28NOV19

เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ล่องเรือ)
ร้านผ้าไหม-ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว
บัวหิมะรวมนวดเท้า – หาดไหว่ธาน
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเถาเป่า
หยก – ตึกสตาร์บัค-สวนสนุก DISNEY LAND
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-13,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 มิ.ย. 62
27 มิ.ย.-01 ก.ค. ,28 มิ.ย.-02 ก.ค.62
4-8 , 5-9 , 11-15 , 18-22 , 19-23 ก.ค.62 
12-16 , 13-17 , 19-23 , 20-24 ก.ย.62
ราคา 11,999.-
09-13 , 17-21 , 18-22 , 20-24 , 24-28 , 25-29 ต.ค. 62
31 ต.ค.-04 พ.ย., 1-5 , 7-11 , 8-12 , 14-18 , 15-19 พ.ย.62
21-25 , 22-26 พ.ย., 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 62
ราคา 12,999.-
12-16 ก.ค., 10-14 , 11-15 , 12-16 , 19-23 ต.ค. 62
ราคา 13,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984