Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : PVN22 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4 วัน 3 คืน (231019)

รหัสทัวร์ : THJ6-VJ-VN-17MAY-23OCT19

โฮจิมินห์-เช็คอิน Café Apartment-ตลาดเบนถัน
ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นแม่น้ำไซ่ง่อน
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ฟานเทียต
ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-บ้านเพี้ยน-ตลาดกลางคืน
ดาลัท-สวนดอกไม้-สวนดอกไฮเดรนเยีย
ฟาร์มเลี้ยงชะมด
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
06-09 ก.ย.62
07-10 ก.ย.62
ราคา 9,999.-
24-27 พ.ค.62
31 พ.ค.-03 มิ.ย.62
07-10 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
05-08 ก.ค.62
19-22 ก.ค.62
02-05 ส.ค.62
17-20 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
13-16 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
21-24 ก.ย.62
27-30 ก.ย.62
28 ก.ย.-01 ต.ค.62
16-19 ต.ค.62
ราคา 10,999.-
19-22 พ.ค.62
28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
29 มิ.ย.-02 ก.ค.62
12-15 ก.ค.62
28-31 ก.ค.62
11-14 ส.ค.62
04-07 ต.ค.62
05-08 ต.ค.62
19-22 ต.ค.62
ราคา 11,999.-
13-16 ต.ค.62
20-23 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
ราคา 12,999.-
17-20 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
13-16 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
27-30 ก.ค.62
09-12 ส.ค.62
10-13 ส.ค.62
11-14 ต.ค.62
12-15 ต.ค.62
ราคา 13,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984