Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์จีน : โปรเบาเบา 2 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (281119)

รหัสทัวร์ : THP14-XJ-CN-16MAY-28NOV19

เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน
ฟาร์มไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย   
ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา
ร้านยางพารา – ร้านไหม –  ตึกสตาร์บัค   
หาดไหว่ธาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์
ถนนนานกิง – บัวหิมะนวดเท้า
ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-9,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
16-20, 23-27, 24-28 พ.ค. 62
6-10 , 7-11 , 13-17 มิ.ย.62
14-18 , 20-24 , 21-25 มิ.ย.62
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
28 มิ.ย.-02 ก.ค.62
4-8 , 5-9 , 11-15 , 18-22 , 19-23 ก.ค.62
12-16 , 13-17 , 19-23 , 20-24 ก.ย.62
ราคา 7,999.-
17-21 พ.ค.62
9-13 , 17-21 , 18-22 , 20-24 , 24-28 , 25-29 ต.ค.62
31 ต.ค.-04 พ.ย. // 1-5 , 7-11 , 8-12 , 14-18 พ.ย.62
15-19 , 21-25 , 22-26 พ.ย. // 28 พ.ย.-02 ธ.ค.62
ราคา 8,999.-
12-16 ก.ค. // 10-14 , 11-15 , 12-16 , 19-23 ต.ค.62
ราคา 9,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984