Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์อินเดีย : LOVELY KASHMIR TAJMAHAL 6 วัน 4 คืน (311219)

รหัสทัวร์ : THH1-AI-IN-17MAY-31DEC19

เดลลี-เมืองอัครา-ศรีนาคา
หุบโซนามาร์ค-หุบกุลมาร์ค
สายการบิน : AIR INDIA (AI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,900-33,333 บาท
กำหนดการเดินทาง
17-22 พฤษภาคม 2562
7-12,21-26 มิถุนายน 2562
5-10,26-31 กรกฏาคม 2562
9-14,23-28 สิงหาคม 2562
6-11,20-25 กันยายน 2562
ราคา 29,900.-
4-9,25-30 ตุลาคม 2562
8-13,22-27 พฤศจิกายน 2562
5-10,6-11,20-25 ธันวาคม 2562
ราคา 31,900.-
27 ธ.ค.62-1 ม.ค.63
29 ธ.ค.62-3 ม.ค.63
31 ธ.ค.62-6 ม.ค.63
ราคา 33,333.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984